ApoDream

1 tabl. powl. zawiera 7,5 mg zopiklonu; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ApoDream 20 szt., tabl. powl.

Zopiclone

17.8 zł 2019-04-05

Działanie

Lek nasenny z grupy pochodnych cyklopirolonu. Działa agonistycznie na ośrodkowy kompleks receptora GABA-A-ergicznego, makromolekularny kompleks prowadzący do otwarcia kanału chlorkowego. Wykazuje duże powinowactwo do receptorów GABA rozmieszczonych w OUN, tj. w korze mózgu, korze móżdżku i hipokampie, a nie łączy się z receptorami obwodowymi. Skraca fazę I snu (senność), wydłuża fazę II (płytki sen), jak również fazy III i IV (głęboki sen). Nie wpływa na skrócenie stadium snu REM. Wpływa korzystnie na samopoczucie po przebudzeniu. W porównaniu z pochodnymi benzodiazepin wykazuje podobne działanie nasenne oraz uspokajające, natomiast działanie przeciwlękowe i miorelaksacyjne jest słabsze. Siła działanie przeciwdrgawkowego jest podobna do siły benzodiazepin, ale zopiklon działa przeciwdrgawkowo krócej. Zopiklon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (pokarm nie wpływa na wchłanianie), osiągając Cmax w czasie 1,5-2 h. W 45% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów. Wydalany jest głównie z moczem (około 80%) w postaci metabolitów oraz z kałem (około 16%). T0,5 wynosi około 5 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 7,5 mg raz na dobę, bezpośrednio przed snem. Leczenie preparatem powinno trwać jak najkrócej; okres leczenia powinien zwykle wynosić kilka dni do 2 tyg., maksymalnie 4 tyg., włącznie z okresem zmniejszania dawki. W określonych przypadkach może okazać się konieczne wydłużenie leczenia poza maksymalny okres. Jeśli występuje taka konieczność, decyzję o wydłużeniu okresu leczenia należy poprzedzić ponowną oceną stanu pacjenta. Czas trwania leczenia: bezsenność przejściowa: 2-5 dni; bezsenność krótkotrwała: 2-3 tyg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg (1/2 tabl. powl.) raz na dobę.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych - przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się). Stosowanie benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin jest wskazane wyłącznie w przypadku silnych zaburzeń, niezdolności do normalnego funkcjonowania lub stanu powodującego silne wyczerpanie pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zopiklon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci <18 lat.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów: nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie, z przewlekłą niewydolnością oddechową, w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek i (lub) wątroby. Zopiklon nie jest odpowiedni do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ może przyczyniać się do wystąpienia encefalopatii. Nie zaleca się stosowania zopiklonu jako leku pierwszego rzutu w leczeniu psychoz. Nie należy stosować zopiklonu jako jedynego leku w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją (u tych pacjentów może to prowadzić do samobójstwa). Podczas stosowania zopiklonu mogą wystąpić: somnambulizm i podobne rodzaje zachowań - prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie, z niepamięcią wykonywanych czynności (w takim przypadku lek należy odstawić), zaburzenia psychiczne i reakcje paradoksalne (w takim przypadku lek należy odstawić), niepamięć następcza (aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8-godzinny sen po przyjęciu leku), tolerancja i uzależnienie (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania i w dużych dawkach oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i leków), bezsenność "z odbicia" (po zaprzestaniu leczenia), objawy odstawienne (w przypadku nagłego zaprzestania stosowania). W przypadku krótko działających benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin objawy odstawienne mogą wystąpić także w przerwie między dawkami, szczególnie, gdy dawka jest duża. W związku z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych lub objawów z „odbicia" po nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki zopiklonu. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: przytępienie wrażliwości, splątanie, zmiana libido, depresja, niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, zaburzenia zachowania, uzależnienie, niepamięć (niepamięć następcza może wystąpić po podaniu dawki leczniczej, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się wraz z większą dawką; oprócz amnezji może wystąpić nieodpowiednie zachowanie), senność następnego dnia, zmniejszona czujność, ból głowy, zawroty głowy, ataksja, podwójne widzenie (głównie na początku leczenia i zwykle ustępujące po powtórnym podaniu), nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, gorzki smak lub metaliczny posmak, reakcje skórne i alergiczne (w tym pokrzywka), osłabienie mięśni, zmęczenie. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) reakcje anafilaktyczne, nadużywanie zopiklonu. Stosowanie leku może prowadzić do fizycznego i (lub) psychicznego uzależnienia, nawet w przypadku dawek leczniczych. Odstawienie leku może prowadzić do zjawiska z „odbicia" (przejściowy zespół, podczas którego objawy, które doprowadziły do leczenia powracają w nasilonej postaci) oraz do objawów odstawiennych (takich jak: ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania zopiklonu w ciąży. Stosowanie zopiklonu w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może powodować hipotermię, hipotonię i depresję oddechową u noworodka. U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale zopiklon w końcowym okresie ciąży może rozwinąć się fizyczne uzależnienie oraz mogą wystąpić objawy odstawienne. Pomimo, że stężenie zopiklonu w mleku karmiących matek jest bardzo małe, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: istnieje ryzyko wystąpienia uspokojenia polekowego, amnezji, zaburzenia zdolność koncentracji i czynności mięśni (ryzyko jest większe w przypadku niedostatecznie długiego snu) - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do zakończenia leczenia, jeśli nie stwierdzono, że lek nie wpływa niekorzystnie na zdolności psychofizyczne; w związku z resztkowym działaniem, ostrzeżenie to należy brać pod uwagę również następnego dnia po podaniu zopiklonu.

Interakcje

Alkohol nasila działanie uspokajające zopiklonu - podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, opioidowe leki przeciwbólowe, leki do znieczulenia ogólnego i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym nasilają hamujące działanie zopiklonu na OUN. W przypadku opioidowych leków przeciwbólowych może również wystąpić nasilenie euforii, co może prowadzić do zwiększenia uzależnienia psychicznego. W skojarzeniu z lekami zwiotczającymi mięśnie zopiklon może nasilać działanie miorelaksacyjne. Substancje wpływające na wątrobowy mikrosomalny układ enzymatyczny P450 (głównie CYP3A4 i CYP2C8) mogą nasilać lub osłabiać działanie zopiklonu. Erytromycyna (inhibitor CYP3A4) hamuje metabolizm zopiklonu i nasila jego działanie.

Cena

ApoDream, cena 100% 17.8 zł

Preparat zawiera substancję: Zopiclone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."