ClinOleic 20%

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g niezbędnych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 6-8, gęstość 0,986. Fosfolipidy dostarczają 47 mg lub 1,5 mmol fosforu na 100 ml.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ClinOleic 20% pojemnik 1000 ml, emulsja do inf.

Soya oil,

Oliva oil

68.58 zł 2019-04-05

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego, zawierająca 15% nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i 20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Dawkowanie

Wlewy dożylne: jeżeli tłuszcze wchodzą w skład kompletnej mieszaniny odżywczej, to mieszanina może być podawana drogą żyły centralnej lub żył obwodowych w zależności od końcowej osmolarności roztworu; przy podawaniu samego tłuszczu w celu uzupełnienia żywienia doustnego lub dojelitowego preparat można podawać drogą żył obwodowych. Dawkowanie ustala się w zależności od wydatku energetycznego, stanu klinicznego pacjenta, masy ciała, zdolności do metabolizowania emulsji tłuszczowej, jak również składników energetycznych dostarczanych dodatkowo doustnie i (lub) dojelitowo. Dorośli: dawka maksymalna 1-2 g tłuszczów/kg mc./dobę (5-10 ml/kg mc./dobę). Początkowa szybkość wlewu nie może przekraczać 0,1 g tłuszczów/min (0,5 ml/min) przez 10 min (ok. 10 kropli na min). Przez kolejne 30 min prędkość podawania powinna być stopniowo zwiększana, przy czym maksymalna szybkość podawania preparatu nie może być większa niż 0,15 g tłuszczów/kg mc./h (0,75 ml/kg mc./h). Dzieci (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): nie podawać więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc./dobę; nie przekraczać maksymalnej szybkości 0,15 g tłuszczów/kg mc./h; dawka dzienna powinna być stopniowo zwiększana w ciągu pierwszego tygodnia stosowania emulsji. Wcześniaki od 28 hbd (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): początkowo 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc./dobę; dawkę można zwiększać o 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc. co 24 h do dawki maksymalnej 2,0 g tłuszczów/kg m.c./dobę.

Wskazania

Źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja, białko soi lub białko orzeszków ziemnych. Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych. Ciężka dyslipidemia i niewyrównane zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca.

Środki ostrożności

Ciężkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, ciężkie stany przewodnienia i ciężkie zaburzenia metaboliczne muszą być skorygowane przed rozpoczęciem infuzji. Należy obserwować pacjenta na początku każdego wlewu dożylnego. W przypadku wystąpienia oznak lub objawów reakcji alergicznej (pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszności) należy natychmiast przerwać infuzję. Należy codziennie monitorować stężenie trójglicerydów w osoczu oraz ich klirens. Jeżeli stężenie trójglicerydów w surowicy przekroczy 3 mmol/l, następny wlew można rozpocząć, gdy stężenie wróci do wartości wyjściowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z : chorobą wątroby w wywiadzie lub niewydolnością wątroby (wymagana regularna ocena stanu klinicznego i wykonywanie badań laboratoryjnych - stężenia elektrolitów, glukozy oraz trójglicerydów), posocznicą (możliwość zaburzeń odporności immunologicznej), z zaburzeniami krzepnięcia oraz niedokrwistością (monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości), z ostrą oligurią lub anurią, obrzękiem płuc lub z niewydolnością serca (uważnie monitorować bilans płynów). Aby zapobiec wystąpieniu kwasicy metabolicznej lek należy podawać jednocześnie z roztworem węglowodanów i aminokwasów. W czasie krótkotrwałego jak i długotrwałego żywienia pozajelitowego należy regularnie oznaczać stężenie fosfatazy zasadowej i bilirubiny całkowitej, zależnie od stanu pacjenta oraz należy systematycznie oznaczać stężenie glukozy w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, elektrolity, osmolarność surowicy, czynność nerek, wskaźniki krzepnięcia i morfologię krwi. Należy zachować ostrożność u wcześniaków i (lub) dzieci z niską masą urodzeniową. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach hiperbilirubinemii noworodków (stężenie w osoczu >200µmol/l), dokładnie monitorując stężenie bilirubiny całkowitej.

Niepożądane działanie

Często: hiperglikemia, hiperproteinemia, hiperlipidemia, nudności, wymioty, wzdęcie brzucha, cholestaza, zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych. Niezbyt często: leukopenia, uderzenia gorąca, duszność, ból brzucha, dyskomfort w nadbrzuszu, cytolityczne zapalenie wątroby, dreszcze, zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych. Częstość nieznana: trombocytopenia, nadwrażliwość, biegunka, pokrzywka, świąd, skrócenie znormalizowanego czasu protrombinowego. Ponadto zgłaszano podczas stosowania podobnych preparatów leczniczych: niewydolność wątroby, marskość wątroby, zwłóknienie wątroby, stłuszczenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamicę żółciową. Bardzo rzadko: zespół przeciążenia tłuszczami (może wynikać z przedawkowania, jednakże objawy i oznaki tego zespołu mogą również wystąpić na początku infuzji, gdy lek podawany jest zgodnie z zaleceniami). Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się hiperlipidemią, gorączką, stłuszczeniem wątroby, hepatomegalią, anemią, leukopenią, trombocytopenią, zaburzeniami krzepliwości krwi oraz śpiączką wymagającą hospitalizacji. Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo podawania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zostało dotychczas ustalone. Z tego powodu leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to konieczne

Uwagi

Stosowanie leku może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia tlenem, hemoglobiny), o ile próbki krwi zostały pobrane zanim doszło do eliminacji tłuszczów.

Interakcje

Preparat zawiera witaminę K, która jest naturalnym składnikiem emulsji tłuszczowych. Nie należy się spodziewać, aby ilość witaminy K w zalecanych dawkach mogła wpływać na efekty działania pochodnych kumaryny. W przypadku mieszania preparatu z roztworami glukozy i (lub) aminokwasów, elektrolitami, witaminami i pierwiastkami śladowymi przed podaniem mieszaniny należy sprawdzić zgodność i stabilność gotowej emulsji. Powstanie osadu może skutkować zamknięciem światła naczynia krwionośnego. Roztwory równocześnie podawane przez ten sam cewnik muszą być zgodne z preparatem.

Cena

ClinOleic 20%, cena 100% 68.58 zł

Preparat zawiera substancję: Soya oil, Oliva oil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."