Clobetaxon

1 g maści zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Lek zawiera: glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Clobetaxon tuba 25 g, maść

Clobetasol propionate

9.08 zł 2019-04-05

Działanie

Propionian klobetazolu jest kortykosteroidem o bardzo silnym działaniu przeznaczonym do stosowania miejscowego. Miejscowo stosowane kortykosteroidy wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz zwężające naczynia krwionośne. Przezskóme wchłanianie może być zwiększone po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego, lub gdy skóra jest zmieniona chorobowo, w tym przez proces zapalny. Przezskórne wchłanianie preparatu najprawdopodobniej uaktywnia ogólnoustrojowe procesy metabolizmu steroidów, jednakże metabolizm klobetazolu nie został w pełni poznany.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Niewielką ilość preparatu delikatnie wcierać w miejsca chorobowo zmienione, 1-2 razy na dobę. Zazwyczaj leczenie trwa kilka dni. Terapii bez kontroli lekarskiej nie należy prowadzić dłużej niż 2-4 tyg. Jeżeli nie uzyskano poprawy po 2-4 tyg. leczenia, należy ponownie przeanalizować wskazania do stosowania preparatu. Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie kortykosteroidami, należy stosować preparaty zawierające kortykosteroidy o mniejszej sile działania, zapewniające kontrolę objawów choroby. W chorobach opornych na leczenie, zwłaszcza przebiegających z hiperkeratozą, skuteczność preparatu może być zwiększona przez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez stosowanie preparatu bez opatrunku okluzyjnego. Podczas leczenia atopowego zapalenia skóry, po uzyskaniu poprawy należy stopniowo wycofać stosowanie maści i zastosować emolient jako terapię podtrzymującą. Gwałtowne przerwanie stosowania klobetazolu propionianu może doprowadzić do nawrotu choroby. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku czy z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka preparatu przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie korzyści z leczenia. U dzieci i młodzieży powyżej 12 rż. powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka preparatu przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie korzyści z leczenia.

Wskazania

Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 lat w leczeniu objawów reagujących na leczenie kortykosteroidami chorób skóry, takich jak: łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych), liszaj płaski, toczeń rumieniowaty (DLE), nawracający wyprysk, trudne w leczeniu choroby skóry, w których dotychczasowe leczenie słabszymi kortykosteroidami okazało się nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nieleczone infekcje skórne. Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zapalenie skóry w okolicy ust. Świąd bez stanu zapalnego. Świąd okolicy odbytu i narządów płciowych. Dzieci poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub jakiekolwiek substancje pomocnicze preparatu w wywiadzie. Miejscowe reakcje nadwrażliwości mogą przypominać objawy leczonych chorób. Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych: siła działania i postać farmaceutyczna kortykosteroidów do stosowania miejscowego; czas ekspozycji; stosowanie na duże powierzchnie ciała; stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym); zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka; stosowania na obszary, gdzie skóra jest cienka (np. na skórę twarzy); stosowania na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacjach, gdy bariera skórna może być uszkodzona; u dzieci, w porównaniu z dorosłymi może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane. U dzieci w wieku od 12 lat należy unikać długotrwałego stosowania preparatu, ze względu na możliwość zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. Dlatego należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę maści przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie korzyści z leczenia. U osób w wieku podeszłym jest zwiększona częstość występowania zaburzonej czynności wątroby lub nerek, może to powodować wolniejszą eliminację leku w przypadku wchłaniania i wystąpienia działań ogólnych, dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę preparatu przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie korzyści z leczenia. W niewydolności nerek lub wątroby należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę preparatu przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie korzyści z leczenia. W razie konieczności zastosowania preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym, należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów w leczeniu łuszczycy z uwagi na stwierdzone ryzyko wystąpienia tolerancji na lek, zaostrzenia zmian w wyniku tzw. „efektu z odbicia" po zaprzestaniu stosowania leku, rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej i wystąpienia miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania preparatu przez uszkodzoną skórę. W przypadku wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W przypadku rozszerzania się zakażenia należy przerwać miejscowe leczenie kortykosteroidami i zastosować odpowiednie leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Miejscowo stosowane kortykosteroidy stosuje się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych; stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń. Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry - stosowanie leku należy ograniczyć do kilku dni. W przypadku stosowania na powieki należy uważać, aby lek nie dostał się do oka, gdyż wielokrotne narażenie może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Niepożądane działanie

Często: świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry. Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazja. Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne; miejscowa nadwrażliwość; zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza: objawy zespołu Cushinga: (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie masy ciała/otyłość, zmniejszenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów; ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka; podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

Ciąża i laktacja

Stosowanie propionianu klobetazolu podczas ciąży i karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu/dziecka. Preparat należy stosować z minimalną częstością przez maksymalnie krótki czas. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku na skórę piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia przez dziecko. Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanych kortykosteroidów na płodność u ludzi.

Uwagi

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Równoczesne stosowanie leków, które hamują aktywność CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol), powoduje spowolnienie metabolizmu kortykosteroidów, prowadząc do nasilenia ich działania ogólnoustrojowego. Stopień, w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne, zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od nasilenia działania inhibitora CYP3A4.

Cena

Clobetaxon, cena 100% 9.08 zł

Preparat zawiera substancję: Clobetasol propionate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."