Duphalac® Fruit

1 ml roztworu doustnego zawiera 667 mg laktulozy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Duphalac® Fruit but. 500 ml, roztw. doustny

Lactulose

29.49 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne - wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Laktuloza jako substancja prebiotyczna nasila wzrost korzystnych dla zdrowia bakterii, takich jak Bifidobacterium spp. i Lactobacillus spp., przez co wzrost patogennych bakterii, takich jak Clostridium i Escherichia coli może zostać zahamowany. Może to prowadzić do korzystniejszej równowagi flory jelitowej. Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym. Dociera do okrężnicy w postaci niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Ulega pełnemu zmetabolizowaniu w dawkach do 40-75 ml; w większych dawkach pewna część podanej ilości leku może być wydalana w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: dawka początkowa 15-45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 15-30 ml na dobę; dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10-15 ml na dobę; dzieci 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml na dobę; niemowlęta (poniżej 1 roku): dawka początkowa do 5 ml na dobę, dawka podtrzymująca do 5 ml na dobę. Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach podzielonych. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami nerek i wątroby, ze względu na niewielkie narażenie ogólnoustrojowe na laktulozę. Sposób podania. Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze np. podczas śniadania. Pojedynczą dawkę należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W trakcie stosowania leków przeczyszczających należy przyjmować dużo płynów (1,5-2 l/dobę, tj. ok. 6-8 szklanek) w ciągu dnia.

Wskazania

Leczenie objawowe zaparć. Przypadki konieczności zmiękczenia stolca (np.: żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników preparatu. Galaktozemia. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit, taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna).

Środki ostrożności

Zaleca się konsultację lekarską w przypadku: występowania przed rozpoczęciem leczenia objawów brzusznych z towarzyszącym bólem o nieustalonej przyczynie; niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania. Długotrwałe stosowanie nieodpowiedniej dawki i niewłaściwe stosowanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem żołądkowo-sercowym (zespół Roemhelda), po konsultacji z lekarzem; jeśli u tych pacjentów wystąpią wzdęcia z oddawaniem wiatrów po zażyciu laktulozy, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Leki przeczyszczające należy stosować u dzieci w wyjątkowych przypadkach i pod nadzorem lekarza. Należy brać pod uwagę, że podczas leczenia odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu. Laktulozę należy stosować ostrożnie u pacjentów z nietolerancją laktozy. Dawka stosowana zazwyczaj w leczeniu zaparcia nie powinna stanowić problemu dla osób chorych na cukrzycę. Preparat zawiera laktozę, galaktozę i niewielkie ilości fruktozy - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, ból brzucha, nudności, wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie przewiduje się wpływu na płodność, ze względu na niewielką ekspozycję ogólnoustrojową.

Uwagi

Lek nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Laktuloza może zwiększyć utratę potasu wywołaną innymi lekami (np. tiazydy, kortykosteroidy i amfoterycyna B). Równoczesne stosowanie glikozydów nasercowych może zwiększyć ich działanie powodujące utratę potasu.

Cena

Duphalac® Fruit, cena 100% 29.49 zł

Preparat zawiera substancję: Lactulose

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."