Bimifree

1 ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bimifree 3 but. 3 ml, krople do oczu, roztw.

Bimatoprost

108.32 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczny prostamid, zbliżony budową do prostaglandyny F2α. Bimatoprost obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej oka przez siatkę włókien kolagenowych w kącie przesączania oka i nasilenie odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zaczyna się ok. 4 h po pierwszym podaniu leku, a maksymalne działanie osiągane jest w ciągu 8-12 h. Działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Bimatoprost przenika dobrze in vitro do rogówki i twardówki oka ludzkiego. Po podaniu do oka ogólnoustrojowa ekspozycja na działanie bimatoprostu jest bardzo mała, bez akumulacji w czasie.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, wieczorem. Nie należy podawać częściej niż raz na dobę, gdyż częstsze podawanie może zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Szczególne grupy pacjentów. Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego - stosować ostrożnie. U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby o łagodnym nasileniu lub wyjściowo nieprawidłowymi wartościami AlAT, AspAT i (lub) bilirubiny, w ciągu 24 mies. nie stwierdzono niepożądanego wpływu leku na czynność wątroby. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18 lat. Sposób podania. Po zakropleniu każdej kropli zaleca się uciśnięcie kanalika łzowego przez 2 min przy zamkniętych powiekach, aby ograniczyć wchłanianie leku do krwiobiegu. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przewlekłej jaskrze otwartego kąta i nadciśnieniu wewnątrzgałkowym u osób dorosłych (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania leków β-adrenolitycznych).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu zgłaszano rzadko torbielowaty obrzęk plamki - należy zachować ostrożność u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki (np. pacjenci z bezsoczewkowością, pacjenci z bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torebki soczewki). Po zastosowaniu leku zgłaszano przypadki nawrotu przebytych zmian naciekowych rogówki lub zakażenia oczu - należy zachować ostrożność u pacjentów po przebytych istotnych zakażeniach wirusowych oka (np. zakażenie opryszczkowe), zapaleniu błony naczyniowej lub zapaleniu tęczówki. Preparat nie został przebadany u pacjentów ze stanami zapalnymi gałki ocznej, z jaskrą neowaskularną, jaskrą wrodzoną, jaskrą z zamkniętym lub wąskim kątem przesączania. Ostrożnie stosować u pacjentów z POChP, astmą lub upośledzeniem czynności układu oddechowego z powodu innych stanów - ryzyko zaostrzenia objawów choroby i duszności. Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów z blokiem serca cięższym niż 1st. lub niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca; istnieje ograniczona liczba spontanicznych zgłoszeń bradykardii lub niedociśnienia tętniczego - zachować ostrożność u pacjentów z tendencją do wolnego tętna lub niskiego ciśnienia tętniczego. Częstsza ekspozycja oka na ponad jedną dawkę bimatoprostu na dobę może osłabić działanie zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe - pacjenci stosujący preparat razem z innymi analogami prostaglandyn powinni być obserwowani pod kątem zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości nadmiernego wzrostu rzęs, ściemnienia skóry powiek i wzmożenia pigmentacji tęczówki (niektóre z tych zmian mogą mieć trwały charakter i mogą prowadzić do różnic w wyglądzie oczu w przypadku, gdy jest leczone tylko jedno oko). Istnieje ryzyko wzrostu włosów w miejscach, w których dochodzi do częstego kontaktu preparatu ze skórą - należy uważać, aby roztwór nie wydostał się z oka na policzek czy inny obszar skóry. Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów stosujących soczewki kontaktowe - soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zakropleniem i założyć po 15 min od zakroplenia.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nastrzyknięcie spojówek, świąd oka, nadmierny wzrost rzęs. Często: powierzchniowe punktowe zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, podrażnienie oczu, uczucie obecności ciała obcego, uczucie pieczenia w oku, suchość oczu, ból oczu, rumień powiek, zapalenie brzegów powiek, świąd powiek, astenopia, światłowstręt, łzawienie, hiperpigmentacja tęczówki, obrzęk spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, wysięk z oczu, zaburzenia widzenia (w tym pogorszenie ostrości widzenia, nieostre widzenie), ściemnienie rzęs, hiperpigmentacja skóry wokół oczodołów, ból głowy, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych. Niezbyt często: obrzęk powiek, krwawienie do siatkówki, zapalenie naczyniówki, torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki, kurcz powiek, retrakcja powiek, nieprawidłowy wzrost włosów, zawroty głowy, nudności, astenia. Częstość nieznana: zmiany okołooczodołowe i powiek (w tym pogłębienie bruzdy powiekowej), rumień wokół oczodołów, nadwrażliwość obejmująca objawy przedmiotowe i podmiotowe alergii ocznej i skórnej, astma, zaostrzenie astmy, zaostrzenie POChP, duszność. U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne. Bimatoprost może przenikać do mleka - przed podjęciem decyzji o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu stosowania leku należy uwzględnić bilans korzyści z karmienia piersią dla dziecka i kontynuowania leczenia dla matki.

Uwagi

Podanie preparatu może wywołać przejściową utratę ostrości widzenia - przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi urządzeń mechanicznych należy odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.

Interakcje

Nie przewiduje się interakcji z innymi lekami stosowanymi układowo, gdyż ogólnoustrojowe stężenie bimatoprostu po podaniu do worka spojówkowego jest bardzo małe. Bimatoprost ulega biotransformacji z udziałem wielu enzymów na drodze wielu przemian metabolicznych, a w badaniach przedklinicznych nie zaobserwowano żadnego wpływu na wątrobowe enzymy metabolizujące leki. Nie wykazano interakcji pomiędzy bimatoprostem a kilkoma różnymi β-adrenolitykami do podawania do oczu. Skojarzone stosowanie bimatoprostu i leków przeciwjaskrowych innych niż miejscowe β-adrenolityki nie było badane w czasie wspomagającej terapii przeciwjaskrowej. Możliwe jest osłabienie zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe działania analogów prostaglandyn (np. bimatoprostu) u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym w razie stosowania innych analogów prostaglandyn.

Cena

Bimifree, cena 100% 108.32 zł

Preparat zawiera substancję: Bimatoprost

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."