Enstilar

1 g piany na skórę zawiera 50 µg kalcypotriolu jednowodnego i 0,5 mg dipropionianu betametazonu. Preparat zawiera butylohydroksytoulen.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Enstilar 1 pojemnik 60 g, piana na skórę

Betamethasone dipropionate,

Calcipotriol

232.5 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwłuszczycowy do stosowania miejscowego zawierający kalcypotriol. Kalcypotriol jednowodny jest syntetycznym analogiem wit. D3 a dipropionain betametazonu to syntetyczny analog kortykosteroidu. W łuszczycy kalcypotriol działa głównie poprzez hamowanie proliferacji i indukowanie zróżnicowania się keratynocytów, poprzez indukcję hamowania transformującego czynnika wzrostu β i inhibitorów cyklino-zależnych kinaz z następowym zahamowaniem wzrostu w fazie G1 cyklu komórkowego oraz regulację w dół (down-regulation) dwóch czynników proliferacyjnych — odpowiedzi na wczesny wzrost 1 (early growth response factor 1) oraz polokinazy - 2 (polo-like kinase-2). Dodatkowo, wit. D wykazuje działanie immunomodulujące, hamując aktywację i różnicowanie komórek Th17/Th1 i indukując odpowiedź Th2/Threg. Kortykosteroidy w łuszczycy hamują układ immunologiczny, zwłaszcza prozapalne cytokiny i chemokiny, a tym samym hamują aktywację komórek T. Na poziomie komórkowym działają poprzez wewnątrzkomórkowy receptor glikokortykoidowy i ich działanie przeciwzapalne jest wynikiem transrepresji prozapalnych czynników transkrypcji, takich jak jądrowy czynnik κB, aktywator proteiny-1 i czynnik regulujący interferon-3. Stosowane w skojarzeniu wykazują silniejsze działanie przeciwzapalne i antyproliferacyjne, niż każdy z tych składników osobno. Substancje czynne są szybko i w znacznym stopniu metabolizowane.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli: należy stosować na obszar skóry dotknięty chorobą raz na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 4 tyg. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 15 g., również w przypadku stosowania innych stosowanych miejscowo preparatów zawierających kalcypotriol. Powierzchnia skóry leczonej nie powinna przekraczać 30% powierzchni ciała. Szczególne grupy pacjentów. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone (nie ma dostępnych danych). Sposób podania. Przed zastosowaniem należy wstrząsnąć pojemnik przez kilka sekund. Należy aplikować poprzez wyciskanie, trzymając pojemnik przynajmniej 3 cm od skóry. Pianę można wyciskać w każdej pozycji, za wyjątkiem pozycji pionowej. Preparat powinien być wyciskany bezpośrednio na miejsca zmienione chorobowo i delikatnie wtarty. Po zastosowaniu należy umyć ręce (chyba, że lek był stosowany do leczenia rąk) w celu uniknięcia przypadkowego przeniesienia preparatu na inne części ciała. Należy unikać stosowania opatrunków okluzyjnych, ponieważ zwiększa to ogólnoustrojową absorpcję kortykosteroidów. W celu uzyskania optymalnego działania, bezpośrednio po nałożeniu, nie zaleca się prysznica czy kąpieli bezpośrednio po aplikacji preparatu. Jedno przyciśnięcie dozownika przez 1 min dostarcza 15 g piany, natomiast w ciągu 2 sek. uzyskujemy 0,5 g piany, co powinno wystarczyć do pokrycia powierzchni równej wielkości ludzkiej dłoni.

Wskazania

Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Erytrodermia łuszczycowa i łuszczyca krostkowa. Zaburzenia metabolizmu wapnia. Występujące na leczonej powierzchni skóry: wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka lub ospa wietrzna), grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, zakażenia pasożytnicze, zmiany skórne w przebiegu gruźlicy, okołowargowe zapalenie skóry, atrofia skóry, rozstępy skóry, łamliwość żył skórnych, rybia łuska, trądzik pospolity, trądzik różowaty, owrzodzenia i rany.

