Doxar

1 tabl. zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu doksazosyny. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Doxar 120 szt., tabl.

Doxazosin

77.86 zł 2019-04-05

Działanie

Selektywny i kompetycyjny inhibitor postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Powoduje korzystne zmiany profilu lipidowego: niewielkie zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz w niewielkim stopniu zmniejsza wartość stosunku cholesterolu całkowitego do frakcji HDL. Nie wykazuje niekorzystnych działań metabolicznych i może być stosowana u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą lub dną moczanową, zwiększa wrażliwość tkankową na insulinę u osób, u których jest ona zmniejszona. Podawana pacjentom z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego powoduje zmniejszenie dolegliwości odczuwanych przez chorego oraz poprawę parametrów przepływu moczu. Efekt ten wynika z hamowania receptorów α1-adrenergicznych znajdujących się w komórkach zrębu i torebki gruczołu krokowego oraz w szyi pęcherza moczowego. Po podaniu doustnym doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po ok. 2-3 h. Wiąże się białkami osocza w ok. 98%. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, a wydalana głównie z kałem. T0,5 wynosi 22 h.

Dawkowanie

Doustnie. Samoistne nadciśnienie tętnicze: początkowo 1 mg na dobę. Po 1-2 tyg. dawkę można zwiększyć do 2 mg na dobę, a następnie w razie potrzeby do 4 mg lub 8 mg na dobę. Średnia dawka podtrzymująca to 2 mg do 4 mg na dobę, maksymalna dawka dobowa - 16 mg. Łagodny rozrost gruczołu krokowego: początkowo 1 mg na dobę; w zależności od parametrów urodynamicznych i nasilenia objawów dawkę tę można zwiększać do 2 mg, 4 mg lub 8 mg na dobę z zachowaniem 1-2-tygodniowego odstępu podczas stopniowego zwiększania dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mg.

Wskazania

Samoistne nadciśnienie tętnicze. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksazosynę, pochodne chinazoliny oraz pozostałe składniki preparatu. Niedociśnienie tętnicze (tylko dla wskazania: łagodny rozrost gruczołu krokowego) lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Przekrwienie górnych dróg moczowych, przewlekłe zakażenie dróg moczowych lub kamica pęcherza moczowego u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem, z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aortalnej lub zwężeniem zastawki dwudzielnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzoną czynnością nerek. Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) należy zachować ostrożność. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego rozpoczęcie leczenia inhibitorami PDE-5 zaleca się dopiero po uzyskaniu stabilizacji hemodynamicznej pacjenta w terapii lekami α-adrenolitycznymi. Ponadto zaleca się rozpoczynanie leczenia inhibitorami PDE-5 od możliwie najmniejszej dawki i zachowanie co najmniej 6-godzinnej przerwy od przyjęcia doksazosyny. Pacjent, u którego zaplanowano operację usunięcia zaćmy powinien poinformować chirurga mającego ją przeprowadzić o przyjmowaniu leków α-adrenolitycznych obecnie lub w przeszłości ze względu na możliwość wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki. Preparat zawiera laktozę, z tego powodu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci - nie zaleca się stosowania.

Niepożądane działanie

Często: zakażenie dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, ból i zawroty głowy, senność, niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, tachykardia, zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, świąd, bóle pleców, bóle mięśni, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu, osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe. Niezbyt często: reakcje alergiczne, anoreksja, dna moczanowa, zwiększenie apetytu, pobudzenie, niepokój, depresja, bezsenność, nerwowość, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, zmniejszone czucie, omdlenie, drżenie, szumy uszne, dusznica bolesna, zawał serca, krwawienie z nosa, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zaburzona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka, bóle stawów, trudności w oddawaniu moczu, krwiomocz, zaburzenia częstości oddawania moczu, impotencja, ból, obrzęk twarzy, zwiększenie masy ciała. Rzadko: kurcze mięśni, osłabienie mięśni, wielomocz. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, niewyraźne widzenie, uderzenia gorąca, bradykardia, arytmia, skurcz oskrzeli, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka, łysienie, plamica, pokrzywka, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona diureza, ginekomastia, priapizm, zmęczenie, złe samopoczucie. Ponadto: śródoperacyjny syndrom wiotkiej tęczówki, wsteczna ejakulacja.

Ciąża i laktacja

W ciąży przed zastosowaniem leku należy rozważyć potencjalne korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla płodu. Stosowanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z objawami rozrostu gruczołu krokowego należy wykluczyć nowotwór gruczołu krokowego. W czasie rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki leku należy kontrolować ciśnienie tętnicze. Ze względu na możliwość nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego krwi, doksazosyna może przemijąjąco spowodować ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie na początku leczenia.

Interakcje

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi doksazosyny mogą nasilać: inne leki obniżające ciśnienie krwi, leki rozszerzające naczynia krwionośne, azotany, inhibitory PDE-5, np. syldenafiil. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi mogą osłabiać: NLPZ, estrogeny, leki sympatykomimetyczne. W badaniach in vitro nie stwierdzono, aby doksazosyna wpływała na wiązanie z białkami osocza digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny. Doksazosyna może osłabiać działanie - dopaminy, efedryny, fenylefryny, metaraminolu, metoksaminy - na ciśnienie krwi. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leków wpływających na metabolizm wątrobowy, np. cymetydyna. W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z diuretykami tiazydowymi (np. furosemid), ß-adrenolitykami, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi. Doksazosyna jak wynika z badań in vitro może zwiększać aktywność reninową osocza oraz wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem.

Cena

Doxar, cena 100% 77.86 zł

Preparat zawiera substancję: Doxazosin

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."