Chibroxin®

1 ml roztworu zawiera 3 mg norfloksacyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Chibroxin® but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Norfloxacin

24.49 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk z grupy chinolonów w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Wywiera działanie bakteriobójcze w wyniku blokowania syntezy DNA. Gatunki wrażliwe: tlenowce Gram-dodatnie - Staphylococcus metycylinowrażliwy; tlenowce Gram-ujemne - Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Gatunki oporne: Tlenowce Gram-dodatnie - Enterococcus, Staphylococcus metycylinooporny (MRSA; częstość występowania oporności wynosi 30-50% wśród wszystkich gatunków gronkowca i jest spotykana przede wszystkim w środowisku szpitalnym); beztlenowe bakterie Gram-dodatnie poza kilkoma szczepami gatunku Clostridium perfringens; wszystkie bakterie beztlenowe Gram-ujemne. Powyższe spektrum działania dotyczy norfloksacyny podawanej drogą doustną. Przy podaniu miejscowym uzyskane stężenia in situ są dużo wyższe niż stężenia w osoczu krwi. U zwierząt, w 1 h po podaniu jednej kropli do worka spojówkowego, stężenie kropli w płynie łzowym jest wyższe od MIC (minimalne stężenie hamujące) dla głównych gatunków bakterii powodujących zakażenia w obrębie narządu wzroku. Po 3 h od podania preparatu w jednej bądź w powtarzalnych dawkach nie można było oznaczyć antybiotyku we krwi.

Dawkowanie

Zwykle 1-2 krople 4 razy na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu); zależnie od ciężkości zakażenia w pierwszym dniu leczenia można zakraplać 1 lub 2 krople leku co 2 h w ciągu dnia. W przypadku jednoczesnego podawania różnych rodzajów kropli do oczu należy zachować 15-min przerwę pomiędzy podaniem różnych leków. Maści do oczu powinny być zawsze stosowane jako ostatnie.

Wskazania

Leczenie miejscowych zakażeń oka o ciężkim przebiegu (ciężkie zapalenie spojówek, rogówki oraz owrzodzenie rogówki) wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne związki z grupy chinolonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Obserwowano występowanie oporności na norfloksacynę lub wyselekcjonowanie szczepów opornych, zwłaszcza podczas stosowania w terapii długotrwałej. Pomiędzy chinolonami może wystąpić oporność krzyżowa. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej lub innych objawów reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać leczenie. Podczas leczenia preparatem nie należy nosić soczewek kontaktowych ze względu na ryzyko absorpcji na powierzchni soczewki niektórych składników roztworu kropli oraz ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego. Zawarty w preparacie chlorek benzalkoniowy może powodować punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki lub podrażnienie rogówki, i zmieniać kolor soczewek kontaktowych. Wymagane jest ścisłe monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują lek, i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona.

Niepożądane działanie

Bardzo często: miejscowe uczucie pieczenia lub kłucia. Niezbyt często: przekrwienie spojówek, obrzęk spojówek, gorzki smak po wkropleniu. Bardzo rzadko: złogi w rogówce. Częstość nieznana: światłowstręt. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego istnieje ryzyko wystąpienia wyprysku kontaktowego oraz podrażnienia.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak badań klinicznych stosowanie leku w okresie ciąży nie jest zalecane; lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Niektóre działania niepożądane preparatu mogą wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Do momentu całkowitego ich ustąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Cena

Chibroxin®, cena 100% 24.49 zł

Preparat zawiera substancję: Norfloxacin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."