Cinnarizinum Aflofarm

1 tabl. zawiera 25 mg cynaryzyny. Preparat zawiera laktozę jednowodną.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cinnarizinum Aflofarm 50 szt., tabl.

Cinnarizine

7.78 zł 2019-04-05

Działanie

Cynaryzyna jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych piperazyny. Zmniejsza napływ jonów wapnia głównie do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Wykazuje też słabe działanie przeciwhistaminowe i cholinolityczne. Działanie spazmolityczne cynaryzyny zaznacza się przede wszystkim w ścianach drobnych naczyń krwionośnych. Działa także przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco. Jest niekonkurencyjnym antagonistą skurczu mięśni gładkich spowodowanego różnymi czynnikami włączając w to histaminę. Działa także na naczynia mięśni gładkich selektywnie hamując dopływ wapnia do komórek, które uległy depolaryzacji. W wyniku tego zmniejsza się dostępność wolnych jonów wapnia potrzebnych do wywołania i zachowania skurczu. Hamuje również oczopląs. Po podaniu doustnym wchłania się powoli. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 2,5-4 h. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem w postaci glukuronianów oraz w postaci niezmienionej. T0,5 we krwi wynosi około 3 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W zaburzeniach przedsionkowych: 1 tabl. 3 razy na dobę (dawka dobowa 75 mg), na początku leczenia dopuszczalne są dawki dwukrotnie większe. W chorobie lokomocyjnej: 1 tabl. 2 h przed podróżą, następnie w razie konieczności 1 tabl. co 8 h w dniu podróży. Lek należy przyjmować po posiłku. Nie stosować dłużej niż 3 miesiące. Dzieci. Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, natomiast u pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania cynaryzyny wydłuża się. Należy wówczas rozważyć zmianę dawkowania preparatu.

Wskazania

Zaburzenia przedsionkowe: zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty, takie jak w przypadku choroby Meniere'a. Choroba lokomocyjna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia ze strony układu pozapiramidowego. Choroba Parkinsona.

Środki ostrożności

Ze względu na działanie cholinolityczne cynaryzynę należy stosować ostrożnie u pacjentów: z rozrostem gruczołu krokowego, ze zwężeniem odźwiernika, ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego. Działanie cholinolityczne może być powodem wystąpienia napadu jaskry. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, padaczką, nadczynnością tarczycy oraz u osób z niskim ciśnieniem tętniczym krwi. Pacjenci w podeszłym wieku przyjmujący cynaryzynę powinni być okresowo kontrolowani czy nie występują u nich objawy pozapiramidowe. Stosować ostrożnie u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym krwi. Preparat zawiera laktozę, nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Lek może powodować: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające; senność; bóle głowy; suchość w jamie ustnej; reakcje alergiczne; pocenie się. W przypadku długotrwałego leczenia, np. objawów przedsionkowych, rzadko występuje zwiększenie masy ciała, bardzo rzadko przypadki liszaja płaskiego, zmiany skórne toczniopodobne i żółtaczka cholestatyczna. Długotrwałe stosowanie lub duże dawki u osób w podeszłym wieku mogą wywołać objawy pozapiramidowe, które objawiają się: sztywnością mięśni; zubożeniem mimiki; spowolnieniem ruchowym; niepokojem ruchowym; mimowolnymi skurczami mięśni i mimowolnymi ruchami (niekiedy związanymi z depresją); obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może powodować senność, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Z powodu przeciwhistaminowego działania cynaryzyny alergiczne testy skórne mogą dawać fałszywe wyniki, dlatego należy zaprzestać podawania leku na 4 dni przed wykonaniem tych testów.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie cynaryzyny z alkoholem, lekami hamującymi OUN oraz TLPD może powodować nasilenie działania uspokajającego.

Cena

Cinnarizinum Aflofarm, cena 100% 7.78 zł

Preparat zawiera substancję: Cinnarizine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."