Środki ostrożności

W czasie stosowania miejscowo kortykosteroidów, mogą także wystąpić działania niepożądane występujące w przypadku stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, takie jak supresja czynności kory nadnerczy lub wpływ na metaboliczną kontrolę glikemii, co jest związane z wchłanianiem ogólnoustrojowym. Należy unikać stosowania preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi oraz na dużych powierzchniach uszkodzonej skóry, błonach śluzowych i na fałdach skóry, ponieważ zwiększa to ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów. Ze względu na zawartość kalcypotriolu, może wystąpić hiperkalcemia. Po przerwaniu leczenia stężenie wapnia we krwi powraca do wartości prawidłowych, a ryzyko hiperkalcemii jest minimalne, gdy nie jest przekraczana max. dawka dobowa (15 g). Preparat zawiera silny kortykosteroid (grupa III), dlatego należy unikać jednoczesnego leczenia z innymi steroidami tej samej powierzchni skóry. Skóra twarzy i narządów płciowych jest bardzo wrażliwa na kortykosteroidy, w związku z czym nie należy stosować leku w tych miejscach. Należy poinformować pacjenta o prawidłowym sposobie stosowania preparatu, tak aby uniknąć naniesienia na twarz, usta i oczy oraz aby po każdym użyciu umyć ręce w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z tymi miejscami. W przypadku wtórnego nadkażenia zmian skórnych należy zastosować leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W razie nasilenia zakażenia należy przerwać leczenie kortykosteroidami. W trakcie leczenia łuszczycy miejscowo stosowanymi kortykosteroidami, istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub efektu „z odbicia” po zaprzestaniu terapii, dlatego wskazana jest wnikliwa opieka lekarza w okresie następującym po zakończeniu terapii. Podczas długotrwałego stosowania zwiększa się ryzyko wystąpienia miejscowych i ogólnych działań niepożądanych kortykosteroidów - należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią niepożądane reakcje związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów. Brak danych o stosowaniu preparatu w leczeniu łuszczycy kropelkowatej. W trakcie leczenia należy ograniczyć lub unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne źródła promieniowania słonecznego. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w skojarzeniu z promieniowaniem UV może mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że korzyści z takiego leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Lek zawiera butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych, nadwrażliwość, hiperkalcemia, hipopigmentacja skóry, efekt "z odbicia", świąd w miejscu aplikacji, podrażnienie w miejscu aplikacji. Częstość nieznana: zmiana koloru włosów (raportowano przypadki przemijającej zmiany koloru włosów białych i siwych włosów do żółtawego koloru po aplikacji na owłosioną skórę głowy). Uważa się, że wymienione dalej działania niepożądane są związane z grupą farmakologiczną odpowiednio kalcypotriolu i betametazonu. Kalcypotriol: reakcje w miejscu stosowania, świąd, podrażnienie skóry, pieczenie i uczucie kłucia, suchość skóry, rumień, wysypkę, zapalenie skóry, wyprysk, zaostrzenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło oraz reakcje nadwrażliwości, w tym bardzo rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego i obrzęku twarzy. Działania ogólnoustrojowe po zastosowaniu miejscowym mogą pojawiać się bardzo rzadko, powodując hiperkalcemię lub hiperkalciurię. Betametazon (w postaci dipropionianu betametazonu): po zastosowaniu miejscowym mogą wystąpić reakcje miejscowe, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, obejmujące zaniki skóry, teleangiektazje, rozstępy, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, zapalenie okołowargowe, uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry, odbarwienia i prosaki koloidowe. W trakcie leczenia łuszczycy kortykosteroidami do stosowania miejscowego istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej. Reakcje ogólnoustrojowe po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów występują u dorosłych rzadko, lecz mogą być ciężkie. Może wystąpić zahamowanie czynności kory nadnerczy, zaćma, zakażenia, zaburzona kontrola glikemii w przypadku cukrzycy i wzrost ciśnienia w gałce ocznej, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu. Reakcje ogólnoustrojowe występują częściej, jeżeli preparat stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym (folia, fałdy skóry) albo, kiedy stosowany jest długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży preparat powinien być stosowany wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Betametazon przenika do mleka matki, jednak ryzyko niepożądanego działania na dziecko wydaje się mało prawdopodobne w przypadku stosowania dawek leczniczych. Należy zachować ostrożność w przypadku, kiedy preparat jest przepisywany kobietom karmiącym piersią - pacjentkę należy pouczyć, że nie wolno stosować leku na piersi w okresie karmienia piersią. Badania polegające na podawaniu szczurom doustnych dawek kalcypotriolu lub dipropionianu betametazonu nie wykazały zaburzenia płodności u osobników obu płci.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Cena

Enstilar, cena 100% 232.5 zł

Preparat zawiera substancję: Betamethasone dipropionate, Calcipotriol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."