Bactroban®

1 g maści lub kremu zawiera 20 mg mupirocyny. Maść zawiera glikol polietylenowy. Krem zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bactroban® tuba 15 g, krem

Mupirocin

38.72 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk uzyskiwany w wyniku procesu fermentacji Pseudomonas fluorescens. Mupirocyna hamuje syntetazę izoleucynową t-RNA, blokując w ten sposób syntezę białka bakteryjnego. Działa bakteriostatycznie w minimalnych stężeniach hamujących; w większych stężeniach - bakteriobójczo. Nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi dostępnymi klinicznie antybiotykami. Gatunki zwykle wrażliwe: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus spp. (β-hemolizujące, inne niż S. pyogenes). Gatunki, wśród których może wystąpić oporność nabyta: Staphylococcus spp., koagulazo-ujemne. Całkowicie oporne gatunki: Corynebacterium spp., Micrococcus spp. Wchłanianie mupirocyny do krążenia ogólnego przez nieuszkodzoną skórę jest niewielkie, może jednak się zwiększyć po podaniu na uszkodzoną i (lub) chorą skórę. Przenikanie mupirocyny do głębszych warstw naskórka i skóry właściwej jest nasilone po nałożeniu na uszkodzoną skórę oraz po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego. Mupirocyna ulega szybkiej eliminacji z ustroju. Nieaktywny metabolit - kwas monowy zostaje szybko wydalony przez nerki.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Maść. Dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 2-3 razy na dobę. Krem. Dzieci w wieku powyżej 1 rż., dorośli, osoby w podeszłym wieku: 3 razy na dobę. Czas leczenia wynosi do 10 dni. Nałożyć niewielką ilość kremu lub maści na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. Leczoną powierzchnię można przykryć opatrunkiem. Kremu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 rż. Nie należy mieszać kremu lub maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, zmniejszenie jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz utratę stabilności preparatu.

Wskazania

Krem: miejscowe leczenie wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Maść: miejscowe leczenie pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz Streptococcus pyogenes. Maść jest stosowana w pierwotnych zakażeniach skóry, takich jak liszajec, zakażenia mieszków włosowych, czyraczność, we wtórnych zakażeniach w przebiegu różnych dermatoz oraz może być stosowany w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do nosa i oczu.

Środki ostrożności

Nie stosować do oczu, do nosa, w miejscu kaniuli, w miejscu centralnego wkłucia. Unikać kontaktu z oczami; w przypadku dostania się preparatu do oka, należy przemyć je wodą, aż do usunięcia pozostałości. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia po stosowaniu preparatu, należy przerwać leczenie, zmyć preparat z powierzchni skóry i prowadzić dalsze leczenie za pomocą innego leku. Nie należy przedłużać terapii powyżej zalecanego okresu, ze względu na możliwość powstawania szczepów opornych. U każdego pacjenta, u którego wystąpi silna, przedłużająca się w czasie biegunka po zastosowaniu maści lub kremu, należy rozważyć ryzyko rzekomobłoniastego zapalenia jelit; leczenie należy przerwać i przeprowadzić dalszą diagnostykę. Ze względu na zawartość glikolu polietylenowego, maści nie należy stosować w schorzeniach, gdzie jest możliwa absorpcja dużych jego ilości (np. otwarte rany, uszkodzona skóra), szczególnie u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Alkohol cetylowy i alkohol stearynowy zawarte w kremie mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Niepożądane działanie

Krem. Często: skórne reakcje uczuleniowe, w tym: pokrzywka, świąd, rumień, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka. Może wystąpić rumień i suchość skóry. Maść. Często: pieczenie w miejscu nałożenia. Niezbyt często: świąd, rumień, kłucie oraz suchość w miejscu nałożenia, skórne reakcje uczuleniowe na mupirocynę lub substancje pomocnicze. Bardzo rzadko: ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości, w tym: anafilaksja, uogólniona wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym ryzykiem dla płodu, związanym z leczeniem. Brak danych dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli krem lub maść jest stosowana na pękniętą brodawkę sutkową, należy ją bardzo dokładnie umyć przed karmieniem piersią. Nie ma odpowiednich danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Badania przeprowadzone na szczurach nie wykazały wpływu na płodność.

Uwagi

Nie stwierdzono niepożądanego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Bactroban®, cena 100% 38.72 zł

Preparat zawiera substancję: Mupirocin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."