EpiPen® Senior

1 dawka (0,3 ml) zawiera 0,15 mg lub 0,3 mg epinefryny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
EpiPen® Senior 1 wstrzykiwacz 2 ml, roztw. do wstrz.

Epinephrine

296.04 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu sympatykomimetycznym, pobudzający receptory α- i β-adrenergiczne. Pobudzenie układu współczulnego prowadzi do zwiększenia częstotliwości pracy serca, zwiększenia pojemności wyrzutowej, przyspieszenia krążenia wieńcowego. Pobudzenie oskrzelowych receptorów β-adrenergicznych wywołuje rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, co zmniejsza świsty i duszności. T0,5 epinefryny wynosi około 2,5 min, jednakże po podaniu podskórnym lub domięśniowym czas jej działania jest dłuższy. Epinefryna jest szybko inaktywowana w organizmie, głównie przez enzymy COMT i MAO. Znaczna część epinefryny jest wydalana z moczem, w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli: w nagłych reakcjach alergicznych dawka wynosi zazwyczaj 0,3 mg. Dzieci i młodzież: w nagłych reakcjach alergicznych dawka wynosi zazwyczaj 0,15 mg, w zależności od masy ciała pacjenta (0,01 mg/kg mc.). Jednakże lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku, w oparciu o dokładną ocenę każdego pacjenta i rozpoznanie ryzyka wystąpienia reakcji zagrażających życiu, które są wskazaniem dla podania preparatu. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie innych postaci farmaceutycznych epinefryny do wstrzykiwań u małych dzieci, jeśli konieczne będzie podawanie mniejszych dawek. Dzieci i młodzież o masie ciała >30 kg: zazwyczaj dawka podawana domięśniowo wynosi 0,3 mg. Dzieci o masie ciała od 15-30 kg: zazwyczaj dawka podawana domięśniowo wynosi 0,15 mg. Dzieci o masie ciała zastosowanie preparatu u dzieci o mc. mniejszej niż 7,5 kg nie jest zalecane, chyba że w stanach zagrożenia życia i na wyraźne zalecenie lekarza. W przypadku braku poprawy stanu klinicznego lub pogorszeniu się stanu pacjenta, po początkowym etapie leczenia, może być konieczna druga iniekcja preparatu po ok. 5-15 min. Po wykonaniu wstrzyknięcia pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu podjęcia odpowiedniego postępowania i dalszej diagnostyki i (lub) leczenia. Zaleca się przepisywanie pacjentom dwóch wstrzykiwaczy EpiPen Senior, które powinni mieć zawsze przy sobie. Wstrzykiwacze automatyczne należy wstrzykiwać w przednio-boczną stronę uda. Należy poinformować pacjenta, iż nie należy wstrzykiwać leku w pośladek. Zaleca się delikatne rozmasowanie miejsca wstrzyknięcia leku.

Wskazania

Leczeniu nagłych przypadków ciężkich reakcji alergicznych (anafilaksji) na użądlenia lub ukąszenia owadów, pożywienie, leki lub inne alergeny, a także w anafilaksji idiopatycznej lub wywołanej wysiłkiem fizycznym.

Przeciwwskazania

Nie są znane bezwzględne przeciwwskazania do stosowania leku w nagłych reakcjach alergicznych.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami serca. U tych pacjentów oraz u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem oraz u osób w podeszłym wieku preparat przepisywać tylko wówczas, gdy potencjalna korzyść uzasadnia możliwe ryzyko. U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gruczolakiem prostaty, powodującym zaleganie moczu w pęcherzu, hiperkalcemią i hipokaliemią, istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu epinefryny. U pacjentów z chorobą Parkinsona epinefryna może spowodować przemijające nasilenie objawów choroby, takich jak sztywność i drżenie. Należy poinformować pacjenta i (lub) opiekuna o możliwości wystąpienia dwufazowej reakcji anafilaktycznej, która charakteryzuje się początkowym ustąpieniem objawów a następnie ich nawrotem kilka godzin później. U pacjentów z astmą, może występować zwiększone ryzyko ciężkiej reakcji anafilaktycznej. W razie przypadkowego wstrzyknięcia w ręce lub stopy może wystąpić niedokrwienie obwodowe - pacjent może wymagać leczenia. W przypadku pacjentów z grubą warstwą podskórnej tkanki tłuszczowej epinefryna może nie zostać wstrzyknięta domięśniowo i w związku z tym działanie leku nie będzie optymalne. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko u podatnych osób (szczególnie z astmą w wywiadzie) może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym objawy anafilaktyczne oraz skurcz oskrzeli. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, lek uznaje się za„wolny od sodu”.

Niepożądane działanie

Rzadko: kardiomiopatia indukowana stresem (zespół tako-tsubo). Częstość nieznana: zakażenie miejsca wstrzyknięcia (z danych po wprowadzeniu do obrotu znane są rzadko występujące przypadki ciężkich zakażeń skóry i tkanek miękkich, w tym martwicze zapalenie powięzi i martwica mięśni spowodowane przez bakterie z rodzaju Clostridium), zaburzenia lękowe (niepokój), ból głowy, zawroty głowy, drżenie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, niedokrwienie obwodowe po przypadkowym wstrzyknięciu leku w rękę lub stopę, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, osłabienie psychofizyczne.

Ciąża i laktacja

Doświadczenie kliniczne dotyczące leczenia podczas ciąży jest ograniczone. Epinefrynę należy stosować podczas ciąży tylko wówczas, jeżeli potencjalna korzyść z leczenia uzasadnia potencjalne ryzyko dla płodu. Epinefryna w ilości wydzielanej do pokarmu kobiecego przypuszczalnie nie będzie miała żadnego wpływu na niemowlę karmione piersią. Adrenalina jest substancją naturalnie występującą w ustroju, więc jest mało prawdopodobne, aby ten lek mógł mieć jakikolwiek szkodliwy wpływ na płodność.

Uwagi

Nie zaleca się, aby pacjent po podaniu epinefryny prowadził pojazd lub obsługiwał urządzenia mechaniczne w ruchu, ponieważ objawy wstrząsu anafilaktycznego mogą mieć wpływ na stan pacjenta.

Interakcje

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki mogące uwrażliwiać serce na zaburzenia rytmu, w tym glikozydy naparstnicy, rtęciowe leki moczopędne lub chinidynę. Działanie epinefryny może być nasilane przez trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory MAO, inhibitory COMT, hormony tarczycy, teofilinę, oksytocynę, parasympatykolityki, pewne leki przeciwhistaminowe (difenhydraminę, chlorfenaminę), lewodopę i alkohol. Epinefryna hamuje wydzielanie insuliny, zwiększając stężenie glukozy we krwi. U pacjentów z cukrzycą otrzymujących epinefrynę może być konieczne zwiększenie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Działanie pobudzające receptory β-adrenergiczne może być hamowane przez jednoczesne leczenie lekami β-adrenolitycznymi.

Cena

EpiPen® Senior, cena 100% 296.04 zł

Preparat zawiera substancję: Epinephrine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."