Briglau PPH

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny (co odpowiada 1,3 mg brymonidyny); krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Briglau PPH but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Brimonidine tartrate

29.69 zł 2019-04-05

Działanie

Selektywny agonista receptora α2-adrenergicznego do stosowania miejscowego. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Powinowactwo brymonidyny do receptorów α1-adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów α2, dzięki czemu nie rozszerza źrenic i nie powoduje skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej. Ponadto w minimalnym stopniu wpływa na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego. Lek charakteryzuje się szybkim początkiem działania, a maksymalne działanie hipotensyjne występuje 2 h po podaniu. Po miejscowym podawaniu 0,2% roztworu 2 razy na dobę przez 10 dni, stężenie leku we krwi jest niewielkie. Po podaniu miejscowym pozorny T0,5 w krążeniu ogólnym wynosi ok. 3 h. Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka, bez działań niepożądanych. W nieobecności melaniny nie dochodzi do akumulacji.

Dawkowanie

Dorośli (także pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, co 12 h. Zaleca się po zakropleniu każdej kropli punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego) przez ok. 1 min, celem zmniejszenia potencjalnego wchłaniania systemowego. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5-15 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym: w monoterapii u pacjentów, u których przeciwwskazane jest miejscowe zastosowanie leków blokujących receptory β-adrenergiczne; w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Noworodki, niemowlęta i dzieci <2 lat. Równoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO lub leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Środki ostrożności

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku 2-12 lat. Jeśli zastosowanie brymonidyny jest konieczne u dzieci w wieku ≥2 lat, a zwłaszcza w wieku od 2 do 7 lat i (lub) o masie ciała ≤20 kg, należy zachować szczególną ostrożność i ściśle monitorować pacjentów, ze względu na często występującą patologiczną senność w tej grupie wiekowej. Zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia, depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych - przed zastosowaniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie dopiero po co najmniej 15 min.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, senność, podrażnienie oka (przekrwienie, pieczenie, kłucie, świąd, uczucie obecności ciała obcego, pęcherzyki spojówkowe), niewyraźne widzenie, alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu, grudkowe zapalenie spojówek, suchość w ustach, zmęczenie. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku, podrażnienie miejscowe (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów powiek z obecnością wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka, łzawienie), światłowstręt, uszkodzenie i przebarwienie nabłonka rogówki, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, objawy ze strony górnych dróg oddechowych, objawy żołądkowo-jelitowe, astenia. Niezbyt często: uogólnione odczyny alergiczne, depresja, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia i tachykardia), suchość błony śluzowej nosa. Rzadko: duszność. Bardzo rzadko: omdlenia, zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy, nadciśnienie, niedociśnienie, bezsenność. Częstość nieznana: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), świąd powiek, reakcja skórna z rumieniem, obrzękiem twarzy, świądem, wysypką i rozszerzeniem naczyń krwionośnych. U dzieci w wieku 2-7 lat obserwowano dużą (55%) częstość występowania patologicznej senności podczas podawania brymonidyny jako leku uzupełniającego; częstość występowania senności malała wraz ze wzrostem wieku leczonych dzieci oraz ze wzrostem masy ciała dziecka. U noworodków i niemowląt obserwowano objawy przedawkowania brymonidyny (utrata przytomności, letarg, senność, niedociśnienie, hipotonia, bradykardia, spadek temperatury ciała, sinica, bladość, depresja oddechowa i bezdech), dlatego lek jest przeciwwskazany w tej grupie wiekowej

Ciąża i laktacja

Lek można stosować w ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie stosować w czasie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może powodować niewyraźne lub nieprawidłowe widzenie, a także wywoływać zmęczenie i (lub) senność, dlatego może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie brymonidyny jednocześnie z inhibitorami MAO lub lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przekaźnictwo noradrenergiczne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mianseryna). Stosowanie brymonidyny z: barbituranami, opioidami, lekami uspokajającymi, znieczulającymi, a także z alkoholem może nasilać działanie hamujące o.u.n. Zachować ostrożność w przypadku stosowania z lekami mogącymi wpływać na metabolizm lub wychwyt amin, np. z chlorpromazyną, metylnfenidatem, rezerpiną. Ze względu na ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leku działającego ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), który może wchodzić w interakcję z agonistami receptorów α-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność (np. izoprenalina, prazosyna).

Cena

Briglau PPH, cena 100% 29.69 zł

Preparat zawiera substancję: Brimonidine tartrate

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."