Bisoratio 10

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bisoratio 10 30 szt., tabl.

Bisoprolol fumarate

10.87 zł 2019-04-05

Działanie

Lek hamujący aktywność receptorów adrenergicznych typu β1, głównie w sercu, nie wykazuje sympatykomimetycznej aktywności wewnętrznej. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego nie jest dokładnie znany, wiadomo, że zmniejsza aktywność reniny w osoczu i pojemność wyrzutową serca. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zablokowanie receptorów β-adrenergicznych zwalnia czynność serca, zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, poprawia jego ukrwienie, zmniejszając częstość i nasilenie bólów dławicowych. Bisoprolol działa także miejscowo znieczulająco. Po podaniu doustnym bisoprolol całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi około 90%. Wiąże się z białkami osocza w około 30%. T0,5 wynosi 10-12 h. Jest wydalany w 50% w postaci nieaktywnych metabolitów z moczem, pozostałe 50% są wydalane z moczem w postaci nie zmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze i przewlekła stabilna dławica piersiowa: zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę i u niektórych pacjentów może być dawką skuteczną. W razie konieczności dawkę początkową należy stopniowo zwiększać. Najczęściej stosowana dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. W każdym przypadku należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. U pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny Przewlekła stabilna niewydolność serca: dawka początkowa 1,25 mg raz na dobę przez tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana należy ją zwiększać w odstępach tygodniowych (do 2,5 mg; 3,75 mg; 5 mg; 7,5 mg) aż do maksymalnej zalecanej dawki 10 mg raz na dobę. Sposób podania. Tabletki należy stosować rano. Mogą być podawane podczas jedzenia. Należy je popić niewielką ilością płynu, nie rozgryzać.

Wskazania

Leczenie nadciśnienia tętniczego (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśniemowymi). Leczenie przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej. Leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim z ograniczoną czynnością skurczową komór (frakcja wyrzutowa ≤35% w ocenie echokardiograficznej) w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi oraz - w razie konieczności - glikozydami nasercowymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bisoprolol lub pozostałe składniki preparatu. Ostra niewydolność serca lub przewlekła niewyrównana niewydolność serca. Wstrząs kardiogenny. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst. z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca. Zespół chorego węzła zatokowego. Blok zatokowo-przedsionkowy. Bradykardia z czynnością skurczową serca poniżej 60 przed rozpoczęciem leczenia. Niedociśnienie (ciśnienie skurczowe krwi poniżej 100 mmHg). Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych oraz zespół Raynauda. Kwasica metaboliczna. Nieleczony chromochłonny guz nadnercza.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z wydłużonym odcinkiem P-R w zapisie EKG, z chorobą obturacyjną płuc lub astmą oskrzelową (także w wywiadzie rodzinnym), cukrzycą, nadczynnością tarczycy, blokiem komorowym Ist., dławicą Prinzmetala, zarostowymi chorobami tętnic obwodowych, zaburzeniami krążenia obwodowego (np. zespołem Raynaulda, chromaniem przestankowym), łuszczycą oraz w niewydolności wątroby i nerek. U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową należy szczególnie ostrożnie rozważyć stosunek korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem leku. U pacjentów z chromochłonnym guzem rdzenia nadnerczy lek można podawać po farmakologicznym zablokowaniu aktywności receptorów adrenergicznych typu α. Wskazana jest ostrożność przy podawaniu preparatu u pacjentów z ciężkimi reakcjami alergicznymi w wywiadzie. Ze względu na brak doświadczeń należy zachować ostrożność przy stosowaniu bisoprololu u pacjentów z niewydolnością serca oraz z chorobami/stanami towarzyszącymi, takimi jak: niewydolność serca II stopnia NYHA, cukrzyca insulinozależna (typ I), ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby, pacjenci powyżej 80 rż., kardiomiopatia restrykcyjna, wrodzone wady serca, istotne hemodynamicznie wady zastawkowe, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży (brak badań z zastosowaniem leku w tej grupie wiekowej). Lek zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Bisoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: bradykardia (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca). Często: bóle i zawroty głowy; uczucie zimna lub drętwienia kończyn, niedociśnienie (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca); mdłości, wymioty, biegunka, zaparcia; nasilenie istniejącej niewydolności serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca). Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja; zaburzenia przewodnictwa, nasilenie istniejącej niewydolności serca (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową), bradykardia (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową); skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych w wywiadzie; osłabienie siły mięśni, kurcze mięśni. Rzadko: omdlenia; koszmary senne, halucynacje; alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa; zaburzenia słuchu; reakcje nadwrażliwości takie jak świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka; zmniejszenie wydzielania łez; zapalenie wątroby; zwiększone stężenia triglicerydów w surowicy, zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi (aminotransferazy alaninowej - AlAT, aminotransferazy asparaginowej - AspAT); zaburzenia potencji. Bardzo rzadko: wypadanie włosów; nawrót lub nasilenie objawów łuszczycy, łuszczycopodobne zmiany skórne; zapalenie spojówek.

Ciąża i laktacja

Bisoprolol może zaburzać prawidłowy przebieg ciąży i/lub powodować zaburzenia u płodu lub noworodka. Leki β-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może powodować obumarcie płodu, poronienie lub przedwczesny poród. U płodu i noworodka bisoprolol może powodować hipoglikemię, bradykardię. Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie innego leczenia jest niemożliwe lub inne leczenie jest nieskuteczne. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Leczenia preparatem nie należy przerywać nagle - lek należy odstawiać powoli, stopniowo zmniejszając dawki leku o połowę po każdym kolejnym tygodniu, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. W czasie leczenia należy odpowiednio często kontrolować czynność układu krążenia, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Lek zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik w przypadku kontroli antydopingowej. Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku.

Interakcje

Bisoprolol nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych. Nie zaleca się stosowania bisoprololu z: lekami antyarytmicznymi klasy I (leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca), floktafeniną, sultoprydem, antagonistami wapnia (werapamilem, dilitiazemem), klonidyną i innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi o działaniu ośrodkowym (np. metylodopą, guanfacyną, moksonidyną, rylmenidyną), inhibitorami MAO (poza inhibitorami MAO-B). Należy zachować ostrożność podczas stosowania z: lekami antyarytmicznymi klasy I (np. dyzopiramidem, chinidyną), lekami antyarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem), antagonistami kanałów wapniowych (pochodnymi dihydropirydyny), inhibitorami acetylcholinesterazy (z włączeniem takryny), pozostałymi ß-adrenolitykami, w tym stosowanymi w kroplach do oczu; insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi; lekami do znieczulenia ogólnego; glikozydami naparstnicy; lekami hamującymi syntetazę prostaglandynową (cyklooksygenazę); niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; pochodnymi ergotaminy; ß-sympatykomimetykami (np. izoprenaliną, dobutaminą); trójpierścieniowymi antydepresantami, barbituranami, pochodnymi fenotiazyny oraz innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi; ryfampicyną; baklofenem; amifostyną. Lek należy stosować z rozwagą z meflochiną; kortykosteroidami. Bisoprolol zwiększa ryzyko wystąpienia ostrych reakcji nadwrażliwości w przypadku stosowania kontrastowych preparatów radiologicznych zawierających jod.

Cena

Bisoratio 10, cena 100% 10.87 zł

Preparat zawiera substancję: Bisoprolol fumarate

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."