Emadine 0,05%

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg emedastyny w postaci dwufumaranu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Emadine 0,05% but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Emedastine

47.66 zł 2019-04-05

Działanie

Silny, selektywny, skuteczny po podaniu miejscowym antagonista receptorów histaminowych H1. Podawany miejscowo do oka powoduje zależne od stężenia hamowanie przepuszczalności naczyń spojówki stymulowanej histaminą. Nie działa na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe. Po wchłonięciu do krwiobiegu emedastyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. T0,5 w fazie eliminacji po podaniu miejscowym wynosi 10 h. Wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej i metabolitów.

Dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli i dzieci od 3 lat: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 10-min przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Preparatu nie poddawano badaniom klinicznym trwającym dłużej niż 6 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat ze względu na brak badań. Preparat może być stosowany u dzieci i młodzieży (w wieku 3 lat i starszych) w takich samym dawkowaniu jak u dorosłych. Sposób podania. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zwrócić uwagę by nie dotykać powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni końcówką kroplomierza na butelce.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia nacieków na rogówce stosowanie preparatu należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują lek. Ponadto chlorek benzalkoniowy powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać używania miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów należy poinformować o potrzebie wyjęcia soczewek kontaktowych przed zakropleniem leku i odczekania co najmniej 15 min od momentu zakroplenia do założenia soczewek kontaktowych.

Niepożądane działanie

Często: ból oka, świąd oka. Niezbyt często: nietypowe marzenia senne, bóle głowy, zatokowe bóle głowy, zaburzenia smaku, nacieki na rogówce, przebarwienie rogówki, niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, niedomoga widzenia, przekrwienie oka, wysypka. Częstość nieznana: tachykardia.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w okresie ciąży, w przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących jego dawkowania. Zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały zaburzeń dotyczących płodności. Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak podobnie jak w przypadku stosowania innych leków do oczu, jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.

Cena

Emadine 0,05%, cena 100% 47.66 zł

Preparat zawiera substancję: Emedastine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."