Diosminex Max

1 tabl. powl. zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy. Preparat zawiera laktozę jednowodną oraz lak żółcieni pomarańczowej.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Diosminex Max 60 szt., tabl. powl.

Diosmin

93.36 zł 2019-04-05

Działanie

Lek wpływający na elastyczność naczyń - zwiększa napięcie żylne i działa ochronnie na naczynia. Zmniejsza rozszerzalność żył oraz zastój żylny. Na poziomie mikrokrążenia zmniejsza przepuszczalność włośniczek i zwiększa ich opór. Zwiększa wytrzymałość układu kapilarnego, szczególnie u pacjentów ze zwiększoną kruchością naczyń. Po podaniu doustnym, diosmina wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie po zmetabolizowaniu jej przez florę jelitową do aglikonu – diosmetyny. W postaci zarówno niezmetabolizowanej jak i zmetabolizowanej jest wydalana głównie z kałem i moczem. T0,5 w osoczu wynosi 31,5 ± 8.6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: zalecana dawka to 1 tabl. raz na dobę podczas posiłku. Leczenie powinno trwać przez co najmniej 4-5 tyg. Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabl. na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabl. na dobę przez kolejne 3 dni. Leczenie powinno być krótkotwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować do jego wyniku. Szczególne grupy pacjentów. Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Wskazania

Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  

Środki ostrożności

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia preparatem jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała; jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. Stosowanie preparatu w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza jednoczesnego podawania innych leków doodbytniczo. W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia (unikanie ekspozycji słonecznej oraz przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, utrzymanie odpowiedniej masy ciała, noszenie specjalnych pończoch). Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera lak żółcieni pomarańczowej (E 110), który może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie preparatu.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Niedostępne są informacje wskazujące na możliwość wpływu diosminy na płodność.

Uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

W badaniach na nielicznej grupie zdrowych, dorosłych ochotników wykazano, że diosmina zmienia profil farmakokinetyczny metronidazolu podwyższając jego maksymalne stężenie w osoczu i wydłużając czas jego eliminacji. Diosmina może zwiększać także czas eliminacji i maksymalne stężenie w osoczu diklofenaku.

Cena

Diosminex Max, cena 100% 93.36 zł

Preparat zawiera substancję: Diosmin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."