Cyto-Protectin MR

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cyto-Protectin MR 60 szt., tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu

Trimetazidine dihydrochloride

41.66 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Trimetazydyna w warunkach niedotlenienia tkanek podtrzymuje procesy metaboliczne w komórkach, zapobiega obniżeniu stężenia ATP, reguluje czynność pompy sodowo-potasowej w błonie komórkowej, utrzymuje homeostazę komórek. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych poprzez zablokowanie długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A, co powoduje nasilenie utleniania glukozy. Następuje optymalizacja procesów energetycznych komórek i utrzymanie prawidłowego ich metabolizmu podczas niedokrwienia. Po podaniu doustnym osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 5 h. Z białkami osocza wiąże się w około 16%. Jest wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi około 7 h, u chorych po 65 rż. wydłuża się do 12 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 35 mg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), zalecana dawka wynosi 1 tabl. rano, podczas śniadania. U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na lek może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek – należy ostrożnie ustalać dawkę. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat (brak dostępnych danych). Sposób podania. Stosować podczas posiłków. Tabletki nie należy dzielić, gryźć ani kruszyć.

Wskazania

W terapii skojarzonej w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.

Środki ostrożności

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód. Przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa. Może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe. Należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, oraz w podeszłym wieku (powyżej 75 lat).

Niepożądane działanie

Często: ból i zawroty głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, astenia. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Częstość nieznana: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia; zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaparcia, ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią (brak wystarczających badań).

Uwagi

Po wprowadzeniu preparatu do obrotu obserwowano przypadki zawrotów głowy i senności, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Cyto-Protectin MR, cena 100% 41.66 zł

Preparat zawiera substancję: Trimetazidine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."