Bactroban®

1 g maści do nosa zawiera 20 mg mupirocyny w postaci mupirocyny wapniowej.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bactroban® tuba 3 g, maść do nosa

Mupirocin

59.19 zł 2019-04-05

Działanie

Mupirocyna jest antybiotykiem uzyskiwanym w wyniku procesu fermentacji Pseudomonas fluorescens. Mupirocyna hamuje syntetazę izoleucynową t-RNA, blokując w ten sposób syntezę białka bakteryjnego. Mupirocyna po podaniu miejscowym działa bakteriostatycznie w minimalnych stężeniach hamujących oraz w większych stężeniach bakteriobójczo. Nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi dostępnymi klinicznie antybiotykami. Wykazuje aktywność wobec Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. W przypadku metycylinoopornych bakterii Staphylococcus aureus (MRSA) oraz Staphylcocci (MRCoNS) może wystepować problem oporności nabytej. Całkowicie oporne są: Corynebacterium spp., Micrococcus spp. Wchłanianie mupirocyny do krążenia ogólnego przez nieuszkodzoną błonę śluzową jest nieznaczne. Mupirocyna jest szybko usuwana z organizmu poprzez metabolizm do nieaktywnego metabolitu – kwasu monowego, który jest szybko wydalany przez nerki.

Dawkowanie

Do stosowania wyłącznie na błonę śluzową nosa. Dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku: niewielką ilość maści (wielkości główki zapałki, ok. 30 mg maści) należy wprowadzać do nozdrzy przednich 2 razy na dobę przez co najmniej 5 dni. Nosicielstwo bakterii w przedsionku nosa powinno ustąpić po 3-5 dniach leczenia. Maści nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Nie należy mieszać maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, prowadzące do zmniejszenia jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści do nosa. Nie stosować u noworodków i niemowląt.

Wskazania

Eliminacja nosicielstwa gronkowców, w tym szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) z przewodów nosowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje uczuleniowe lub ciężkie miejscowe podrażnienia po stosowaniu preparatu - należy przerwać leczenie, usunąć lek z nozdrzy i prowadzić dalsze leczenie za pomocą innego leku. Należy unikać kontaktu z oczami; w przypadku dostania się preparatu do oka, należy przemyć je wodą, aż do usunięcia pozostałości. Nie należy przedłużać terapii powyżej zalecanego okresu ze względu na możliwość powstawania szczepów opornych. Podczas stosowania antybiotyków zgłaszano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, które może występować w postaci od łagodnej do zagrażającej życiu; jeśli u pacjenta wystąpi silna, przedłużająca się w czasie biegunka lub pacjent ma bóle brzucha, leczenie należy natychmiast przerwać, a pacjenta poddać dalszej diagnozie.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: reakcje ze strony błony śluzowej nosa. Bardzo rzadko: skórne reakcje nadwrażliwości; ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym anafilaksja, uogólniona wysypka, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem. Brak danych dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Nie ma odpowiednich danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Badania przeprowadzone na szczurach nie wykazały wpływu na płodność.

Uwagi

Nie stwierdzono niepożądanego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Bactroban®, cena 100% 59.19 zł

Preparat zawiera substancję: Mupirocin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."