Deprim® forte

1 tabl. powl. zawiera 60 mg suchego wyciągu z dziurawca, co odpowiada 0,05-0,25 mg sumy hyperycyn. 1 kaps. zawiera 425 mg suchego wyciągu z dziurawca, co odpowiada 0,75-1,3 mg sumy hyperycyn. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Deprim® forte 20 szt., kaps. twarde

Hypericum perforatum

35.89 zł 2019-04-05

Działanie

Substancje czynne zawarte w wyciągu z dziurawca zmniejszają nasilenie łagodnych objawów depresyjnych głównych (obniżenie nastroju, brak motywacji do działania) i towarzyszących (senność, zaburzenia koncentracji). Mechanizm działania polega prawdopodobnie m.in. na hamowaniu wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników w o.u.n. Działanie występuje po 10-14 dniach.

Dawkowanie

Doustnie. Tabletki. Dorośli: 2 tabl. powl. 3-4 razy na dobę. Młodzież >12 rż.: 2 tabl. powl. 3 razy na dobę.  Dzieci ze względu na brak doświadczenia nie zaleca sie stosowania. Kapsułki. Dorośli: 1 kaps. 2 razy na dobę najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Dzieci i młodzież: ze względu na brak doświadczenia nie zaleca się stosowania u osób Sposósb podania. Tabl. należy przyjmować razem z posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu.

Wskazania

Łagodne zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Rozpoznana nadwrażliwość skóry na światło. Epizody ciężkiej depresji. Jednoczesne stosowanie takich leków, jak: indynawir i inne inhibitory proteazy zwalczające zakażenia wywołane przez retrowirusy i stosowane w leczeniu HIV; irynotekan, imatynib i inne cytostatyki; cyklosporyna; takrolimus; warfaryna i inne pochodne kumaryny; inne leki przeciwdepresyjne; doustne środki antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne lub wszczepy hormonalne (w związku z ryzykiem osłabienia lub zniesienia działania antykoncepcyjnego i możliwością pojawienia się nieregularnych krwawień lub zajścia w ciążę). Tabl.: Wiek pacjenta poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu zalecana jest konsultacja lekarza, gdyż objawy depresji mogą być spowodowane inną chorobą. Ziele dziurawca może zmniejszyć skuteczność jednocześnie stosowanych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn (tj. fenprokumon), teofiliny i digoksyny; u tych pacjentów zwłaszcza na początku i po zakończeniu leczenia, zaleca się  kontroloiwanie przebiegu leczenia np. oznaczając stężenie leku w osoczu lub pełnej krwi. Podczas stosowania preparatu należy unikać intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV. U kobiet stosujących doustne środki hormonalne może wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe; zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży. Ze względu na zawartość laktozy pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Niepożądane działanie

Rzadko: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie zmęczenia, reakcje alergiczne skóry (zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry), niepokój, dezorientacja. Bardzo rzadko: reakcje podobne do oparzenia słonecznego po ekspozycji na słońce (zwłaszcza u osób o jasnej karnacji), u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym istnieje ryzyko napadu epizodu maniakalnego.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych o bezpieczeństwie nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje

Prepart nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, zastrzykami antykoncepcyjnymi oraz wszczepami hormonalnymi. Preparat może indukować metabolizm leków, w którym uczestniczy wiele enzymów układu cytochromu P450 (np. CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 lub CYP3A4), jak również p-glikoproteiny (np. feksofenadyna, benzodiazepiny i ich pochodne, metadon, symwastatyna, finasteryd). Działanie to może to prowadzić do osłabienia i (lub) skrócenia czasu działania tych leków. Zwiększona aktywność enzymów normalizuje się zazwyczaj w ciągu tygodnia od przerwania stosowania ziela dziurawca. Preparat może  być przyczyną zmniejszenia skuteczności takich leków jak: leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn (tj. fenprokumon, warfaryna); cyklosporyna; takrolimus; digoksyna;indynawir i inne inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażenia HIV; irynotekan, imatynib i inne cytostatyki; amitryptylina, nortryptylina; midazolam; teofilina. Istnieje możliwość wystąpienia inetrakcji między zielem dziurawca i lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina, fenobarbital i fenytoina. Ziele dziurawca może nasilać działanie niektórych leków przeciwdepresyjnych (nefazodon, paroksetyna, sertralina), buspironu lub tryptanów. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami o działaniu fotouczulającym może teoretycznie spowodować nasilenie działania fototoksycznego. Ziele dziurawca może osłabiać skuteczność antykoncepcji hormonalnej.

Cena

Deprim® forte, cena 100% 35.89 zł

Preparat zawiera substancję: Hypericum perforatum

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."