Brymont

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny (co odpowiada 1,3 mg brymonidyny). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Brymont but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Brimonidine tartrate

23.31 zł 2019-04-05

Działanie

Selektywny agonista receptora α2-adrenergicznego do stosowania miejscowego. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego. Powinowactwo leku do receptorów α1-adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów α2, dzięki czemu lek nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej. Preparat zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego. Lek wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne występuje 2 h po podaniu. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 29%. Po podaniu miejscowym pozorny T0,5 w krążeniu systemowym wynosi ok. 3 h. Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka, bez działań niepożądanych. Przy braku melaniny nie występuje gromadzenie się leku.

Dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, co 12 h. Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (12 do 17 lat). Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazany u noworodków i niemowląt (u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane). Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci. Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Sposób podania. W celu uniknięcia możliwej absorpcji ogólnoustrojowej, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie szpary powiekowej (ucisk punktowy) przez 1 min, natychmiast po zakropleniu każdej kropli. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5-15 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem ocznym: w monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane; w leczeniu wspomagającym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, w przypadku nieuzyskania docelowego ciśnienia śródgałkowego przy pomocy jednego leku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Noworodki i niemowlęta. Równoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO lub leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas leczenia dzieci w wieku od 2 lat, szczególnie w wieku 2–7 lat i/lub o masie ciała < 20 kg oraz dokładnie monitorować ze względu na dużą częstość występowania senności. Zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia, depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych - przed zastosowaniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie dopiero po co najmniej 15 min.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, ospałość, podrażnienie oka (w tym reakcje alergiczne: przekrwienie, uczucie palenia i kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzykowe zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku, miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powieki, zapalenie powieki, obrzęk i wydzielina ze spojówki, ból i łzawienie oka), światłowstręt, nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, suchość oka, zbielenie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówki, objawy ze strony górnych dróg oddechowych, objawy żołądkowo-jelitowe, astenia. Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne, depresja, kołatanie, arytmia (w tym rzadkoskurcz i częstoskurcz), suchość błony śluzowej nosa. Rzadko: duszność. Bardzo rzadko: bezsenność, omdlenia, zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), zwężenie źrenicy, nadciśnienie, niedociśnienie. U dzieci w wieku 2–7 lat z jaskrą, która była niewystarczająco wyrównana za pomocą beta-adrenolityków, opisywano wysoką częstość występowania ospałości (55%) w związku ze stosowaniem brimonidyny w leczeniu wspomagającym; częstość występowania ospałości malała wraz z wiekiem oraz ze wzrostem masy ciała dziecka. U noworodków i niemowląt obserwowano objawy przedawkowania brymonidyny (utrata przytomności, niedociśnienie, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia, sinica i bezdech), dlatego lek jest przeciwwskazany w tej grupie wiekowej.

Ciąża i laktacja

Lek można stosować w ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie stosować w czasie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może powodować zmęczenie i/lub ospałość, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto może powodować niewyraźnie i (lub) nieprawidłowe widzenie, które mogą upośledzać zdolność doprowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub przy ograniczonym oświetleniu. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać, aż powyższe objawy ustąpią.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie brymonidyny jednocześnie z inhibitorami MAO lub lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przekaźnictwo noradrenergiczne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mianseryna). Zachować ostrożność w przypadku stosowania z lekami mogącymi wpływać na metabolizm lub wychwyt amin, np. z wenlafaksyną, chlorpromazyną, metylnfenidatem, rezerpiną. Stosowanie brymonidyny z: barbituranami, opioidami, lekami uspokajającymi, znieczulającymi, a także z alkoholem może nasilać działanie hamujące OUN. Ze względu na ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami nasercowymi. Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leku działającego ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), który może wchodzić w interakcję z agonistami receptorów α-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność (np. izoprenalina, prazosyna).

Cena

Brymont, cena 100% 23.31 zł

Preparat zawiera substancję: Brimonidine tartrate

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."