Exacyl®

1 tabl. powl. zawiera 500 mg kwasu traneksamowego. 10 ml roztworu doustnego zawiera 1 g kwasu traneksamowego. Tabletki zawierają sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Exacyl® 5 amp. 10 ml, roztw. doustny

Tranexamic acid

14.21 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwfibrynolityczny, aminokwas. Hamuje fibrynolityczną aktywność plazminy. Kwas traneksamowy tworzy kompleks z plazminogenem i pozostaje w tym połączeniu po przekształceniu plazminogenu w plazminę. Plazmina związana z kwasem traneksamowym wykazuje zmniejszone działanie na fibrynę, w porównaniu z wolną plazminą. W dużych dawkach kwas traneksamowy hamuje aktywację układu dopełniacza. Lek podany doustnie w dawce 20 mg/kg mc. szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. C max po podaniu doustnym wynosi 2-3 h. Jest wydalany w 90% w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 12 h. Przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego (z niewielkim opóźnieniem) i do łożyska. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 1 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 2-4 g/dobę w 2-3 dawkach podzielonych (tj. 4-8 tabl./dobę lub 2-4 amp./dobę). Dzieci: 20 mg/kg mc./dobę. Szczególne grupy pacjentów. W niewydolności nerek, z powodu ryzyka kumulacji leku, dawkę kwasu traneksamowego należy zmniejszyć odpowiednio do stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Jeżeli stężenie kreatyniny wynosi 120-250 µmol/l - dawka leku to 10 mg/kg mc. 2 razy na dobę; 250-500 µmol/l - 10 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 h); powyżej 500 µmol/l - 5 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 h). Dane dotyczące skuteczności, dawkowania oraz bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci są ograniczone. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Wskazania

Krwawienia spowodowane pierwotną uogólnioną fibrynolizą. Krwawienia związane ze stosowaniem leków o działaniu fibrynolitycznym. Krwawienia związane z miejscową fibrynolizą w przypadku: krwawień z dróg rodnych (spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi oraz występujących wtórnie do urazów, zakażeń lub zmian zwyrodnieniowych macicy), krwawień z przewodu pokarmowego, krwiomoczu z dolnych dróg moczowych (spowodowanego gruczolakiem gruczołu krokowego, nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, kamicą nerkową lub krwawieniami z dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego i układu moczowego), krwawień związanych z zabiegami otolaryngologicznymi (np. wycięcie migdałków).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra zakrzepica żył (zakrzepica żył głębokich, zator płuc). Ostra zakrzepica tętnic (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Stany fibrynolityczne wtórne do koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ryzyko kumulacji leku). Drgawki w wywiadzie.

Środki ostrożności

W trakcie leczenia kwasem traneksamowym odnotowano przypadki drgawek. W zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych, większość przypadków drgawek była zgłaszana po dożylnym wstrzyknięciu kwasu traneksamowego w dużych dawkach. Po zastosowaniu zalecanych mniejszych dawek, częstość występowania drgawek pooperacyjnych była taka sama jak u pacjentów nieleczonych. Należy zwrócić uwagę na możliwe zaburzenia widzenia, w tym upośledzenie widzenia, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia kolorów, w razie potrzeby należy przerwać leczenie. W przypadku ciągłego, długotrwałego stosowania preparatu, wskazane jest regularne wykonywanie badań okulistycznych (badania oczu, w tym badania ostrości widzenia, widzenia barw, dna oka, pola widzenia itp.). W przypadku patologicznych zmian ocznych, zwłaszcza chorób siatkówki, należy w każdym przypadku indywidulanie zdecydować po konsultacji ze specjalistą, czy konieczne jest długotrwałe stosowanie kwasu traneksamowego. W przypadku krwiomoczu z górnych dróg moczowych, istnieje ryzyko niedrożności cewki moczowej. Przed zastosowaniem kwasu traneksamowego, należy ocenić czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. U pacjentów z chorobami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub u pacjentów ze zwiększoną częstością występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w wywiadzie rodzinnym (pacjenci z wysokim ryzykiem trombofilii), kwas traneksamowy w postaci roztworu do wstrzykiwań należy podawać tylko, jeśli istnieje wyraźne wskazanie medyczne po konsultacji z lekarzem doświadczonym w utrzymywaniu hemostazy i pod ścisłym nadzorem lekarza. Kwas traneksamowy należy podawać ostrożnie u pacjentek przyjmujących doustne leki antykoncepcyjne, z powodu zwiększonego ryzyka zakrzepicy. Należy go natychmiast odstawić w przypadku wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Ostrożnie stosować u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować kwasu traneksamowego w postaci tabletek. Skrobia pszenna, zawarta w tabletkach, może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu, dlatego lek może być stosowany u pacjentów z chorobą trzewną.

Niepożądane działanie

Często: nudności, wymioty, biegunka. Niezbyt często: skórne reakcje alergiczne. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne; drgawki (zwłaszcza w przypadku występowania czynników ryzyka lub drgawek w wywiadzie, lub także w przypadku niewłaściwego zastosowania leku); zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia barw; złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym, z zaburzeniami świadomości lub bez (zwykle po zbyt szybkim wstrzyknięciu dożylnym, wyjątkowo po podaniu doustnym), zakrzepica żył lub tętnic w różnych częściach ciała.

Ciąża i laktacja

Kwas traneksamowy przenika przez łożysko, należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Kwas traneksamowy przenika do mleka matki, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić zawroty głowy i złe samopoczucie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Witamina K1 i metylosiarczan tiemonium powodują niewielkie zwiększenie działania kwasu traneksamowego. Etamsylat in vitro powoduje niewielkie zmniejszenie działania kwasu traneksamowego. Działanie kwasu traneksamowego może być zmniejszone na skutek jednoczesnego podawania leków trombolitycznych. Teoretyczne istnieje ryzyko zwiększonego potencjału tworzenia skrzepliny, np. w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwzakrzepowymi musi odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie. U pacjentów leczonych kwasem traneksamowym, należy ostrożnie stosować leki wpływające na hemostazę

Cena

Exacyl®, cena 100% 14.21 zł

Preparat zawiera substancję: Tranexamic acid

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."