Condyline®

1 ml roztworu zawiera 5 mg podofilotoksyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Condyline® but. 3,5 ml, roztw. na skórę

Podophyllotoxin

62.63 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu antymitotycznym i cytolitycznym. Podofilotoksyna hamuje podziały komórkowe i powoduje martwicę kłykciny kończystej. Po zastosowaniu 0,1 ml roztworu na kłykciny o łącznej powierzchni 4 cm2, stężenie podofiliny w osoczu po 1-2 h wyniosło 5 ng/ml, a po 4 h zmniejszyło się do 3 ng/ml. T0,5 wynosi 1-4,5 h.

Dawkowanie

Miejscowo. Lek należy stosować 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie można powtarzać co tydzień przez okres nie dłuższy niż 5 kolejnych tyg. Sposób podania. Preparat nanosi się na kłykciny za pomocą załączonego aplikatora, a następnie pozostawia do wyschnięcia. Należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą.

Wskazania

Kłykciny kończyste.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na podofilotoksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci. Jednoczesne stosowanie innych preparatów zawierających podofilinę.

Środki ostrożności

Aby uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się preparatu na niezmienioną skórę, po naniesieniu na powierzchnię kłykcin, należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Dotyczy to zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod napletkiem. Należy unikać stosowania na rozległe powierzchnie, gdyż może to spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych reakcji toksycznych. Unikać kontaktu preparatu z oczami, ze zdrową skórą i błonami śluzowymi. Przypadkowy kontakt preparatu z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może powodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec nanosząc na skórę - przed zastosowaniem preparatu - ochronną warstwę obojętnego kremu, wazeliny lub maści cynkowej.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe (objawy występują zwykle w 2. lub 3. dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny). Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka, u niektórych pacjentów z rozległymi kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka. Objawy miejscowe można złagodzić wdrażając na kilka dni leczenie przeciwzapalne, np. kortykosteroidem do stosowania miejscowego.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i jej ogólnoustrojowe wchłanianie po zastosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin zlokalizowanych na dużej powierzchni) preparat może uszkadzać płód.

Uwagi

Nie wydaje się prawdopodobne, by stosowanie leku miało wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (brak danych klinicznych).

Interakcje

Dotychczas nie są znane.

Cena

Condyline®, cena 100% 62.63 zł

Preparat zawiera substancję: Podophyllotoxin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."