Duraphat 5000

1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluoru sodu (co odpowiada 5000 ppm fluoru). Preparat zawiera benzoesan sodu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Duraphat 5000 tuba 51 g, pasta do zębów

Fluoride sodium

22.38 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat do profilaktycznego leczenia próchnicy. Główny mechanizm działania fluoru w zapobieganiu próchnicy zębów jest miejscowy, po wystąpieniu objawów choroby; systemowa suplementacja fluoru prawdopodobnie działa również miejscowo (podczas przełykania preparatu lub ze śliną). Preparat powoduje: zahamowanie demineralizacji (zmniejszenie rozpuszczalności szkliwa w kwaśnym środowisku), aktywację mineralizacji szkliwa podczas próchnicy oraz bakteriobójcze działanie na drobnoustroje wywołujące zmiany próchnicze, co powoduje zahamowanie proliferacji drobnoustrojów tworzących płytkę bakteryjną i wytwarzanie kwaśnego odczynu powodującego próchnicę. Pasta do zębów ma działanie miejscowe, lokalne na zęby i nie wywiera działania ogólnoustrojowego (informacje dalej podane są w razie ewentualnego połknięcia). Każda cząstka połkniętego fluoru jest zamieniana do kwasu hydrofluorowego. Cmax kwasu jest osiągane po 30-60 min. Jony fluorowe są dystrybuowane do zębów i kości, i nie podlegają wiązaniu z białkami osocza. Końcowy T0,5 wynosi 2 - 9 h. Jony fluorowe są wydalane przede wszystkim z moczem, niewielka ilość z kałem oraz z potem.

Dawkowanie

Pasta do zębów. Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów powyżej 16 rż. Stosować 2 cm pasty, zawierające 3 mg - 5 mg fluoru. Sposób podania. Każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę. Czyścić zęby 3 razy dziennie po każdym posiłku - wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów. Czas czyszczenia powinien wynosić około 3 min. Nie połykać.

Wskazania

Profilaktyka przeciwpróchnicza osób dorosłych, szczególnie pacjentów z grup ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności (koron zębów i/lub korzeni).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 16 rż. Pasta ma dużą zawartość fluoru, w związku z tym, przed zastosowaniem należy uzyskać poradę stomatologa. Podaż fluoru z kilku źródeł może prowadzić do fluorozy - przed użyciem leku zawierającego fluor, powinna być przeprowadzona ocena całkowitej ilości przyjmowanego fluoru (np.woda fluorowana, sól fluorowana, inne leki zawierające fluor – tabletki, krople, gumy do żucia czy pasty). Podczas oceny ilości przyjmowanego jonu fluoru, (którego zalecana dawka ze wszystkich źródeł wynosi 0,05 mg/kg mc. na dobę, a max. dawka dobowa nie powinna przekraczać 1 mg/dobę), należy wziąć pod uwagę możliwość połknięcia pewnej ilości pasty do zębów podczas mycia zębów. Należy unikać przyjmowania tabletek zawierających fluor, kropli, gumy do żucia, żelów, lakierów oraz fluorowanej wody lub soli przy jednoczesnym stosowaniu Duraphat 5000. Preparat zawiera benzoesan sodu, który może powodować łagodne podrażnienia skóry, oczu i śluzówek.

Niepożądane działanie

Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana: uczucie pieczenia w jamie ustnej.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży oraz karmienia piersią, chyba że przeprowadzono uważną ocenę korzyści i ryzyka.

Uwagi

Preparat wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Cena

Duraphat 5000, cena 100% 22.38 zł

Preparat zawiera substancję: Fluoride sodium

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."