Essentiale Vital

1 saszetka zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo) cholinę. Preparat zawiera etanol oraz olej z nasion soi.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Essentiale Vital 21 sasz., pasta doustna

Phospholipids

31.99 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu hepatoprotekcyjnym. Zakłada się, że mechanizm działania polega na przyspieszeniu regeneracji i stabilizacji błon komórkowych oraz na hamowaniu peroksydacji lipidów i syntezy kolagenu. Właściwości wątroboochronne obserwowano w wielu modelach eksperymentalnych zarówno ostrego jak i przewlekłego uszkodzenia wątroby. Obserwowano także hamowanie stłuszczenia i zwłóknienia wątroby. Ponad 90% znakowanych radioaktywnie fosfolipidów z nasion soi podanych doustnie wchłania się w jelicie cienkim.

Dawkowanie

Doustnie. Młodzież od 12 lat (około 43 kg) oraz dorośli: 1 saszetka 3 razy na dobę (1800 mg fosfolipidów znasion soi). Preparat nie zawiera środków konserwujących. Zwykle długość leczenia nie jest ograniczona. Ze względu na brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak wystarczających danych odnośnie zaleconego schematu dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Lek należy przyjmować w całości w czasie posiłków.

Wskazania

Roślinny preparat leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Lek jest wskazany do stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat oraz u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fosfatydylocholinę, preparaty zawierające nasiona soi lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W rzadkich przypadkach, ze względu na zawartość oleju sojowego preparat może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Lek zawiera mniej niż 100 mg etanolu (w dawce dobowej). Należy zwrócić uwagę pacjentów na to, że leczenie preparatem nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu). U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby stosowanie leczenia wspomagającego fosfolipidami z nasion soijest uzasadnione tylko wtedy,gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy ulegną nasileniu lub wystąpią inne niespecyficzne objawy powinien on zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka, luźne stolce lub biegunka). Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka lub pokrzywka. Częstość nieznana: świąd.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane (brak wystarczających danych). Badania przedkliniczne przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu na płodność samców i samic szczurów. Brak danych dotyczących płodności u ludzi.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy preparatem a lekami przeciwzakrzepowymi, dlatego też, konieczne może być dostosowanie dawki tego preparatu. Należy zwrócić uwagę pacjentów na to, że jeśli stosują preparat z lekami przeciwzakrzepowymi, powinni poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Cena

Essentiale Vital, cena 100% 31.99 zł

Preparat zawiera substancję: Phospholipids

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."