Clodivac

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Clodivac 15 amp. 0,5 ml, zaw. do wstrz.

Diphtheria toxoid,

Tetanus toxoid

317.49 zł 2019-04-05

Działanie

Toksoid tężcowy w połączeniu z toksoidem błoniczym. Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi, adsorbowana (na uwodnionym wodorotlenku glinu), o zmniejszonej zawartości antygenu błoniczego, w porównaniu ze szczepionkami DTP i DT, stosowanymi u dzieci do 6 rż. Toksoidy otrzymywane są przez inaktywację formaldehydem toksyn bakteryjnych pochodzących z hodowli Clostridium tetani i Corynebacterium diphtheriae, które następnie są koncentrowane i oczyszczane. Zachowują antygenowe właściwości toksyn natywnych. Pozbawione patogenności wywołują odpowiedź ze strony układu immunologicznego, polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał i uruchamiają mechanizmy umożliwiające powstanie pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Odpowiedni poziom przeciwciał odpornościowych, zabezpieczających przed zakażeniem tężcem i błonicą uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich szczepień (podstawowych i przypominających) zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Dawkowanie

Głęboko podskórnie (w mięsień naramienny). Szczepienie podstawowe. Dorośli: 2 dawki (szczepienie pierwotne) w odstępie 4 tyg., trzecia dawka (uzupełniająca) po upływie 6-12 mies. od podania drugiej dawki szczepienia pierwotnego. Szczepienie przypominające. Dzieci, które ukończyły 7. rż. i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. rż. (w przypadku przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi): 1 dawka szczepionki; młodzież w 14 rż.: 1 dawka (druga dawka przypominająca); młodzież w 19 rż.: 1 dawka (trzecia dawka przypominająca); dorośli z wykonanym szczepieniem podstawowym: podawać 1 dawkę co 10 lat. Szczepienie osób zranionych. W przypadku, gdy szczepienie nie zostało wykonane, było niepełne lub historia szczepienia jest niepewna, a ryzyko zachorowania na tężec jest wysokie: podać szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową + antytoksynę (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m.), następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu: 0, 1, 6 miesiąc; gdy ryzyko jest niskie: podawać wyłącznie szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu: 0, 1, 6 miesiąc. W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło więcej niż 10 lat, a ryzyko zachorowania na tężec jest wysokie: podać szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową - jedna dawka przypominająca + antytoksynę (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m.); gdy ryzyko jest niskie: podać wyłącznie szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową - jedna dawka przypominająca. W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło 5-10 lat: podać wyłącznie szczepionkę tężcowo-błoniczą lub tężcową (1 dawka przypominająca), niezależnie od ryzyka zachorowania na tężec. W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło mniej niż 5 lat nie należy stosować szczepionki; jeśli ryzyko zachorowania na tężec jest szczególnie wysokie można podać 1 dawkę szczepionki tężcowo-błoniczej lub tężcowej. Kobiety ciężarne: nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie dziecka w niehigienicznych warunkach powinny być szczepione w II trymestrze ciąży; kobiety, które otrzymały 1 lub 2 dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny uzupełnić szczepienie w czasie ciąży; kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat temu, powinny otrzymać dawkę przypominającą w II trymestrze ciąży. W I trymestrze szczepionka może być zastosowana w sytuacji, gdy istnieje poważne ryzyko zakażenia.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw tężcowi i błonicy dzieci, które ukończyły 7. rż., młodzieży i dorosłych. Szczepienie podstawowe: osoby, które ukończyły 7. rż. i nie były szczepione przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT). Szczepienie przypominające: dzieci, które ukończyły 7. rż. i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6.rż. (w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciwko krztuścowi); młodzież w 14. i 19. rż.; dorośli, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy (dawka przypominająca co 10 lat). Szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych: w przypadku zranienia, szczepionka Clodivac może być zastosowana zamiast szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (T), jeżeli jest wskazana w tym terminie dawka przypominająca przeciw błonicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki (tiomersal). Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia - szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Clodivac, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia. W przypadku zranienia i istniejących przeciwwskazań do szczepienia szczepionką Td lub T należy niezwłocznie podać immunoglobulinę przeciwtężcową.

Środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i (lub) oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych i przeciwtężcowych po szczepieniu. Ze względu na zawartość tiomersalu (śladowe ilości), szczepionka może powodować reakcje alergiczne. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.

Niepożądane działanie

Bardzo często: gorączka, uczucie rozbicia, odczyn i/lub ból w miejscu podania. Częstość nieznana: trombocytopenia; powiększenie, bolesność lokalnych węzłów chłonnych; objawy nadwrażliwości (w tym wysypka uogólniona lub miejscowa, świąd, obrzęk twarzy oraz skurcz krtani), do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie; ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego, drgawki, niegorączkowe omdlenia, utrata świadomości, hipotonia; niedowład kończyny, w którą dokonano szczepienia, mogące być objawem porażenia lub zapalenia splotu ramiennego; zespół Guillain-Barre, zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha), ograniczona ruchomość; ból, obrzęk i ocieplenie stawu kończyny, w którą dokonano szczepienia; bóle mięśniowe, niewydolność nerek; ogólne działania niepożądane: gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h); działania niepożądane w miejscu podania: zaczerwienienie, bolesny obrzęk i swędzenie. Może pojawić się również swędzący limfatyczny naciek (występujący najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych). Może dochodzić do powstania podskórnych guzków-ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (1: 100 000). Ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tyg. mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin.

Ciąża i laktacja

Szczepionka może być stosowana w ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. W I trymestrze szczepionka może być zastosowana tylko wtedy, kiedy istnieje poważne zagrożenie zakażeniem. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Uwagi

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz immunoglobulinami - różne szczepionki i immunoglobuliny powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Cena

Clodivac, cena 100% 317.49 zł

Preparat zawiera substancję: Diphtheria toxoid, Tetanus toxoid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."