Choligrip na noc

20 ml syropu zawiera: 1000 mg paracetamolu, 20 mg chlorowodorku prometazyny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera glukozę, etanol, sód i barwnik azowy: błękit patentowy (E131).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Choligrip na noc but. 160 ml, syrop

Dextromethorphan hydrobromide,

Paracetamol,

Promethazine hydrochloride

17.65 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN. Jest metabolizowany w wątrobie, a wydalany przez nerki. Chlorowodorek prometazyny jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu zmniejszającym wysięk z nosa i ułatwiającym oddychanie. Bromowodorek dekstrometorfanu wykazuje działanie hamujące odruch kaszlu przez bezpośredni wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym. Zmniejsza nasilenie suchego, drażniącego kaszlu. Dodatek syropu glukozowego daje efekt łagodzący ból i podrażnienie w stanach zapalnych gardła.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 20 ml syropu jednorazowo, bezpośrednio przed snem. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. W ciągu dnia można stosować preparaty zawierające paracetamol, jednak całkowita dawka dobowa paracetamolu nie może przekraczać 4000 mg (włącznie z preparatem). Nie stosować preparatów zawierających paracetamol częściej niż co 4 h. Nie należy stosować preparatu równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, z lekami przeciwkaszlowymi ani lekami antyhistaminowymi (włącznie z postaciami do stosowania na skórę). Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Wskazania

Leczenie objawów występujących w przeziębieniach i grypie, w tym bólów głowy i innych dolegliwości bólowych, bólu gardła, gorączki, kataru oraz suchego, drażniącego kaszlu. Lek przeznaczony jest do stosowania przed snem w celu zmniejszenia objawów utrudniających prawidłowy sen.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, dekstrometorfan, prometazynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność nerek lub wątroby. Niewydolność oddechowa lub okoliczności stwarzające ryzyko jej wystąpienia (przewlekła choroba obturacyjna dróg oddechowych lub zapalenie płuc, atak astmy lub zaostrzenie astmy). Przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres do 2 tyg. po ich ostatnim zastosowaniu. Preparatu nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Środki ostrożności

Nie przyjmować innych leków zawierających paracetamol, leków antyhistaminowych (przeciwalergicznych) ani leków stosowanych w przeziębieniu i grypie. Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali preparatu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. W czasie leczenia nie należy pić alkoholu. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (większe ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol), z przewlekłym lub utrzymującym się kaszlem, występującym np. w astmie lub rozedmie płuc, lub gdy jest to kaszel z odksztuszaniem wydzieliny; w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica), stosowanie paracetamolu może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej; z jaskrą zamykającego się kąta przesączania, z rozrostem gruczołu krokowego, z zatrzymaniem moczu, z padaczką, ze schorzeniami serca i naczyń. Przed zastosowaniem leku pacjent bezwzględnie powinien zasięgnąć porady lekarza w razie stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), leków powodujących depresję OUN (takich jak: leki przeciwpsychotyczne, nasenne i anksjolityki, ponieważ równoczesne ich stosowanie może nasilać efekt uspokojenia), leków o działaniu antycholinergicznym (np. atropiny lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych). Lek stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, ponieważ są one bardziej podatne na wystąpienie antycholinergicznych objawów niepożądanych, włącznie ze splątaniem i pobudzeniem paradoksalnym. Unikać stosowania u pacjentów w podeszłym wieku ze splątaniem. U dzieci bardziej prawdopodobne jest wystąpienie pobudzenia paradoksalnego po zastosowaniu leków antyhistaminowych o działaniu uspokajającym. Należy zasięgnąć porady lekarza w razie utrzymywania się objawów lub jeśli towarzyszy im wysoka gorączka, wysypka skórna lub utrzymujące się bóle głowy. Lek zawiera 18% objętościowych etanolu, tzn. każda 20 ml dawka zawiera 2,8805 g, co jest równoważne 72 ml piwa lub 30 ml wina (przy założeniu 5% obj. zawartości etanolu w piwie i 12% obj. zawartości etanolu w winie). Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku stosowania leku przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci lub pacjentów wysokiego ryzyka np. z padaczką lub chorobą wątroby. Zawarty w preparacie barwnik azowy - błękit patentowy (E131) może powodować reakcje alergiczne. 20 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 37 mg sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Lek zawiera glukozę i nie powinien być stosowany przez pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, należy również wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Niepożądane działanie

Paracetamol. Bardzo rzadko: trombocytopenia, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości skórnej łącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby. Dekstrometorfan. Niezbyt często: senność, zawroty głowy, zaburzenia z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu. Po wprowadzeniu leku do obrotu - bardzo rzadko: reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy); po równoczesnym zastosowaniu dekstrometorfanu z inhibitorami MAO lub inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (ze zmianami stanu psychicznego, niepokojem ruchowym, drgawkami klonicznymi, hiperrefleksją, obfitym poceniem się, dreszczami, drżeniem i nadciśnieniem). Prometazyna. Bardzo często: senność. Często: zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia uwagi, zawroty głowy, ból głowy, niewyraźne widzenie, suchość w jamie ustnej. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja, nadwrażliwość na światło słoneczne), splątanie, dezorientacja, paradoksalne pobudzenie (odczucie napływu energii, rozdrażnienie, niepokój ruchowy, nerwowość, zaburzenia snu - osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na wystąpienie tych objawów, u dzieci częściej może wystąpić paradoksalne pobudzenie); zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zatrzymanie moczu. Osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na wystąpienie antycholinergicznych efektów działania prometazyny.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży. Stosowanie leku w okresie ciąży jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Prometazyna przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Prometazyna może fałszować wyniki testów ciążowych wykonywanych z moczu metodami immunologicznymi. Lek może powodować senność, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zaburzenia poznawcze lub psychomotoryczne, które poważnie wpływają na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W razie wystąpienia takich zaburzeń nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami MAO lub w ciągu 2 tyg. po ich ostatnim zastosowaniu mogą wystąpić ciężkie reakcje, łącznie z zespołem serotoninowym. Inhibitory MAO mogą przedłużać i nasilać antycholinergiczne działanie leków antyhistaminowych. Równoczesne stosowanie dekstrometorfanu z wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego i zmian psychicznych, nadciśnienia, niepokoju ruchowego, drgawek klonicznych mięśni, hiperrefleksji, obfitego pocenia się, dreszczy, drżenia. Prometazyna ma działanie antycholinergiczne, przy równoczesnym stosowaniu może dojść do nasilenia antycholinergicznego działania innych leków. Równoczesne stosowanie alkoholu z dekstrometorfanem i prometazyną może nasilać ich działanie depresyjne na OUN. Prometazyna może nasilać uspokajające działanie innych leków hamujących OUN. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień, okazjonalne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczenia klinicznego. Przy równoczesnym stosowaniu inhibitorów cytochromu P450 2D6 (np. leki przeciwarytmiczne: chinidyna i amiodaron, leki przeciwdepresyjne takie jak fluoksetyna i paroksetyna, lub inne leki hamujące działanie cytochromu P450 2D6 takie jak haloperidol i tiorydazyna) może dojść do podwyższenia stężenia dekstrometorfanu w surowicy. Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez kolestyraminę. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Cena

Choligrip na noc, cena 100% 17.65 zł

Preparat zawiera substancję: Dextromethorphan hydrobromide, Paracetamol, Promethazine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."