Cyclogest

1 globulka zawiera 400 mg progesteronu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cyclogest 15 szt., globulki dopoch.

Progesterone

93.49 zł 2019-04-05

Działanie

Progesteron jest naturalnie występującym steroidem wydzielanym przez jajniki, łożysko i nadnercza. W obecności odpowiedniego estrogenu, progesteron zmienia proliferacyjne endometrium w endometrium sekrecyjne. Progesteron jest konieczny dla zwiększenia podatności endometrium na zagnieżdżenie się zarodka. Po zagnieżdżeniu się zarodka, progesteron działa w celu podtrzymania ciąży. Preparat podawany dopochwowo co 12 h zdrowym kobietom zapewnia szybkie osiągnięcie i utrzymanie stężeń progesteronu w osoczu na poziomie fizjologicznym charakterystycznym dla fazy lutealnej cyklu owulacyjnego i wczesnej ciąży. Średnie stężenie Cmax po 10 dniach wielokrotnego podawania dawek wynosiło 18,4 [ng/ml] a stężenie Ctrough 10,5 [ng/ml]. U ludzi 96-99% progesteronu wiąże się z białkami osocza głównie takimi jak albumina i globulina wiążąca kortykoidy. Progesteron jest pierwotnie metabolizowany w wątrobie głównie do pregnandioli i pregnanolonów. Wydalany jest przez nerki i z żółcią.

Dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli: 1 globulka 2 razy na dobę, od dnia uwalniania komórek jajowych z jajników. Stosowanie preparatu należy kontynuować przez 38 dni, jeśli ciąża została potwierdzona. Brak wskazań do stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Nie zebrano danych klinicznych u pacjentek w wieku powyżej 65 lat. Szczególne grupy pacjentów. Brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Wskazania

Wsparcie fazy lutealnej, jako część programu leczenia niepłodności u kobiet techniką wspomaganego rozrodu (ang. ART- Assisted Reproductive Technology).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie. Zdiagnozowany nowotwór lub podejrzenie nowotworu hormonozależnego, wrażliwego na progesteron. Porfiria. Poronienie zatrzymane lub ciąża pozamaciczna. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył, zarówno czynne jak i przebyte w przeszłości. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub choroba wątroby.

Środki ostrożności

Należy przerwać stosowanie preparatu, jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia jednego z następujących stanów klinicznych: zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego, choroby zakrzepowo-zatorowe żył i tętnic (zakrzepica żył lub zatorowość płucna), zapalenie żył lub zakrzepica siatkówki. Chociaż ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych jest związane z przyjmowaniem estrogenów, nierozstrzygnięty pozostaje ich związek z progestynami. W związku z tym, u kobiet z ogólnymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takimi jak zdarzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub u członków rodziny, stosowanie leku może dodatkowo zwiększać ryzyko wystąpienia tych zdarzeń. W przypadku takich pacjentek należy rozważyć korzyści z podawania leku w stosunku do ryzyka. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że sama ciąża wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Należy dokładnie obserwować pacjentki z depresją stwierdzoną w wywiadzie - należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli objawy pogorszą się. Ponieważ progesteron może powodować zatrzymywanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki ze schorzeniami, na które może mieć wpływ retencja płynów (np. padaczka, migrena, astma, zaburzenia serca lub nerek) wymagają dokładnej obserwacji. U niewielkiej liczby pacjentek stosujących złożone leki estrogenowo-progesteronowe obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy. Mechanizm występowania tego zmniejszenia nie jest znany. Z tego powodu należy dokładnie obserwować pacjentki z cukrzycą podczas stosowania terapii progesteronem. Progesteron jest metabolizowany w wątrobie, w związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Nagłe odstawienie progesteronu może powodować zwiększenie uczucia niepokoju, zmienność nastroju i zwiększoną skłonność do wystąpienia napadów padaczkowych.

Niepożądane działanie

Często: senność, uderzenia gorąca, wzdęcia, ból brzucha, zaparcia, ból piersi, zmęczenie. Niezbyt często: rak odbytnicy, zaburzenia nastroju, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku, krwawienia, biegunka, wymioty, gazy jelitowe, rozstrzeń żołądka, reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, świąd), nocne pocenie się, bóle stawów, częstomocz, nietrzymanie moczu, krwawienie z pochwy, ból miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, powiększenie jajników, świąd sromu i pochwy, uczucie zimna, uczucie zmian temperatury ciała, świąd w miejscu podania leku, dyskomfort, wzrost masy ciała. Podobnie jak w przypadku innych preparatów dopochwowych może pojawić się wyciek z globulki.

Ciąża i laktacja

Preparat jest wskazany do stosowania tylko w trakcie I trymestru ciąży jako część leczenia wspomagającego rozród. Istnieją ograniczone i niejednoznaczne dane dotyczące ryzyka wad wrodzonych, w tym zaburzeń płciowych u niemowląt płci męskiej lub żeńskiej, po wewnątrzmacicznej ekspozycji podczas ciąży. Wskaźniki występowania wad wrodzonych, samoistnych poronień i ciąży pozamacicznej obserwowane podczas badań klinicznych były porównywalne ze wskaźnikiem ich występowania w populacji ogólnej, chociaż całkowita ekspozycja jest zbyt niska, aby pozwolić na sformułowanie wniosków. Progesteron jest wydzielany do mleka ludzkiego w wykrywalnych ilościach, dlatego lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może powodować zawroty głowy - zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Leki indukujące aktywność wątrobowego układu cytochromu-P450-3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina lub fenytoina) mogą zwiększać szybkość eliminacji i tym samym zmniejszać biodostępność progesteronu. Nie zbadano wpływu innych jednocześnie podawanych leków dopochwowych na ekspozycję na progesteron pochodzący z preparatu, w związku z czym nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi lekami.

Cena

Cyclogest, cena 100% 93.49 zł

Preparat zawiera substancję: Progesterone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."