Buscopan®

1 czopek zawiera 10 mg butylobromku hioscyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Buscopan® 10 szt., czopki doodbytnicze

Hyoscine butylbromide

23.32 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-płciowych. Nie przechodzi do o.u.n - nie występują działania niepożądane związane z działaniem antycholinergicznym na o.u.n. Obwodowe działanie antycholinergiczne wynika z blokowania zwojów w obrębie jamy brzusznej i blokowania receptorów muskarynowych. Jako czwartorzędowa sól amoniowa butylobromek hioscyny jest wysoce polarny i z tego powodu jest jedynie częściowo wchłaniany po podaniu doodbytniczym (3%). Mediana bezwzględnej biodostępności różnych postaci farmaceutycznych (w tym czopków), zawierających 100 mg butylobromku hioscyny wynosi poniżej 1%. Ze względu na duże powinowactwo do receptorów muskarynowych i receptorów nikotynowych, lek jest dystrybuowany głównie do komórek mięśniowych okolic brzucha i miednicy, jak również śródściennych zwojów narządów jamy brzusznej. Wiązanie butylobromku hioscyny z białkami osocza (albuminami) wynosi ok. 4,4%. Głównym szlakiem metabolicznym jest hydrolityczne rozszczepienie wiązania estrowego. Po podaniu doodbytniczym przez nerki wydala się 0,7-1,6% dawki.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 czopki 3 do 5 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 1 czopek 3 razy na dobę. Lek nie powinien być podawany bez przerwy lub przez dłuższy czas, bez zbadania przyczyny dolegliwości. Nie należy stosować leku u dzieci do 6 lat.

Wskazania

Stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa), stany skurczowe w obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis). Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).

Środki ostrożności

Gdy ostry, niewyjaśniony ból brzucha utrzymuje się lub nasila, czy też występuje razem z innymi objawami takimi jak gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu zbadania etiologii objawów. Ze względu na potencjalne ryzyko związane z działaniem antycholinergicznym należy zachować ostrożność u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, u pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych, jak również u pacjentów ze skłonnością do tachykardii (np. w przebiegu nadczynności tarczycy, niewydolności serca, zabiegu kardiochirurgicznego). Nie należy stosować leku u dzieci do 6 lat.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: tachykardia, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, świąd). Rzadko: zatrzymanie moczu. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania i wstrząsem anafilaktycznym, wysypka, rumień, nadwrażliwość.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczających danych zaleca się unikanie stosowania leku w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią.

Interakcje

Lek może nasilać działanie antycholinergiczne takich leków jak trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwpsychotyczne, chinidyna, amantadyna, dizopiramid oraz innych leków antycholinergicznych (np. tiotropium, ipratropium, związki podobne do atropiny). Jednoczesne leczenie preparatem i antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) może zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy. Lek może nasilać tachykardię wywołaną przez leki β-adrenergiczne.

Cena

Buscopan®, cena 100% 23.32 zł

Preparat zawiera substancję: Hyoscine butylbromide

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."