Epiduo Forte

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Epiduo Forte 1 poj. 15 g, żel

Benzoyl peroxide,

Adapalene

55.0 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat przeciwtrądzikowy do stosowania zewnętrznego. Adapalen, pochodna kwasu naftalenokarboksylowego o właściwościach zbliżonych do retynoidów, jest silnym modulatorem wpływającym na proces różnicowania komórek naskórka i proces keratynizacji oraz działającym przeciwzapalnie. Jego miejscowe stosowanie prowadzi do prawidłowego różnicowania komórek nabłonka i zmniejszenia liczby mikrozaskórników. W badaniach in vitro wykazano, że adapalen hamuje chemotaktyczną i chemokinetyczną odpowiedź leukocytów wielojądrzastych oraz przemianę kwasu arachidonowego, zmniejszając uwalnianie mediatorów stanu zapalnego. Nadtlenek benzoilu działa przeciwbakteryjnie, zwłaszcza na Propionibacterium acnes - bakterie występujące w mieszku łojowo-włosowym objętym trądzikiem. Ponadto działa złuszczająco i keratolitycznie oraz hamuje wytwarzanie łoju, przeciwdziałając jego nadmiernemu wytwarzaniu w przebiegu trądziku. Wchłanianie adapalenu przez skórę jest nieznaczne. Nadtlenek benzoilu przenika w niewielkim stopniu przez skórę i jest metabolizowany do kwasu benzoesowego, który jest szybko eliminowany.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Cienką warstwę żelu nanosić raz na dobę, po myciu, na zajęte obszary skóry na twarzy i (lub) tułowiu. Nanieść ilość wielkości ziarna groszku na każdą okolicę twarzy (np. na czoło, brodę, każdy policzek), unikając oczu i warg. Czas trwania leczenia powinien być określony przez lekarza na podstawie stanu klinicznego pacjenta oraz odpowiedzi terapeutycznej na leczenie. Pierwsze objawy poprawy stanu klinicznego pojawiają się zazwyczaj między 1. a 4. tyg. leczenia. Jeśli nie zostanie zaobserwowana poprawa po 4-8 tyg. leczenia, należy ponownie rozważyć korzyści z kontynuacji. Pacjentom należy zalecić, aby myli ręce po nałożeniu preparatu. Kosmetyki można nakładać po wyschnięciu żelu. Jeśli wystąpi podrażnienie, pacjentowi należy zalecić stosowanie, odpowiednio do potrzeb, niekomedogennych preparatów nawilżających, stosowanie preparatów z mniejszą częstością (np. co drugi dzień), tymczasowe przerwanie jego stosowania lub całkowite odstawienie go. W przypadku pokrycia całej twarzy licznymi grudkami i krostkami, obserwowano zwiększone korzyści kliniczne u pacjentów leczonych preparatem Epiduo Forte (0,3% + 2,5%) w porównaniu z terapią referencyjną (Epiduo, 0,1% + 2,5%). Szczególne grupy pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i starszych). Nie badano stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wskazania

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego (Acne vulgaris) z zaskórnikami, licznymi grudkami i krostkami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża. Kobiety planujące zajście w ciążę.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy nanosić na uszkodzoną skórę, skaleczenia lub otarcia, oparzenia słoneczne ani na skórę z wypryskiem. Unikać kontaktu z oczami, wargami, ustami, nozdrzami czy błonami śluzowymi. W razie pojawienia się reakcji wskazującej na uczulenie na którykolwiek składnik preparatu należy przerwać jego stosowanie. Unikać nadmiernego narażenia na promieniowanie słoneczne i promieniowanie UV. Należy unikać kontaktu żelu z wszelkimi powierzchniami farbowanymi, np. z włosami lub tkaninami, ponieważ może on spowodować ich odbarwienie lub zmianę koloru. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u pacjentów z ciężkim trądzikiem guzkowym lub głębokim trądzikiem guzkowo-torbielowatym. Ponieważ u pacjentów z ciężkim trądzikiem guzkowym lub guzkowo-torbielowatym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia trwałych blizn wtórnie do zmian trądzikowych, nie zaleca się stosowania leku u takich pacjentów w związku z ryzykiem uzyskania niezadowalającej reakcji na leczenie. Preparat zawiera glikol propylenowy (E1520), który może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Często: atopowe zapalenie skóry, wyprysk, uczucie pieczenia skóry, podrażnienie skóry. Niezbyt często: rumień powieki, parestezje (mrowienie w miejscu aplikacji), suchość skóry, świąd, wysypka. Częstość nieznana: obrzęk powieki, reakcja anafilaktyczna, uczucie ucisku w gardle, duszność, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, obrzęk twarzy, ból skóry (piekący ból), pęcherzyki, przebarwienie skóry (nadmierne zabarwienie lub odbarwienie), pokrzywka. Działania niepożądane dotyczące skóry były częstsze przy stosowaniu Epiduo Forte (adapalen 0,3% + benzoilu nadtlenek 2,5%) niż przy Epiduo (adapalen 0,1% + benzoilu nadtlenek 2,5%) w porównaniu do podłoża. W głównych badaniach działania niepożądane związane ze skórą wystąpiły u 9,2% badanych w mieszanej populacji, leczonych Epiduo Forte oraz u 3,7% w populacji leczonej Epiduo, w porównaniu z grupą u której zastosowano podłoże żelu – 2,9%. Poza niektórymi z działań niepożądanych wymienionych powyżej opisywano również występowanie innych działań niepożądanych po zastosowaniu Epiduo, żel (adapalen 0,1% + benzoilu nadtlenek 2,5%), wcześniej dopuszczonego do obrotu produktu złożonego zawierającego adapalen i benzoilu nadtlenek: innymi działaniami niepożądanymi, które opisywano w badaniach klinicznych z użyciem Epiduo, żel ( adapalen 0,1% + benzoilu nadtlenek 2,5%), są podrażnieniowe kontaktowe zapalenie skóry (występujące często) i oparzenia słoneczne (występujące niezbyt często).

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany u kobiet w okresie rozrodczym tylko w przypadku stosowania skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia i 1 miesiąc od zakończenia leczenia. Leku nie należy stosować w czasie ciąży oraz u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji. W przypadku nieoczekiwanego zajścia pacjentki w ciążę należy przerwać stosowanie leku. Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania leku do mleka zwierząt oraz ludzi po naniesieniu na skórę. Na podstawie dostępnych danych farmakokinetycznych dotyczących szczurów stwierdzono przenikanie adapalenu do mleka po doustnym lub dożylnym podaniu adapalenu. Nie można wykluczyć, że istnieje ryzyko dla dzieci karmionych piersią. Decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub o zaprzestaniu lub czasowym wstrzymaniu leczenia żelem należy podjąć po uwzględnieniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki. W okresie karmienia piersią, aby uniknąć narażenia dziecka na kontakt z preparatem, nie należy go nanosić na klatkę piersiową. Nie przeprowadzono badań z udziałem ludzi, dotyczących wpływu produktu leczniczego na płodność. Nie stwierdzono jednak wpływu adapalenu czy benzoilu nadtlenku na płodność w badaniach dotyczących ich wpływu na reprodukcję u szczurów.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stosować jednocześnie z innymi retynoidami, nadtlenkiem benzoilu lub lekami o podobnym mechanizmie działania. Podczas leczenia ostrożnie stosować kosmetyki złuszczające, podrażniające i wysuszające (zwiększone ryzyko wystąpienia podrażnienia).

Cena

Epiduo Forte, cena 100% 55.0 zł

Preparat zawiera substancję: Benzoyl peroxide, Adapalene

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."