Betahistine dihydrochloride Accord

1 tabl. zawiera 8 mg lub 16 mg -dichlorowodorku betahistyny. Tabl. zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Betahistine dihydrochloride Accord 30 szt., tabl.

Betahistine dihydrochloride

19.44 zł 2019-04-05

Działanie

Betahistyna działa agonistycznie na receptor histaminowy H1 w obrębie obwodowych naczyń krwionośnych. Nie wyjaśniono mechanizmu działania betahistyny w zespole Meniere'a. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego. Betahistyna całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, osiągając Cmax ok. 1 h po podaniu na czczo. Wiązanie z białkami osocza jest niewielkie lub nie występuje. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnego kwasu 2-pirydylooctowego i wydalana z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 8-16 mg 3 razy na dobę, w czasie posiłku. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 24-48 mg na dobę. Dzienna dawka nie powinna przekraczać 48 mg. Dawkę należy dostosować do indywidualnych wymagań pacjenta. Czasem poprawę obserwuje się dopiero po kilku tygodniach leczenia. Szczególne grupy pacjentów. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej. Ze względu na ograniczone dane należy zachować ostrożność podczas stosowania leku przez osoby w podeszłym wieku. Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Wskazania

Leczenie objawów zespołu Meniere'a, takich jak: zawroty głowy, szum w uszach, utrata słuchu, nudności.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na betahistynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guz chromochłonny nadnerczy. Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy może wywoływać uwolnienie amin katecholowych z guza powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: chorobą wrzodową czynną lub w wywiadzie (z powodu przejściowego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną), astmą, pokrzywką, wysypką skórną, alergicznym nieżytem nosa, ciężkim niedociśnieniem. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, senność, nudności, niestrawność. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja), kołatanie serca, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą, skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, szczególnie obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd. Zgłaszano łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle brzucha, wzdęcia), z reguły ustępujące w przypadku podawania leku podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki.

Ciąża i laktacja

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety w ciąży. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania. Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka matek i dlatego nie należy stosować jej u kobiet karmiących piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów.

Uwagi

Zawroty głowy, szum w uszach i utrata słuch będące objawami zespołu Ménière’a mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Betahistyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje

Nie wykonano żadnych badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro nie przewiduje się hamowania enzymów cytochromu P450 in vivo. Dane z badań in vitro wskazują, że metabolizm betahistyny może być hamowany przez inhibitory MAO, w tym inhibitory MAO-B (np. selegilina). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania betahistyny z inhibitorami MAO (w tym selektywnymi inhibitorami MAO-B). Opisano przypadek interakcji z etanolem oraz związkiem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz przypadek nasilenia działania betahistyny przez salbutamol. Betahistyna jest analogiem histaminy, interakcje betahistyny z lekami antyhistaminowymi mogą teoretycznie wpływać na skuteczność jednego z nich.

Cena

Betahistine dihydrochloride Accord, cena 100% 19.44 zł

Preparat zawiera substancję: Betahistine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."