Debridat

1 tabl. powl. zawiera 100 mg maleinianu trimebutyny (tabl. zawierają laktozę). 1 ml zawiesiny zawiera 4,8 mg trimebutyny (oraz 0,6 g sacharozy).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Debridat but. 250 ml, granulat do sporz. zaw. doustnej

Trimebutine maleate

20.51 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat muskulotropowy, przeciwskurczowy. Działa w przewodzie pokarmowym na motorykę jelit. Trimebutyna jest agonistą receptorów enkefalinergicznych. Stymuluje ruchliwość jelit poprzez wyzwalanie fal fazy III rozchodzących się z migrującego kompleksu motorycznego oraz hamuje ruchliwość wyzwoloną uprzednią stymulacją. In vitro oddziałuje poprzez blokowanie kanałów sodowych oraz hamowanie wydzielania przekaźnika neuronów nocyceptywnych. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-2 h. Eliminacja leku jest szybka, głównie z moczem. Ok. 70% wydalane jest w ciągu 24 h.

Dawkowanie

Doustnie. Tabletki. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 6 tabl. na dobę. Granulat. Przed zastosowaniem należy sporządzić zawiesinę doustną poprzez uzupełnienie zawartości butelki niegazowaną wodą mineralną do zaznaczonej kreski i wstrząsnąć butelką w celu wymieszania. Dorośli: 15 ml zawiesiny (1 miarka) 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 6 miarek po 15 ml zawiesiny. Dzieci i młodzież: zazwyczaj 1 ml/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych (maksymalna dawka u dzieci i młodzieży o mc. powyżej 45 kg wynosi 45 ml na dobę). Zawiesinę można podać bezpośrednio lub wymieszać ją z innym płynem. Energicznie wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem. U niemowląt dawkę leku można dodać do butelki z wodą lub mlekiem.

Wskazania

Leczenie objawowe: zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego oraz bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Tabletki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Granulat zawiera sacharozę - jest przeciwwskazany u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. U pacjentów z cukrzycą należy uwzględnić zawartość sacharozy w granulacie: 0,6 g/ml, czyli około 0,20 g na jednostkę podziałki (przykład: jednostka podziałki odpowiadająca 15 kg mc.odpowiada zawartości 3 g sacharozy).

Niepożądane działanie

Niezbyt często: wysypka, stany przedomdleniowe/omdlenia (po podaniu dożylnym). Częstość nieznana: nadwrażliwość, ciężkie reakcje skórne (w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry), kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, świąd oraz pokrzywka.

Ciąża i laktacja

Stosowanie trimebutyny w okresie ciąży można rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz płodu. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Zotepina podawana jednocześnie z trimebutyną może zwiększać działanie antycholinergiczne.

Cena

Debridat, cena 100% 20.51 zł

Preparat zawiera substancję: Trimebutine maleate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."