Ecalta

1 fiolka zawiera 100 mg anidulafunginy. Preparat zawiera fruktozę oraz etanol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ecalta 1 fiolka szklana 30 ml, proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Anidulafungin

3044.05 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczny o budowie lipopeptydowej należący do grupy echinokandyn. Hamuje wybiórczo syntezę β-(1,3)-D-glukanu, ważnego składnika ściany komórkowej grzybów. Działa grzybobójczo na Candida spp. (C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis). Anidulafungina jest także aktywna wobec Aspergillus fumigatus. Lek wiąże się w ponad 99% z białkami osocza. Nie jest znana dystrybucja do tkanek ani metabolizm wątrobowy, jednak anidulafungina jest przekształcana do nieaktywnych peptydów. Eliminacja jest powolna: T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 40-50 h. Anidulafungina jest w około 30% wydalana z kałem (w tym około 10% w postaci niezmienionej) oraz w mniej niż 1% z moczem.

Dawkowanie

Dorośli dożylnie we wlewie nie szybszym niż 1,1 mg/min. (co odpowiada 1,4 ml/min., jeżeli produkt rozpuszczono i rozcieńczono zgodnie z instrukcją): I dawka - 200 mg, następnie 100 mg raz na dobę. Zazwyczaj leczenie kontynuuje się przez co najmniej 14 dni po ostatnim dodatnim posiewie. Brak wystarczających danych uzasadniających stosowanie dawki 100 mg dłużej niż przez 35 dni. Dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne. Lek może być stosowany bez względu na czas jaki upłynął od hemodializy.

Wskazania

Leczenie inwazyjnej kandydozy u dorosłych pacjentów bez neutropenii. Skuteczność kliniczną leku wykazano głównie u pacjentów bez neutropenii z zakażeniami Candida albicans oraz u mniejszej liczby pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez C. glabrata, C. parapsilosis i C. tropicalis.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na anidulafunginę, inne leki z grupy echinokandyn lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Nie podawać w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym. Nie ustalono skuteczności u pacjentów z neutropenią i kandydemią oraz z zakażeniami tkanek głębokich wywołanymi przez Candida spp. lub z ropniem wewnątrzbrzusznym i zapaleniem otrzewnej. Nie prowadzono badań u pacjentów z zapaleniem wsierdzia, kości i szpiku lub z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Candida spp. oraz z zakażeniami wywołanymi przez Candida krusei. Nie zaleca się stosowania u dzieci do 18 lat (brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania). Ze względu na zawartość fruktozy nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy. Ostrożnie stosować w skojarzeniu ze środkami znieczulającymi oraz u pacjentów, u których podczas leczenia wystąpiło zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (należy monitorować czynność wątroby oraz oceniać stosunek ryzyka do korzyści). Ze względu na zawartość alkoholu (24% obj.) ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową oraz u pacjentów z innych grup ryzyka.

Niepożądane działanie

Bardzo często: hipokaliemia, biegunka, nudności. Często: hiperglikemia, drgawki, ból głowy, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, duszność, wymioty, zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej oraz stężenia bilirubiny i kreatyniny we krwi, cholestaza, wysypka skórna, świąd. Niezbyt często: koagulopatia, zaczerwienienie twarzy, uderzenie gorąca, bóle w nadbrzuszu, zwiększona aktywność GGTP, pokrzywka, ból w miejscu infuzji. Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać wymaz na posiew grzybiczy. Zawartość alkoholu w preparacie może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Interakcje

W badaniach in vitro wykazano, że anidulafungina nie jest istotnym klinicznie substratem, induktorem lub inhibitorem enzymów cytochromu P450, lecz nie wyklucza to możliwości występowania interakcji in vivo. Nie jest konieczne dostosowanie dawki preparatu ani jednocześnie stosowanych leków podczas leczenia skojarzonego z cyklosporyną, worykonazolem, takrolimusem, amfoterycyną B lub ryfampicyną.

Cena

Ecalta, cena 100% 3044.05 zł

Preparat zawiera substancję: Anidulafungin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."