Dermafusin

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego. Preparat zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Dermafusin 1 tuba 15 g, krem

Fusidic acid

20.5 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk o silnym działaniu przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego. Kwas fusydynowy i jego sole wykazują silne działanie powierzchniowe oraz znaczną zdolność do przenikania przez nieuszkodzoną skórę. Kwas fusydynowy w stężeniu 0,03-0,12 μg/ml hamuje wzrost szczepów: bakterii tlenowych Gram-dodatnich: Staphylococcus spp. metycylinowrażliwych; bakterii beztlenowych: Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus oraz Propionibacterium acnes. Kwas fusydynowy w postaci kremu działa również na Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Neisseria spp. i niektóre Clostridium spp. Gatunki, dla których problemem może być nabyta oporność (nabyta oporność ≥10%): bakterie tlenowe Gram-dodatnie Staphylococcus spp. metycylinooporne. Oporne drobnoustroje: bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Streptococcus spp. (gatunki które wykazują pośrednią naturalną wrażliwość, w przypadku braku mechanizmów oporności); bakterie tlenowe Gram-ujemne: Acinetobacter, Enterobacteria, Pseudomonas spp.; bakterie beztlenowe Gram-ujemne. Badania in vitro wskazują, że kwas fusydynowy w zależności od czasu trwania kontaktu preparatu ze skórą oraz stanu skóry może przenikać przez nieuszkodzoną skórę u ludzi w stężeniu większym niż najmniejsze stężenia hamujace wzrost wrażliwych drobnoustrojów. Kwas fusydynowy lub fusydynian sodu są silnie metabolizowane w wątrobie i wydalane głównie z żółcią oraz w niewielkiej ilości z moczem.

Dawkowanie

Miejscowo na skórę. Dorośli i dzieci: po oczyszczeniu zakażonej powierzchni skóry 1-2 razy na dobę, stosowanie miejscowe pod opatrunkiem ochronnym lub bez niego.Należy unikać nakładania grubej warstwy. Czas leczenia: jeśli to możliwe, należy ograniczyć do jednego tygodnia.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchownych zakażeń skórnych: liszajec i dermatozy zakażone bakteriami powodującymi liszajca; leczenie miejscowe wyłącznie ograniczonej postaci z niewielką liczbą zmian, leczenie uzupełniające w skojarzeniu z antybiotykoterapią ogólną, w przypadku bardziej rozsianych postaci. Odkażanie skóry i błon śluzowych, będących siedliskiem drobnoustrojów, u zdrowych nosicieli gronkowców i po zakażeniu paciorkowcami, tzw. czyraczności. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne, dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na kwas fusydynowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Ze względu na wchłanianie się kwasu fusydynowego i ekspozycję układową na lek, należy unikać stosowania maści w leczeniu rozległych zmian na skórze oraz owrzodzenia nóg. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku cieknących, zmacerowanych zmian, w fałdach skóry. Po zastosowaniu miejscowym może wystąpić uczulenie, które może uniemożliwiać późniejsze stosowanie takiego samego antybiotyku w postaci o działaniu ogólnym (w większości przypadków, po krótkim okresie utajenia drobnoustroje oporne in vivo stają się ponownie wrażliwe). Nie należy stosować maści do oczu lub na wewnętrzną powierzchnię powiek. Miejscowe stosowanie antybiotyku może powodować selekcję niewrażliwych drobnoustrojów i prowadzić do nadkażenia drobnoustrojami opornymi na ten antybiotyk - należy ograniczyć czas leczenia. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego oraz sorbinianu potasu, preparat w postaci kremu może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu może również powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk. Mając na uwadze przezskórne wchłanianie preparatu, czas leczenia należy ograniczyć do jednego tygodnia i nie stosować maści na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza u niemowląt (ze względu na niedojrzałą czynność nerek), ponieważ nie można wykluczyć działania niepożądanego na wątrobę.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży nie należy stosować kwasu fusydynowego długotrwale i na duże powierzchnie skóry. Mając na uwadze ograniczone wchłanianie ogólnoustrojowe po zastosowaniu na skórę, kwas fusydynowy może być stosowany u kobiet w ciąży przez krótki okres i na małe powierzchnie skóry. Nie wykazano działania teratogennego w badaniach u zwierząt. Podanie ogólne kwasu fusydynowego w III trymestrze ciąży powoduje ryzyko wystąpienia hiperbilirubinemii u noworodków. Nie wiadomo, czy kwas fusydynowy przenika do mleka kobiecego po zastosowaniu na skórę. Kwas fusydynowy może być stosowany w okresie karmienia piersią przez krótki okres i na małe powierzchnie skóry. W okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane długotrwałe stosowanie preparatu, stosowanie go na duże powierzchnie skóry lub w zakażeniach gruczołu piersiowego.

Interakcje

Nie dotyczy.

Cena

Dermafusin, cena 100% 20.5 zł

Preparat zawiera substancję: Fusidic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."