Disnemar® Xylo

1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg lub 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Disnemar® Xylo but. 10 ml, aerozol do nosa, roztw.

Xylometazoline hydrochloride

18.0 zł 2019-04-05

Działanie

Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny wykazującą działanie sympatykomimetyczne. Podczas stosowania miejscowego zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut od podania. Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa utrzymuje się zwykle od 6 do 8 h. Pacjenci z zapaleniem zatok przynosowych lub zapaleniem trąbki słuchowej mogą być leczeni preparatem po wykluczeniu wszelkich innych powikłań (np. bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych).

Dawkowanie

Donosowo. Roztwór 0,5 mg/ml. Dzieci w wieku od 2 do 10 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 10-12 h. Roztwór 1 mg/ml. Dzieci w wieku od 10 lat oraz dorośli: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 10-12 h. W razie konieczności lek można stosować do 3 razy na dobę. Maksymalny czas leczenia: 0,5 mg/ml - 5 dni; 1 mg/ml - 7 dni. Jeżeli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić jego stan.

Wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa. Aerozol do nosa w dawce 0,5 mg/ml może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 10 lat; w dawce 1 mg/ml może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 10 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po przezklinowym usunięciu przysadki ani po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z dostępu przez jamę nosową lub jamę ustną z odsłonięciem opony twardej. Wysychający nieżyt nosa („suche” zapalenie błony śluzowej nosa).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z silnymi reakcjami na leki sympatykomimetyczne. Stosowanie preparatu może wywoływać, np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub nadciśnienie tętnicze. Preparat może być stosowany wyłącznie po starannym rozważeniu zagrożeń i korzyści wynikających z leczenia u pacjentów: leczonych inhibitorami MAO w ostatnich 2 tyg.; z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, szczególnie u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta przesączania; z ciężką chorobą układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), z guzem chromochłonnym nadnercza; z chorobami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); z porfirią; z rozrostem gruczołu krokowego. Po przerwaniu długotrwałego leczenia obrzęk błony śluzowej może nawrócić (tzw. efekt z odbicia wywołany przez sam lek); lek należy stosować jak najkrócej. Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych muszą być odpowiednio leczone. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, lek nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę, a pompkę po użyciu powinno się przepłukać. Nie stosować leku w dawce 0,5 mg/ml u dzieci w wieku poniżej 2 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności), natomiast dawki 1 mg/ml nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Niepożądane działanie

Często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, suchość błony śluzowej nosa. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, świąd), zwiększony obrzęk błon śluzowych po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa. Rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze, nudności. Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność (głównie u dzieci); omamy (głównie u dzieci), bóle głowy, drgawki (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca, bezdech u niemowląt i noworodków, zmęczenie. Dzieci i młodzież. Dane pochodzące z badań klinicznych i pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych wskazują, że u dzieci należy spodziewać się podobnej częstości występowania, rodzajów i nasilenia działań niepożądanych jak u dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci wystąpiło po przedawkowaniu ksylometazoliny. Należały do nich: nerwowość, bezsenność, senność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

Ciąża i laktacja

Lek można stosować w ciąży zgodnie z zaleceniami, jednak nie dłużej niż tydzień. Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego lub oznak zmniejszonego przepływu krwi przez macicę. Podczas stosowania preparatu w dużych dawkach i przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety. Przedawkowanie ksylometazoliny może doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku w okresie laktacji. Nie jest znany wpływ leczenia ksylometazoliną na płodność.

Uwagi

Długotrwałe i nadmierne stosowanie leku może prowadzić do ponownego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. Ksylometazolina prawidłowo stosowana nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jeżeli jednak pacjent czuje się senny, lepiej jest, aby nie prowadził on pojazdów ani obsługiwał maszyn.

Interakcje

Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny jednocześnie z trój- lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po odstawieniu inhibitorów MAO. Ze względu na możliwy wpływ hipertensyjny nie stosować preparatu w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi (np. metylodopą). Preparat i inne leki z możliwym wpływem hipertensyjnym (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna) mogą wzajemnie nasilać swoje działanie hipertensyjne.

Cena

Disnemar® Xylo, cena 100% 18.0 zł

Preparat zawiera substancję: Xylometazoline hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."