Diprolene®

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Diprolene® tuba 15 g, maść

Betamethasone dipropionate

24.4 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat zawierający syntetyczny, fluorowany kortykosteroid o silnym działaniu miejscowym. Stosowany miejscowo wykazuje szybkie i długotrwałe działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz obkurczające naczynia krwionośne. Może wchłaniać się przez nieuszkodzoną skórę. Jego wchłanianie przez skórę zależy od kilku czynników: zaawansowanie zakażenia, podłoże maści, powierzchnia skóry, na którą zastosowano lek, stan skóry, zastosowanie opatrunku okluzyjnego. Metabolizowany jest w wątrobie i wydalany z żółcią oraz z moczem.

Dawkowanie

Cienką warstwę maści nakładać 1-2 razy na dobę (zwykle rano lub rano i wieczorem) na zmienione chorobowo miejsca, tak aby pokryć całą chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Wskazania

Leczenie ostrych i ciężkich zmian zapalnych skóry pochodzenia alergicznego opornych na leczenie innymi kortykosteroidami, ciężkich zmian łuszczycowych oraz innych chorób reagujących na leczenie kortykosteroidami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną dipropionian betametazonu, na inne kortykosteroidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zapalenie skóry wokół ust. Zakażenia bakteryjne, wirusowe (opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna) lub grzybicze skóry. Nie stosować na skórę twarzy, w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych oraz u dzieci do 12 lat.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podrażnienia lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku. W przypadku wystąpienia zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych należy zastosować odpowiednie leczenie, a jeśli leczenie nie okaże się skuteczne należy zaprzestać stosowania leku do czasu wyleczenia zakażenia. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów o działaniu ogólnym (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy), zwłaszcza u niemowląt i dzieci. Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, w dużych dawkach oraz długotrwale. W razie konieczności zastosowania leku w takich przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność. Pacjenci długotrwale leczeni lub stosujący maść na duże powierzchnie ciała powinni być okresowo badani w celu wykluczenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy. W przypadku stwierdzenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy należy rozważyć zaprzestanie stosowania leku, zmniejszenie dawki lub zastosowanie innego, słabiej działającego kortykosteroidu. Unikać stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym i pieluchą (możliwość zwiększonego wchłaniania). Ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą (ryzyko nawrotu choroby spowodowane rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry). Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego (w tym podanie donosowe, wziewne i do oka) stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn zaburzeń widzenia, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Szczególnie ostrożnie stosować u dzieci, unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy oraz wystąpienia działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego maść może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Obserwowano: zaczerwienienie i rumień w miejscu aplikacji, pieczenie, podrażnienie, swędzenie, tworzenie pęcherzyków, zapalenie mieszków włosowych, suchość skóry, nadmierne owłosienie, zmiany trądzikopodobne, odbarwienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, macerację skóry, wtórne zakażenia, zanik skóry, rozstępy skórne, potówki. Ponadto mogą wystąpić ogólne działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów. Ogólne działania niepożądane występują przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, stosowania na dużą powierzchnię skóry oraz stosowania u dzieci. Podczas stosowania kortykosteroidów obserwowano nieostre widzenie (częstość nieznana).

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Nie należy stosować leku u kobiet ciężarnych długotrwale i w dużych dawkach. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub stosowania leku, biorąc pod uwagę korzyści leczenia dla matki.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Diprolene®, cena 100% 24.4 zł

Preparat zawiera substancję: Betamethasone dipropionate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."