Cefalgin Migraplus

1 tabl. zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cefalgin Migraplus 10 szt., tabl.

Caffeine,

Paracetamol,

Propyphenazone

7.99 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w o.u.n. Działanie przeciwgorączkowe przypisuje się wpływowi na ośrodki regulujące w podwzgórzu. Propyfenazon hamuje aktywność obwodowej cyklooksygenazy, zmniejszając syntezę prostaglandyn. Działa głównie przeciwgorączkowo. Jest skuteczny w bólach związanych ze skurczem mięśni gładkich. Kofeina działa łagodnie stymulująco na o.u.n. Zwęża naczynia krwionośne mózgu, zmniejszając przepływ wewnątrzczaszkowy. W połączeniu z paracetamolem zwiększa jego skuteczność w zwalczaniu nie migrenowych bólów głowy. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe propyfenazonu. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w czasie 0,5-2 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glikuronowym i siarkowym. Wydalanie odbywa się przez nerki. Z moczem wydalany jest w około 95% w postaci metabolitów, a około 5% w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 1-3 h i może wydłużyć się u pacjentów ze chorobami wątroby lub po przedawkowaniu. Propyfenazon po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie po ok. 30 min. Z białkami krwi łączy się w ok. 10%. Metabolizowany jest w wątrobie. Powstałe metabolity po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym są wydalane z moczem, ok. 1% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2,1-2,4 h. Kofeina po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1-1,5 h. W 17% wiąże się z białkami surowicy. Szybko przenika do tkanek i narządów. Metabolizowana jest w wątrobie, ulegając demetylacji do paraksantyny, teobrominy i teofiliny. Metabolity wydalane są z moczem, tylko 1-2 % dawki wydalana jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 3-7 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. jednorazowo; w razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Sposób podania. Tabletkę należy popić dużą ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

Wskazania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę, kwas acetylosalicylowy, pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza. Wrodzony niedobór G-6-PD. Nadciśnienie tętnicze. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ostra porfiria wątrobowa. Choroba alkoholowa.

Środki ostrożności

Nie należy stosować preparatu jednocześnie z alkoholem. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia objawów niewydolności wątroby lub nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hemopoezy, niedożywieniem oraz przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe (już przy dawkach terapeutycznych paracetamolu może wystąpić działanie hepatotoksyczne). Preparat stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy. Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie paracetamol i zydowudynę.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie; ból głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe; reakcje nadwrażliwości (zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki; obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny). Rzadko: ciężkie reakcje skórne; zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, methemoglobinemia, niedokrwistość aplastyczna. Lek stosowany przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenia wątroby związane z zaburzeniami metabolizmu wątrobowego oraz zaburzenia czynności nerek.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Leki stymulujące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak: niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna zwiększają uszkadzające wątrobę działanie paracetamolu. Równoczesne podawanie paracetamolu z chloramfenikolem powoduje wydłużenie eliminacji, zwiększenie ryzyka toksyczności leku. Propyfenazon i paracetamol nasilają działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn. U pacjentów stosujących jednocześnie te leki należy kontrolować czas protrombinowy. Aspiryna, salicylany oraz NLPZ długotrwale stosowane z paracetamolem zwiększają ryzyko zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa ryzyko wystąpienia neutropenii. Alkohol nasila hepatotoksyczne działanie paracetamolu. Kofeina zwiększa tachykardię powodowaną przez leki sympatykomimetyczne, tyroksynę i zmniejsza eliminację teofiliny. Palenie papierosów i barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny. Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszają metabolizm kofeiny. Kofeina zwiększa ryzyko uzależnienia od substancji takich jak efedryna. Jednoczesne podawanie niektórych inhibitorów gyrazy może wydłużać eliminację kofeiny i jej metabolitu paraksantyny.

Cena

Cefalgin Migraplus, cena 100% 7.99 zł

Preparat zawiera substancję: Caffeine, Paracetamol, Propyphenazone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."