Cetirizine Genoptim®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cetirizine Genoptim® 30 szt., tabl. powl.

Cetirizine dihydrochloride

13.98 zł 2019-04-05

Działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z atopią poddawanych ekspozycji na alergen hamuje napływ do skóry i spojówek komórek późnej fazy reakcji alergicznej, eozynofilii. Cetyryzna hamuje reakcję polegającą na powstawaniu bąbli i zaczerwienienia w odpowiedzi na bardzo duże stężenia histaminy w skórze, łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Cmax cetyryzyny we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1±0,5 h. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, ale zmniejsza szybkość jej wchłaniania. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Jest wydalana głównie w postaci niezmienionej z moczem. U dorosłych T0,5 wynosi ok. 10 h, u dzieci 6-12 lat T0,5 wynosi ok. 6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg (1/2 tabl.) 2 razy na dobę. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa. Modyfikacja dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 50-79 ml/min) 10 mg raz na dobę; pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (30-49 ml/min) 5 mg raz na dobę; pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (Sposób podania. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

Wskazania

Dorośli oraz dzieci i młodzież od 6 lat: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu występujących w przebiegu sezonowego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa, łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub na którąkolwiek pochodną piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Stosowanie tabletek powlekanych nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: pobudzenie psychoruchowe, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: nadwrażliwość, agresja, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, częstoskurcz, zaburzenia czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i GGT oraz zwiększone stężenie bilirubiny), pokrzywka, obrzęk, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: małopłytkowość, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskinezy, zaburzenia akomodacji, nieostre widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, osłabienie pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu. Cetyryzyna wywiera niewielkie działania niepożądane w obrębie OUN, w tym senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy. W niektórych przypadkach donoszono o paradoksalnym pobudzeniu OUN. Opisywano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji i suchości w jamie ustnej. Działania niepożądane stwierdzane z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: biegunka, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią. Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniach stanowiących 25-90% stężenia leku w osoczu.

Uwagi

Zaleca się odstawienie leku na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Preparat wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, którzy zamierzają prowadzić pojazd, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny nie powinni przekraczać zalecanej dawki i powinni wziąć pod uwagę reakcję organizmu na lek. U wrażliwych pacjentów jednoczesne stosowanie z alkoholem lub innych substancji wpływających depresyjnie na OUN może powodować dalsze zmniejszenie czujności i pogorszenie sprawności psychofizycznej.

Interakcje

W przeprowadzonych badaniach nad interakcjami nie stwierdzono ani interakcji farmakodynamicznych, ani istotnych interakcji farmakokinetycznych, szczególnie w przypadku pseudoefedryny i teofiliny (400 mg/dobę). W dawkach leczniczych nie wykazano klinicznie istotnych interakcji z alkoholem (dla stężenia alkoholu we krwi wynoszącego 0,5 g/l). Mimo to zaleca się zachowanie środków ostrożności w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, choć zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Cena

Cetirizine Genoptim®, cena 100% 13.98 zł

Preparat zawiera substancję: Cetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."