DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana

0,5 ml szczepionki zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego oraz nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanych na wodorotlenku glinu i nie mniej niż 4 j.m. zawiesiny Bordetella pertussis.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana 25 amp. 0,5 ml, zaw. do wstrz.

Diphtheria toxoid,

Pertussis vaccine,

Tetanus toxoid

271.58 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana skojarzona, wywołująca czynną odporność przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Ochronny poziom przeciwciał uzyskuje się po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki szczepienia pierwotnego i jednej dawki szczepienia uzupełniającego. Inaktywowane bakterie oraz toksoidy (pozbawione patogenności) wywołują odpowiedź ze strony układu immunologicznego polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał, uruchamiają mechanizmy powstania pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Obecność zawiesiny komórek krztuśca powoduje dodatkowy efekt adiuwancyjny w stosunku do toksoidów. Ochronny poziom przeciwciał odpornościowych, zabezpieczający przed zakażeniem tężcem, błonicą i krztuścem uzyskuje się po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki szczepienia pierwotnego i 1 dawkę szczepienia uzupełniającego, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Dawkowanie

Głęboko podskórnie lub domięśniowo (w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda). Dzieci. Szczepienie pierwotne: 1. dawka (0,5 ml) – w 2 miesiącu życia; 2. dawka(0,5 ml) – w 3 – 4 miesiącu życia; 3. dawka (0,5 ml) – w 5 – 6 miesiącu życia. Szczepienie uzupełniające: 1 dawka 0,5 ml w 16-18 miesiącu życia., zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Wskazania

Czynne uodpornienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 7 tyg. życia do ukończenia 2 rż., zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych mogą być szczepione preparatem do ukończenia 3 rż, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową. Szczepienie może być wykonywane: w zaburzeniach OUN o przewlekłym przebiegu np: mózgowe porażenie dziecięce (bez predyspozycji do drgawek), opóźnienie rozwoju umysłowego (bez tendencji do drgawek), zespół Downa; jeżeli stwierdzono drgawki przygodne w wywiadzie ale zaleca się osłonę farmakologiczną i ocenę EEG; u niemowląt i dzieci z rozpoznaną padaczką, u których napady nie występują od co najmniej 12 mies., w wyniku leczenia (szczepienia w tej grupie powinny odbywać się pod osłoną dotychczas stosowanych leków); u niemowląt, jeżeli u członków rodziny występowały drgawki lub ewentualnie reakcje poszczepienne po szczepieniu preparatem; u dzieci z obniżoną odpornością np. związaną z zakażeniem wirusem HIV, mimo zmian patologicznych, jeżeli istnieje możliwość wytworzenia odpowiedzi nawet w ograniczonym stopniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 h po poprzednim szczepieniu. Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki. Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 h, który wystąpił w ciągu 48 h po poprzedniej dawce szczepionki. Utrata świadomości lub epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu), mogące przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo- oddechowych. Podwyższona temperatura ciała ≥ 40,5st.C, niewywołana innymi czynnikami, pojawiająca się w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 - 72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne - należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: zaburzenia krwi i układu chłonnego, powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych, zaburzenia układu immunologicznego, reakcja alergiczna, reakcja anafilaktyczna w tym wstrząs anafilaktyczny, zmniejszenie lub utrata apetytu, zmniejszenie lub utrata pragnienia, zaburzenia psychiczne, niepokój, apatia, zaburzenia układu nerwowego; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego; zaburzenia napięcia mięśniowego, w tym prężenia; epizod hipotensyjno – hiporeaktywny, zaburzenia lub utrata świadomości, hipotonia, senność, encefalopatia (dane literaturowe nie dowodzą jednoznacznie związku tego objawu ze szczepieniem szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy), niedowład wiotki kończyny, zapalenie splotu ramiennego, przeczulica, drżenia, krzyk (płacz) mózgowy, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, sinica, zmiana zabarwienia kończyn (zaczerwienienie, zasinienie), bladość, bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży), zaburzenia oddychania, nieżyt górnych dróg oddechowych, kaszel, zapalenie oskrzeli, wymioty, biegunka, pokrzywka, wysypka plamista, wysypka grudkowa, wysypka plamisto-grudkowa, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quincke’go), marmurkowatość skóry, wybroczyny, dreszcze, ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny, zwiększona drażliwość, gorączka do 39 - 40st.C lub wyższa; odczyny miejscowe: zaczerwienienie, ból, obrzęk (objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 h),  płacz, ciągły płacz trwający ≥ 3 h (nieutulony płacz), obrzęk; obecność adiuwantu (wodorotlenek glinu) w szczepionce prowadzić może do powstania podskórnych guzków - ziarniniaków przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tyg. mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin). Obrzęk lub zmiana zabarwienia kończyn dolnych (zaczerwienienie, zasinienie) czasem z towarzyszącą marmurkowatością skóry lub wybroczynami, obserwowane w przypadku jednoczesnego podawania DTP - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej i szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ B i ustępujące samoistnie bez pozostawienia trwałych następstw. Szczepionka zawiera tiomersal (jako środek konserwujący), który może wywołać reakcję alergiczną.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

Interakcje

Szczepionkę DTP można podawać w tym samym czasie z innymi szczepionkami pediatrycznymi - różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Cena

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana, cena 100% 271.58 zł

Preparat zawiera substancję: Diphtheria toxoid, Pertussis vaccine, Tetanus toxoid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."