Clarelux

1 g piany na skórę zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. 500 mikrogramów propionianu klobetazolu odpowiada 440 mikrogramom klobetazolu. Preparat zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Clarelux pojemnik 100 g, piana na skórę

Clobetasol propionate

57.5 zł 2019-04-05

Działanie

Kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeznaczony do stosowania miejscowego. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe i zwężające naczynia krwionośne. Kortykosteroidy działają przez pobudzanie białek hamujących aktywność fosfolipazy A2. Białka te kontrolują biosyntezę silnych mediatorów procesów zapalnych, takich jak prostaglandyny i leukotrieny, w wyniku hamowania uwalniania ich wspólnego prekursora kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest uwalniany z fosfolipidów błonowych przez fosfolipazę A2. Miejscowo działające kortykosteroidy mogą się wchłaniać przez nieuszkodzoną, zdrową skórę. Wchłonięte przez skórę miejscowo stosowane kortykosteroidy, ulegają przemianom farmakokinetycznym podobnie jak kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo. Są one metabolizowane głównie w wątrobie, następnie wydalane przez nerki i w niewielkiej ilości z żółcią.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli: lek nakładać na chorobowo zmienione powierzchnie 2 razy na dobę. Nie stosować w ilości większej niż 50 g/tydzień. Czas leczenia wynosi 2 tyg. Pojemnik należy odwrócić do góry dnem i wycisnąć niewielką ilość piany (o objętości orzecha włoskiego lub łyżeczki do herbaty) bezpośrednio na miejsce chorobowo zmienione lub do wieczka pojemnika, na spodek lub na inną chłodną powierzchnię. Należy omijać okolice oczu, nosa i ust. Wyciskanie preparatu bezpośrednio na dłoń nie jest zalecane, ponieważ w kontakcie z ciepłą skórą piana natychmiast zacznie topnieć. Delikatnie wmasować preparat w zmienioną chorobowo powierzchnię, aż piana zniknie i zostanie wchłonięta. Powtarzać, dopóki lek nie zostanie nałożony na całą zmienioną chorobowo powierzchnię. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wskazania

Krótkotrwała terapia odpowiadających na leczenie steroidami dermatoz owłosionej skóry głowy, takich jak łuszczyca, które nie odpowiadają zadowalająco na słabiej działające steroidy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propionian klobetazolu, inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Owrzodzenia, oparzenia, trądzik różowaty, trądzik pospolity, okołowargowe zapalenie skóry, świąd okolic odbytu i narządów płciowych. Leczenie pierwotnie zakażonych zmian skórnych spowodowanych zakażeniami pasożytniczymi, wirusami, grzybami lub bakteriami. Preparatu nie wolno stosować: na skórę twarzy; u dzieci w wieku poniżej 2 lat; na powieki (ryzyko jaskry i zaćmy).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie miejscową nadwrażliwością na kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Reakcje miejscowej nadwrażliwości mogą być podobne do objawów leczonej choroby. Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy natychmiast przerwać leczenie. Nie należy stosować preparatu na rany i owrzodzenia. Może wystąpić wtórne zakażenie, gdyż wilgoć i ciepło obecne pod opatrunkiem okluzyjnym sprzyjają zakażeniom bakteryjnym, w związku z tym skórę należy oczyszczać przed nałożeniem świeżego opatrunku. Jeśli nastąpi rozwój jakiegokolwiek zakażenia, konieczne jest zaprzestanie miejscowej terapii kortykosteroidem i podanie odpowiednich leków przeciwbakteryjnych. U niektórych pacjentów, w szczególności u dzieci, w wyniku zwiększonego ogólnoustrojowego wchłaniania steroidów podawanych miejscowo mogą wystąpić objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga) i odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, prowadzące do niedoboru glikokortykosteroidów. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych objawów, należy stopniowo odstawiać lek, zmniejszając częstość jego podawania lub zastępując go słabszym steroidem. Natychmiastowe odstawienie preparatu może spowodować wystąpienie niedoboru glikokortykosteroidów. Należy unikać długotrwałego, ciągłego miejscowego leczenia (ryzyko zahamowania czynności nadnerczy). Po ustąpieniu zmian skórnych lub po okresie leczenia wynoszącym maksymalnie 2 tyg., należy zastosować leczenie przerywane lub rozważyć zastąpienie propionianu klobetazolu słabszym steroidem. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra (patrz środki ostrożności) lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Zwiększone ogólnoustrojowe wchłanianie steroidów stosowanych miejscowo może prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (takich jak zahamowanie czynności nadnerczy, immunosupresja). Zwiększonemu ogólnoustrojowemu wchłanianiu steroidów stosowanych miejscowo sprzyja: długotrwałe stosowanie; stosowanie na dużą powierzchnię skóry; stosowanie na osłoniętą skórę (np. na okolice wyprzeniowe lub pod opatrunkami okluzyjnymi); stosowanie na delikatną skórę (np. twarzy); stosowanie na zranioną skórę lub na miejsca, gdzie bariera skórna może być uszkodzona; zwiększone nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym, chyba że odbywa się to pod nadzorem lekarza. Efekt z odbicia występuje w przypadku nagłego zaprzestania leczenia, po długotrwałym stosowaniu leku i objawia się uderzeniami gorąca, kłuciem, pieczeniem skóry - można tego uniknąć odstawiając preparat stopniowo. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może być niebezpieczne, ponieważ może wywołać wystąpienie nawrotu choroby „efektu z odbicia” z powodu rozwoju tolerancji. Pacjenci mogą być narażeni na wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe lub ogólne zatrucia w wyniku zaburzonego działania ochronnego skóry. Ważna jest ścisła kontrola lekarska. Unikać kontaktu z oczami, nosem i ustami. Ogólnoustrojowe leczenie kortykosteroidami wiąże się z występowaniem jaskry i zaćmy. To zagrożenie było również odnotowane podczas stosowania kortykosteroidów do oczu i podczas regularnego miejscowego podawania kortykosteroidów na powieki oczne. Dodatkowo, zgłaszano występowanie zaćmy i jaskry u pacjentów nadmiernie stosujących miejscowo silne kortykosteroidy przez dłuższy czas na skórę twarzy i (lub) ciała. Zwiększone ciśnienie występujące w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów jednak zwykle ustępuje po zaprzestaniu leczenia, ale zaburzenia widzenia spowodowane jaskrą i zaćmą są nieodwracalne. Preparatu nie należy stosować na powieki. Pacjenci powinni myć ręce po każdym zastosowaniu leku, aby uniknąć jego kontaktu z oczami; jeśli jednak do tego dojdzie, oko należy wielokrotnie przemyć wodą. Pacjentów długotrwale stosujących miejscowo kortykosteroidy, należy regularnie badać w celu wykrycia zaćmy i jaskry, co szczególnie dotyczy pacjentów będących w grupie ryzyka zachorowania na zaćmę (np. cukrzyków, palaczy tytoniu) lub jaskrę (np. z jaskrą w wywiadzie lub jaskrą u krewnych pacjenta). Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Niepożądane działanie

