Calcitonin 100 Jelfa

1 ampułka (1 ml) zawiera 100 j.m. syntetycznej kalcytoniny łososiowej.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Calcitonin 100 Jelfa 5 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Calcitonin salmon synthetic

37.71 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczna kalcytonina łososiowa. Lek hamuje uwalnianie wapnia z kości przez zmniejszenie aktywności i liczby osteoklastów. Zmniejsza stężenie wapnia we krwi u osób z hiperkalcemią. Sprzyja odkładaniu wapnia w kościach, ułatwia mineralizację kości i chrząstki, hamuje demineralizację w stanach unieruchomienia, przyspiesza gojenie złamań, zwiększa w nerkach wydalanie wapnia, magnezu, sodu, potasu, chloru, wody i cAMP, zmniejsza resorpcję zwrotną fosforanów, pobudza nerkową produkcję kalcytriolu. Lek zmniejsza wydzielanie kwasu solnego, pepsyny i enzymów trzustkowych w przewodzie pokarmowym. W o.u.n. wywiera działanie przeciwbólowe. Wykazuje też właściwości przeciwzapalne. Rozkład kalcytoniny łososiowej następuje wolniej niż kalcytoniny ludzkiej. Po podaniu maksymalne działanie leku występuje po 2 h i utrzymuje się przez 6-8 h. Po podaniu pojedynczej dawki okres półtrwania wynosi 80 min. Lek jest wydalany z moczem w formie metabolitów; tylko 0,1% wydalane jest w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Z uwagi na ryzyko wystąpienia nowotworu, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania kalcytoniny, należy maksymalnie ograniczyć czas trwania leczenia we wszystkich wskazaniach, a podawaną dawkę zredukować do minimalnej skutecznej dawki. Zapobieganie nagłej utracie masy kostnej w wyniku unieruchomienia: 100 j.m. raz na dobę lub 50 j.m. 2 razy na dobę podskórnie lub domięśniowo. Wraz z rozpoczęciem uruchamiania pacjenta dawkę można zmniejszyć do 50 j.m. Zalecany czas leczenia to 2 tyg. i w żadnym wypadku nie powinno ono trwać dłużej niż 4 tyg. Choroba Pageta: 100 j.m. na dobę, podawana podskórnie lub domięśniowo, jednak minimalna dawka po której uzyskano poprawę kliniczną i poprawę wyników biochemicznych to 50 j.m. podawane 3 razy w tyg. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Leczenie należy przerwać po uzyskaniu reakcji na leczenie i po ustąpieniu objawów choroby. Czas trwania leczenia zwykle nie powinien przekraczać 3 mies., w wyjątkowych okolicznościach, np. u pacjentów zagrożonych złamaniami patologicznymi, leczenie może zostać przedłużone maksymalnie do 6 mies. Można rozważyć podjęcie okresowo u tych pacjentów ponownego leczenia. Działanie kalcytoniny można monitorować oznaczając odpowiednie markery przebudowy kości, takie jak aktywność fosfatazy zasadowej (ALP) w surowicy lub stężenie hydroksyproliny lub deoksypirydynoliny w moczu. W czasie dłuższego leczenia dawkę należy modyfikować w zależności od aktywności ALP. Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego: 100 j.m. co 6-8 h we wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym. W niektórych przypadkach kalcytonina łososiowa może być podawana we wstrzyknięciu dożylnym. Szczególne grupy pacjentów. Brak dowodów na zmniejszenie tolerancji leku lub konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania kalcytoniny u dzieci - nie zaleca się stosowania leku u pacjentów < 18 lat.

Wskazania

Zapobieganie nagłej utracie masy kostnej w wyniku unieruchomienia, np. u pacjentów ze świeżo przebytymi złamaniami w następstwie osteoporozy. Leczenie choroby Pageta, jedynie u pacjentów, którzy nie reagują na alternatywne sposoby leczenia lub dla których leczenie to nie jest odpowiednie, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Leczenie hiperkalcemii w przebiegu nowotworu złośliwego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na syntetyczną kalcytoninę łososiową lub inne składniki preparatu.

Środki ostrożności

Leczenie kalcytoniną (zwłaszcza długotrwałe) zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu. Podanie kalcytoniny może powodować wystąpienie tężyczki spowodowanej hipokalcemią. Z uwagi na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych i reakcji typu alergicznego, u pacjentów, u których podejrzewa się nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową, należy rozważyć celowość wykonania testów skórnych przed rozpoczęciem leczenia, używając w tym celu rozcieńczonego, jałowego roztworu preparatu.

Niepożądane działanie

Często: nowotwór złośliwy (po długotrwałym stosowaniu). Na początku leczenia mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, pogorszenie apetytu, nietypowy smak w ustach, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle i zawroty głowy, napadowe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, bóle mięśniowe i bóle stawowe. Powyższe objawy ustępują podczas długotrwałego stosowania leku. Czasami mogą wystąpić reakcje typu anafilaktycznego jak trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, oczu, warg, języka lub gardła, wysypka skórna lub pokrzywka, zaczerwienienie, bolesność i obrzęk lub wyższa temperatura w miejscu wstrzyknięcia.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak odpowiednich badań.

Uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń widzenia lub zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeśli objętość podawanego jednorazowo preparatu przekracza 2 ml, zaleca się stosowanie domięśniowe i zmienianie miejsca podania.

Interakcje

Może być konieczna modyfikacja dawek glikozydów nasercowych lub leków blokujących kanały wapniowe, ponieważ ich działanie może się zmieniać pod wpływem zmian stężenia elektrolitów w komórce.

Cena

Calcitonin 100 Jelfa, cena 100% 37.71 zł

Preparat zawiera substancję: Calcitonin salmon synthetic

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."