Calcilac

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 10 µg cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3). Preparat zawiera aspartam, sorbitol i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Calcilac 50 szt., tabl. do rozgr. i żucia

Calcium carbonate,

Colecalciferol

19.44 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat wapnia i witaminy D. Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach. Podawanie wapnia i witaminy D przeciwdziała zwiększeniu wydzielania hormonu przytarczyc (PTH), wywołanego niedoborem wapnia i nasilającego resorpcję kości. Wapń wchłaniana się w przewodzie pokarmowym w ok. 30% przyjętej dawki. 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Ok. 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, ok. 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami. Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego. Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim. Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksycholekalcyferolu. 1,25-hydroksycholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniach. Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabl. do rozgryzania i żucia 2 razy na dobę. Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagana modyfikacja dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.  Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Sposób podania. Tabletkę można żuć lub ssać, najlepiej podczas posiłku.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku. Suplementacja witaminy D i wapnia jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru witaminy D i wapnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby i (lub) stany skutkujące hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią. Kamica nerkowa. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D.

Środki ostrożności

W trakcie długotrwałego leczenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi i u pacjentów ze znaczną tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (należy monitorować wpływ na stężenie wapnia i fosforanów; należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich), z sarkoidozą (ryzyko zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej aktywnych postaci; należy monitorować zawartość wapnia w surowicy krwi i w moczu) oraz u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą (zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii). Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u tych pacjentów witamina D w formie cholekalcyferolu nie jest normalnie metabolizowana i powinno się stosować inne rodzaje witaminy D. W przypadku przyjmowania dużych ilości wapnia wraz z wchłanialnymi środkami alkalizującymi (takie jak węglany) może dojść do rozwoju zespołu mleczno-alkalicznego (zespołu Burnetta), tj. hiperkalcemii, zasadowicy metabolicznej, zaburzeń czynności nerek i zwapnienia tkanek miękkich. Lek zawiera aspartam, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Ponadto lek zawiera sorbitol i sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego preparatu. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Rzadko: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka. Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny (obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania), świąd, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani). U pacjentów z niewydolnością nerek istnieje ryzyko hiperfosfatemii, kamicy nerkowej i wapnicy nerek.

Ciąża i laktacja

Lek można stosować podczas ciąży w przypadku niedoboru wapnia lub witaminy D. W trakcie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, ponieważ długotrwała hiperkalcemia była związana z niepożądanymi działaniami na rozwijający się płód. Lek można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D. Brak danych dotyczących wpływu wapnia i witaminy D na płodność.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak mało prawdopodobny.

Interakcje

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem (zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii); należy regularnie badać stężenie wapnia w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania. Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów zawierających tetracykliny - tetracykliny należy podawać co najmniej 2 h przed lub 4-6 h po doustnym przyjęciu wapnia. Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D; pacjentów należy monitorować poprzez badania EKG i badania stężenia wapnia w surowicy krwi. Jeśli stosuje się jednocześnie bisfosfoniany lub fluorek sodu, należy je podawać co najmniej 3 h przed przyjęciem leku, ponieważ wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu. Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy jednoczesnym stosowaniu wapnia, z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny - podanie wapnia i lewotyroksyny powinny oddzielać co najmniej 4 h. Wchłanianie chinolonów może być obniżone w przypadku jednoczesnego podawania wapnia - chinolony należy przyjmować 2 h przed lub 6 h po przyjęciu wapnia. Glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym zmniejszają wchłanianie wapnia; w przypadku jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki leku. Leczenie skojarzone z żywicami jonowymiennymi takimi jak kolestyramina lub środkami przeczyszczającymi takimi jak olej parafinowy może zmniejszać wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym. Ryfampicyna, fenytoina lub barbiturany mogą osłabiać działanie witaminy D, ponieważ zwiększają szybkość jej metabolizmu. Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu - preparaty zawierające żelazo, cynk lub stront należy przyjmować w odstępie 2 h od przyjęcia leku. Kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku, szczawiu i rabarbarze) i kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia - pacjenci nie powinni przyjmować preparatów wapnia w ciągu 2 h od posiłku bogatego w kwas szczawiowy i kwas fitynowy. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D mogą prowadzić do znacznego podwyższenia stężenia wapnia we krwi oraz wywołać szkodliwe działania niepożądane; należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania dodatkowych dawek wapnia i witaminy D - konieczny jest ścisły nadzór lekarski oraz częste kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia z moczem.

Cena

Calcilac, cena 100% 19.44 zł

Preparat zawiera substancję: Calcium carbonate, Colecalciferol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."