Dilizolen

1 ml zawiera 2 mg linezolidu. Preparat zawiera 1,67 mmol (czyli 115 mg) sodu/dawkę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Dilizolen 1 worek 300 ml, roztw. do inf.

Linezolid

237.14 zł 2019-04-05

Dawkowanie

Dożylnie. Preparat można zastosować jako leczenie początkowe. U pacjentów, u których leczenie rozpoczęto preparatem podawanym pozajelitowo, można dokonać zamiany na jedną z doustnych postaci leku, jeśli zamiana taka będzie wskazana klinicznie. W takim przypadku nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, ponieważ dostępność biologiczna linezolidu po podaniu doustnym wynosi ok. 100%. Dorośli: czas trwania leczenia zależy od rodzaju drobnoustroju chorobotwórczego, lokalizacji i ciężkości zakażenia oraz od reakcji klinicznej pacjenta na terapię. W niektórych rodzajach zakażeń może wystarczyć stosowanie leku przez krótszy czas, jednak nie było to oceniane w badaniach klinicznych. Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 28 dni. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności linezolidu podawanego dłużej niż przez 28 dni. W zakażeniach ze współistniejącą bakteriemią nie jest wymagane zwiększanie zalecanego dawkowania ani wydłużanie czasu leczenia. Zalecane dawkowanie przedstawia się następująco: szpitalne zapalenie płuc - 600 mg dożylnie 2 razy na dobę przez 10-14 kolejnych dni; pozaszpitalne zapalenie płuc - 600 mg dożylnie 2 razy na dobę 10-14 kolejnych dni; powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - 600 mg dożylnie 2 razy na dobę 10-14 kolejnych dni. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CLCR Zalecane dawki linezolidu podaje się 2 razy na dobę. Roztwór do infuzji podaje się w infuzji przez okres od 30 do 120 min.

Wskazania

Szpitalne zapalenie płuc, pozaszpitalne zapalenie płuc. Lek można stosować jeżeli znanym lub podejrzewanym czynnikiem chorobotwórczym są wrażliwe bakterie Gram-dodatnie. Należy wziąć pod uwagę wyniki badań mikrobiologicznych lub informacje o rozpowszechnieniu oporności na leki przeciwbakteryjne wśród bakterii Gram-dodatnich. Linezolid nie jest skuteczny w zakażeniach wywołanych przez bakterie Gram-ujemne, dlatego przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia wywołanego przez bakterie Gram-ujemne konieczne jest jednoczesne rozpoczęcie swoistego leczenia przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek można stosować jeżeli wyniki badań mikrobiologicznych wykazały, że zakażenie zostało wywołane przez wrażliwe bakterie Gram-dodatnie. Linezolid nie jest skuteczny w zakażeniach wywołanych przez bakterie Gram-ujemne, dlatego można lek stosować u pacjentów z powikłanymi zakażeniami skóry i tkanek miękkich ze stwierdzonym lub podejrzewanym współistniejącym zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi wyłącznie wtedy, gdy nie są dostępne inne metody leczenia. W takich przypadkach konieczne jest jednoczesne rozpoczęcie leczenia przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Leczenie linezolidem należy rozpoczynać wyłącznie w warunkach szpitalnych, po konsultacji z odpowiednim specjalistą, takim jak mikrobiolog lub specjalista chorób zakaźnych. Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Linezolidu nie należy stosować u pacjentów przyjmujących lek hamujący MAO A lub B (np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid) ani w ciągu 2 tyg. od zakończenia przyjmowania takiegoleku. Linezolidu nie należy podawać pacjentom z następującymi chorobami podstawowymi lub przyjmującym jednocześnie następujące rodzaje leków, chyba że zostanie zapewniona możliwość ścisłej obserwacji pacjenta i monitorowania ciśnienia tętniczego krwi: pacjenci z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, rakowiakiem, nadczynnością tarczycy, depresją dwubiegunową, zaburzeniami schizoafektywnymi, ostrymi stanami dezorientacji; pacjenci przyjmujący dowolny z następujących leków: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, agoniści receptorów serotoninowych 5-HT1 (tryptany), leki o bezpośrednim lub pośrednim działaniu sympatykomimetycznym (w tym adrenergiczne leki rozszerzające oskrzela, pseudoefedryna i fenylopropanolamina), leki zwiększające napięcie naczyń (np. adrenalina i noradrenalina), leki działające dopaminergicznie (np. dopamina, dobutamina), petydyna lub buspiron. Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem i podczas leczenia linezolidem.

Niepożądane działanie

Często: Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie aktywności AspAT, AlAT lub fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, zwiększenie aktywności LDH, kinazy kreatynowej, lipazy, amylazy lub stężenia glukozy po posiłku, zmniejszenie stężenia białka całkowitego, albumin, sodu lub wapnia, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu lub wodorowęglanów, zwiększenie liczby neutrofilów lub eozynofilów, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu lub liczby krwinek czerwonych, zwiększenie lub zmniejszenie liczby płytek lub liczby krwinek białych. Nizbyt często: przebarwienia i zmiany w obrębie języka, zwiększenie stężenia bilirubiny całkowitej, pokrzywka, zapalenie skóry, obfite pocenie się, świąd, wysypka, wielomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny, dolegliwości dotyczące pochwy i sromu, dreszcze, uczucie zmęczenia, gorączka, ból w miejscu wstrzyknięcia, zwiększone pragnienie, ból umiejscowiony, zwiększenie stężenia sodu lub wapnia, zmniejszenie stężenia glukozy po posiłku, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia chlorków, zwiększenie liczby retykulocytów, zmniejszenie liczby neutrofilów. Rzadko: niewydolność nerek. Częstość nieznana: związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie okrężnicy (w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), zahamowanie czynności szpiku, pancytopenia, niedokrwistość, niedokrwistość syderoblastyczna, anafilaksja, kwasica mleczanowa, zmniejszone stężenie sodu we krwi, zespół serotoninowy, drgawki, neuropatia obwodowa, neuropatia nerwu wzrokowego, zapalenie nerwu wzrokowego, utrata widzenia, zmiana ostrości widzenia, zmiana widzenia kolorów, zmiana pola widzenia, powierzchniowa zmiana zabarwienia zębów, pęcherzowe choroby skóry (takie jak zespół Stevensa i Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), obrzęk naczynioruchowy, łysienie.

Ciąża i laktacja

Linezolidu nie stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, czyli w opinii lekarza korzyści przewyższają teoretyczne ryzyko. Linezolid i jego metabolity mogą przenikać do mleka matki i dlatego należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem i podczas leczenia linezolidem.

Uwagi

Podczas leczenia linezolidem mogą wystąpić zawroty głowy oraz objawy związane z zaburzeniami widzenia - w przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia takich objawów.

Cena

Dilizolen, cena 100% 237.14 zł

Preparat zawiera substancję: Linezolid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."