Carbo medicinalis MF

1 tabl. zawiera 250 mg węgla leczniczego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Carbo medicinalis MF 20 szt., tabl.

Activated charcoal

6.49 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o silnych właściwościach adsorbujących. Po podaniu doustnym pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą ochronną. Adsorbuje na swej powierzchni różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę oraz przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe i związki toksyczne. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit, np. z żółcią. Wykazuje także działanie zapierające. Węgiel leczniczy nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie ulega procesom metabolicznym. Jest w całości wydalany z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat. Wzdęcia: 4-5 tabl. kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Biegunka: 12-16 tabl. jednorazowo. Tabl. przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin. Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabl. W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby. Dzieci w wieku >1 rż. Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabl. W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby. Dzieci w wieku Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: zwykle jednorazowo 1g/kg mc. w postaci zawiesiny w wodzie. W razie konieczności można powtarzać co 4-6 h.

Wskazania

Biegunki i wzdęcia. W porozumieniu z lekarzem - zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Środki ostrożności

Węgiel aktywny stwarza zagrożenie przy aspiracji do płuc, zwłaszcza w zatruciu lekami hamującymi OUN lub wywołującymi drgawki. Przed jego podaniem chorych nieprzytomnych należy zabezpieczyć za pomocą intubacji. Jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów za pomocą leku doustnego, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla. Węgiel aktywny należy podać 30-60 min po ustaniu wymiotów. Nie stosować leku, jeśli niezbędne jest doustne podanie specyficznego antidotum, np. metioniny. Należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidami). Podczas leczenia preparatem, środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu: kwasem borowym, siarczanem żelaza i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne węgla. Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy oraz jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, powinni skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. W razie przyjęcia więcej niż 27 tabl. na dobę, ilość zawartej w tabl. sacharozy przekracza 5g/24h; należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Niepożądane działanie

Duże ilości węgla aktywnego, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Opisywano przypadki aspiracji do płuc węgla aktywnego podanego doustnie. Preparat może barwić stolec na czarno.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak badań, należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest nieczynny farmakologicznie. W związku z tym nie przewiduje się istotnego ryzyka w czasie podania w okresie ciąży lub laktacji. Należy uwzględnić działanie zapierające preparatu.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie należy stosować preparatu z innymi lekami podawanymi doustnie, ponieważ węgiel aktywny je adsorbuje i hamuje ich działanie. Po podaniu doustnym preparat osłabia wchłanianie innych leków do krwiobiegu. Węgiel aktywny adsorbuje następujące substancje lecznicze: salicylany,barbiturany, benzodiazepiny, chlormetiazol, chlorochinę, chloropromazynę i inne pochodne fenotiazyny, klonidynę i inne leki stymulujące OUN, digoksynę, digitoksynę, ibuprofen, kwas mefenamowy, mianserynę, nikotynę, paracetamol, leki zgrupy inhibitorów MAO, fenytoinę, propranolol i inne leki blokujące receptory β-adrenergiczne, chininę, teofilinę, zydowudynę. Leki należy stosować co najmniej 2 h przed przyjęciem lub po przyjęciu węgla aktywnego. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie.

Cena

Carbo medicinalis MF, cena 100% 6.49 zł

Preparat zawiera substancję: Activated charcoal

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."