Coldrex® Junior C

1 saszetka zawiera: 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodoreku fenylefryny, 20 mg kwas askorbowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Coldrex® Junior C 10 saszetek, proszek do sporz. roztw. doustnego

Ascorbic acid,

Paracetamol,

Phenylephrine hydrochloride

12.55 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje aktywność cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a przez to syntezę prostaglandyn w OUN. Skutkiem tego działania jest zmniejszenie wrażliwości OUN na działanie kinin i serotoniny, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wrażliwości na ból. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Paracetamol szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów, powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%), potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. T0,5 paracetamolu wynosi 1-4 h. Chlorowodorek fenylefryny jest aminą sympatykomimetyczną, głównie bezpośrednio oddziałującą na receptory adrenergiczne, z przewagą działania α-adrenergicznego zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa. Chlorowodorek fenylefryny jest łatwo i szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Wstępnie metabolizowany przez inhibitory MAO w jelitach i wątrobie. Biodostępność sięga 40%. Cmax w surowicy po 1-2 h. T0,5 wynosi od 2-3 h. Wydalany z moczem prawie całkowicie w postaci sprzężonej w postaci siarczanów. Kwas askorbowy, witamina z grupy witamin podstawowych, której niedobory mogą wystąpić na początku ostrych zakażeń wirusowych. Kwas askorbowy jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i dystrybuowany do tkanek ciała, w 25% łączy się z białkami osocza. Nadmiar kwasu askorbowego przekraczający zapotrzebowanie organizmu jest wydalany z moczem w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszetka, w razie konieczności po 4 h dawkę można powtórzyć, do 4 razy na dobę. Nie stosować częściej niż co 4 h ani nie więcej niż 4 saszetki na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg mc./24 h podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg mc. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Sposób podania. Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie potrzeby dodać zimnej wody lub dosłodzić. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie: zydowudyny, inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tyg. po zakończeniu ich stosowania. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

Nie stosować u pacjentów przyjmujących inne sympatykomimetyki, takie jak: leki zmniejszające przekrwieniei obrzęk błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie, leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy lub preparatami stosowanymi w przeziębieniu i grypie. Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania). Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących na anoreksję, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów: z niedoborem G-6-PD lub reduktazy methemoglobinowej; z astmą oskrzelową; z chorobą wątroby: łagodną lub umiarkowaną niewydolności wątroby (w tym zespół Gilberta - rodzinna żółtaczka niehemolityczna), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh >9), ostrym zapaleniem wątroby, schorzenia wątroby zwiększają ryzyko przedawkowania paracetamolu i uszkodzenia wątroby; u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych, wyniszczonych lub odwodnionych; regularnie nadużywających alkohol, jednocześnie leczonych innymi preparatami zwiększającymi metabolizm wątrobowy; z nadciśnieniem tętniczym; z chorobą układu sercowo-naczyniowego; z cukrzycą; nadczynnością tarczycy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączenia; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z przerostem gruczołu krokowego; z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespół Raynauda); stosujących β-blokery i inne leki przeciw nadciśnieniowe (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa); stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; z niewydolnością nerek. Preparat zawiera sacharozę ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera 1,9 g sacharozy (1 saszetka), co powinno być wzięte pod uwagę przez pacjentów z cukrzycą.

Niepożądane działanie

Paracetamol bardzo rzadko wywołuje trombocytopenie, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skóry i tkanki podskórnej włącznie z wysypką skórną, obrzęk naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby. Fenylefryna może powodować: nerwowość, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, zwiększenie ciśnienia krwi, nudności, wymioty. Działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana): rozszerzenie źrenic, ostry napad jaskry szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; tachykardia, kołatanie serca (palpitacje); reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry); dysuria, zastój moczu (najbardziej prawdopodobny u osób ze zwężeniem ujścia cewki moczowej np. na skutek przerostu gruczołu krokowego).

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować leku podczas ciąży i karmienia piersią bez zalecenia lekarza.

Uwagi

W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna z inhibitorami MAO, może dojść do zwiększenia ciśnienia krwi. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i innych amin sympatykomimetycznych może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych sercowo-naczyniowych. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność działania leków blokujących receptory β-adrenergiczne i leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Może wzrosnąć ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych objawów niepożądanych dotyczących serca i naczyń. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych dotyczących serca i naczyń, związanych z fenylefryną. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i digoksyny lub innych glikozydów nasercowych zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Okazjonalne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczenia klinicznego. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez kolestyraminę. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, ziele dziurawca) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego istnieje u pacjentów przyjmujących jednocześnie alkaloidy sporyszu i fenylefrynę. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza i glinu z zawierających go leków zobojętniających.

Cena

Coldrex® Junior C, cena 100% 12.55 zł

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid, Paracetamol, Phenylephrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."