Claritine®

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny; tabl. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 1 mg loratadyny; syrop zawiera sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Claritine® but. 120 ml, syrop

Loratadine

20.5 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego i cholinolitycznego u większości populacji. Nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca. Po podaniu doustnym szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna - jest aktywny farmakologicznie i w dużym stopniu odpowiedzialny za działanie kliniczne. Maksymalne stężenie loratadyny i desloratadyny w surowicy krwi występuje odpowiednio po 1-1,5 h i 1,5-3,7 h po podaniu. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 loratadyny wynosi 8,4 h (3-20 h), desloratadyny 28 h (8,8-92 h). Ok. 40 % podanej dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Mniej niż 1% loratadyny lub desloratadyny wydalane jest w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Tabletki. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę; Dzieci 2-12 lat, mc. >30 kg: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. Nie jest wskazane stosowanie tabletek u dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg. Syrop. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (2 miarki po 5 ml) raz na dobę. Dzieci 2-12 lat, mc. >30 kg: 10 mg (2 miarki po 5 ml) raz na dobę. Dzieci 2-12 lat, mc. ≤30 kg: 5 mg (1 miarka 5 ml) raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową: dorośli i dzieci o mc. >30 kg - 10 mg (w postaci tabletek lub syropu) co drugi dzień; dzieci o mc. ≤30 kg - 5 mg loratadyny (w postaci syropu) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat. Sposób podania. Lek przyjmować niezależnie od posiłków. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w okresie ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Preparat w postaci tabletek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat w postaci syropu zawiera sacharozę 0,6 g/ml), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę; pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu w postaci syropu.

Niepożądane działanie

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży najczęściej obserwowano: senność (1,2%), ból głowy (0,6%), zwiększenie apetytu (0,5%) i bezsenność (0,1%), jak również zmęczenie, suchość w jamie ustnej, nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka i wysypka. Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu - bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie; częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. W badaniach klinicznych z udziałem dzieci 2-12 lat: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,3%), zmęczenie (1%).

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania w czasie ciąży. Loratadyna przenika do mleka matki - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Należy przerwać stosowanie leku na ok. 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Preparat nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak bardzo rzadko występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Interakcje

Preparat podawany jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić testami psychomotorycznymi. Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach. W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie EKG).

Cena

Claritine®, cena 100% 20.5 zł

Preparat zawiera substancję: Loratadine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."