Często: pieczenie lub reakcje skórne bliżej nieokreślone w miejscu podania. Bardzo rzadko: zahamowanie czynności przysadki i nadnerczy, parestezje, podrażnienie oka, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie skóry bliżej nieokreślone, kontaktowe zapalenie skóry, zaostrzenie łuszczycy, podrażnienie skóry, tkliwość skóry, napięcie skóry, rumień w miejscu podania, świąd w miejscu podania, ból bliżej nieokreślony, krew w moczu, zwiększona średnia liczba komórek, białko w moczu, związki azotu w moczu. Częstość nieznana: wtórne zakażenia, zapalenia grudek chłonnych mieszków włosowych, zaćma, nieostre widzenie, zmiany pigmentacji skóry, nadmierne owłosienie. Długotrwałe stosowanie dużych ilości leku lub stosowanie go na dużej powierzchni skóry, może powodować zahamowanie czynności kory nadnerczy. Działanie to może być przemijające, jeśli dawka tygodniowa u dorosłych nie jest większa niż 50 g. Długotrwałe oraz intensywne leczenie bardzo silnie działającym kortykosteroidem, może powodować miejscowe zmiany skórne takie jak: zanik skóry, wtórne wybroczyny krwotoczne prowadzące do zaniku skóry, wątłość skóry, rozszerzenie naczyń włosowatych, zwłaszcza na twarzy, rozstępy skóry, szczególnie w proksymalnej części kończyn. Dodatkowe miejscowe działania niepożądane, spowodowane stosowaniem glikokortykosteroidów to okołowargowe zapalenie skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty, opóźnione gojenie ran, „efekt z odbicia”, który może prowadzić do uzależnienia od kortykosteroidów oraz działanie niepożądane na oczy. Zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i zwiększone ryzyko zaćmy to znane działania niepożądane glikokortykosteroidów. W rzadkich przypadkach leczenie łuszczycy kortykosteroidami (lub ich odstawienie) powodowało przejście choroby w postać krostkową. Mogą wystąpić wtórne zakażenia: wilgoć i ciepło towarzyszące opatrunkom okluzyjnym, sprzyja zakażeniom bakteryjnym, w związku z tym, skórę należy oczyszczać przed nałożeniem świeżego opatrunku. Jeśli preparat nie jest właściwie stosowany, zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze lub zakażenia grzybicze mogą być maskowane i (lub) ulec zaostrzeniu. Donoszono także o występowaniu zapalenia grudek chłonnych mieszków włosowych. Może także wystąpić alergia kontaktowa na substancję czynną leku lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu. Może wystąpić zaostrzenie objawów choroby.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Glikokortykosteroidy przenikają do mleka matki. Brak danych odnośnie oszacowania wpływu kortykosteroidów stosowanych miejscowo na płodność u ludzi. Klobetazol podawany podskórnie szczurom zmniejszył płodność u samic po największej dawce.

Cena

Clarelux, cena 100% 57.5 zł

Preparat zawiera substancję: Clobetasol propionate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."