Dropzol

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Dropzol but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Dorzolamide

20.15 zł 2019-04-05

Działanie

Silny inhibitor anhydrazy węglanowej II do podawania miejscowego. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podanie miejscowe dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek niż w przypadku podania doustnego, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. Po stosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Dorzolamid jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej. Po zakończeniu przyjmowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z T0,5 wynoszącym około 4 mies.

Dawkowanie

W monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. W leczeniu wspomagającym w skojarzeniu ze stosowanym miejscowo lekiem β-adrenolitycznym: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Chcąc zastąpić dorzolamidem inny przeciwjaskrowy lek okulistyczny, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo należy zachować co najmniej 10 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków. Dzieci: dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę.

Wskazania

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem, jaskrą torebkową. W leczeniu wspomagającym w skojarzeniu z lekami β-adrenolitycznymi. W monoterapii u pacjentów niereagujących na leczenie lekami β-adrenolitycznymi lub u pacjentów, u których stosowanie leków β-adrenolitycznych jest przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dorzolamid lub inne składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml./min). Kwasica hiperchloremiczna.

Środki ostrożności

Preparat nie został przebadany u dzieci w wieku ciążowym poniżej 36 tyg. oraz w wieku poniżej 1 tyg. Dzieci z niedojrzałością kanalików nerkowych powinny przyjmować preparat jedynie po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy metabolicznej. Nie badano zastosowania preparatu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem. Nie badano zastosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby - należy zachować ostrożność. Ostrożnie stosować u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej (ryzyko wystąpienia kamicy) oraz u pacjentów z wcześniejszymi przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych (ryzyko wystąpienia obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. zapalenia spojówek i podrażnienia powiek) lub ciężkich działań niepożądanych (możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych typowych dla sulfonamidów podawanych ogólnie).

Niepożądane działanie

Bardzo często: pieczenie i kłucie w oku. Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, zaburzenia widzenie, nudności, gorzki smak w ustach, astenia, zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Rzadko: zawroty głowy, parestezje, podrażnienie oka (w tym zaczerwienienie), ból oka, sklejanie powiek, krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia śródgałkowego, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kontaktowe zapalenie skóry, kamica moczowa, reakcje nadwrażliwości (reakcje miejscowe dotyczące powiek oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, duszność, rzadziej skurcz oskrzeli). U dzieci obserwowano: uczucie pieczenia i kłucia w oku, ból w miejscu wkroplenia, ból oka; rzadziej (<4%) występował obrzęk i przymglenie rogówki. U bardzo młodych pacjentów, szczególnie z niedorozwojem/upośledzeniem nerek odnotowano występowanie kwasicy metabolicznej.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, z wyjątkiem konieczności. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi; przed zastosowaniem leku soczewki należy zdjąć i ponownie nałożyć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 15 min. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia, ograniczające zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z tymololem i betaksololem w postaci kropli do oczu, lekami działającymi ogólnie: inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, NLPZ oraz hormonami (np. estrogeny, insulina, tyroksyna). Nie przeanalizowano w pełni możliwych interakcji pomiędzy dorzolamidem a lekami zwężającymi źrenicę i agonistami receptora adrenergicznego u chorych w trakcie leczenia jaskry. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Cena

Dropzol, cena 100% 20.15 zł

Preparat zawiera substancję: Dorzolamide

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."