Atinepte

1 tabl. zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny. Preparat zawiera czerwień koszenilową.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Atinepte 30 szt., tabl. powl.

Tianeptine sodium

19.41 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Selektywnie zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. Pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Wpływa na zaburzenia lękowe związane z depresją oraz na zaburzenia nastroju. Zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco. Działa na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Tianeptyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w około 95%. Jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi 2,5 h. Jest wydalana z moczem, głównie w postaci metabolitów. U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku T0,5 wydłuża się o około 1 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem). Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do 2 tabl. na dobę. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z marskością lub bez marskości wątroby. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów Sposób podania. Lek należy przyjmować przed głównymi posiłkami. Lek należy odstawiać stopniowo przez 7-14 dni.

Wskazania

Leczenie epizodów depresyjnych. Tianeptynę można stosować w lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie leku z nieselektywnymi inhibitorami MAO (po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną; przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 h wcześniej).

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi częściej niż po podaniu placebo obserwowano zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresja, zachowanie opozycyjne, gniew); jeśli mimo wszystko, w związku z potrzebą kliniczną zostanie podjęta decyzja o wdrożeniu leczenia, pacjenta należy starannie obserwować, czy nie występują u niego objawy mogące świadczyć o zwiększonym ryzyku samobójstwa. Poza tym, brakuje wyników długoterminowych badań bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania, rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju behawioralnego. Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa. Ryzyko takie utrzymuje się do czasu wystąpienia pełnej remisji. Pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Ryzyko samobójstwa może się zwiększyć we wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia, szczególnie pacjentów poniżej 25 lat. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Tianeptynę należy odstawić na 24-48 h przed znieczuleniem ogólnym. W przypadkach zabiegów nagłych, operacja może być wykonana z pominięciem okresu wymywania; należy uważnie obserwować pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Preparatu nie należy przyjmować z napojami alkoholowymi lub lekami zawierającymi alkohol. Pacjenci uzależnieni od leków lub alkoholu w wywiadzie, powinni być uważnie kontrolowani. Tianeptynę należy ostrożnie stosować u pacjentów z manią w wywiadzie. Leczenie tianeptyną należy przerwać, jeśli pacjent wchodzi w fazę manii. Tabletki zawierają czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Często: jadłowstęt, koszmary senne, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia, zaburzenia widzenia, tachykardia, kołatania serca, dodatkowe skurcze, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszność, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, bóle brzucha, bóle żołądka, nudności,wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga, ból lędźwiowy, bóle mięśni, osłabienie, uczucie obecności ciała obcego w gardle. Niezbyt często: nadużywanie i uzależnienie (w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu), wysypka grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka. Częstość nieznana: hiponatremia; podczas leczenia tianeptyną i we wczesnym okresie po jej odstawieniu były raportowane przypadki myśli lub zachowań samobójczych, stany splątania, omamy, zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy, trądzik, w wyjątkowych przypadkach zapalenie pęcherzowe skóry, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby (w wyjątkowych przypadkach może być ciężkie). Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych zmniejszały się w czasie leczenia i zasadniczo nie prowadziły do przerwania leczenia. W większości przypadków, u pacjentów z depresją może być trudne odróżnienie działań niepożądanych związanych z leczeniem tianeptyną od objawów somatycznych.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży (brak badań) i w okresie karmienia piersią (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka matki). Badania dotyczące płodności nie wykazały istotnego wpływu na płodność szczurów. Brak dostępnych klinicznych danych u ludzi.

Uwagi

U niektórych pacjentów może wystąpić zmniejszenie sprawności psychomotorycznej. Należy zwrócić uwagę kierowcom i operatorom maszyn na możliwość wystąpienia senności po podaniu leku.

Interakcje

Nie należy stosować tianeptyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu). Leczenie tianeptyną można rozpocząć po 2 tyg. od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po 24 h od przerwania stosowania tianeptyny. Tianeptynę należy stosować z najwyższą ostrożnością z lekami działającymi depresyjnie na OUN.

Cena

Atinepte, cena 100% 19.41 zł

Preparat zawiera substancję: Tianeptine sodium

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."