Apap® Noc

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 25 mg chlorowodorku difenhydraminy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apap® Noc 50 szt., tabl. powl.

Diphenhydramine hydrochloride,

Paracetamol

23.72 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Paracetamol poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego hamuje syntezę prostaglandyn w o.u.n., czego efektem jest podwyższenie progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax we krwi osiąga po 1 h. T0,5 wynosi 2-4 h. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a przeciwgorączkowego 6-8 h. Metabolizowany jest w wątrobie i wydalany przez nerki. Difenhydramina jest nieselektywnym antagonistą receptorów H1 (I generacja). Hamuje wodnisty wyciek z błony śluzowej nosa, świąd, kichanie i łzawienie oczu. Działa uspokajająco i nasennie, co wynika z łatwego przechodzenia przez barierę krew-mózg oraz wysokiego powinowactwa do receptorów histaminowych H1 i serotoninergicznych zlokalizowanych w o.u.n. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się za białkami osocza w 76-85%. Po podaniu doustnym działanie terapeutyczne rozpoczyna się po 15-30 min i utrzymuje się przez 4-6 h. Cmax we krwi osiąga po 1-2 h. W 50% metabolizowana jest w wątrobie w czasie pierwszego przejścia do nieaktywnego metabolitu. T0,5 wynosi 4-8 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 30 min. przed snem. Bez porozumienia z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu, w tym: bólu głowy, bólów kostno-stawowych, bólów mięśni, bólów zębów, bólów menstruacyjnych, nerwobólów, bólów związanych z przeziębieniem i grypą, bólu powodującego trudności w zasypianiu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Jaskra. Rozrost gruczołu krokowego. Porfiria. Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia. Dzieci poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Stosowanie preparatu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myasthenia gravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Niepożądane działanie

Paracetamol. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (tj. pokrzywka, rumień, wysypka, w tym uogólniona), obrzęki, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia, świąd, nadmierna potliwość. Bardzo rzadko: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, zawroty głowy, skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, plamica barwnikowa, martwica brodawek nerkowych (podczas długotrwałego stosowania), nefropatie, tubulopatie. Difenhydraminy chlorowodorek. Często: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (tj. wysypka, pokrzywka, obrzęki, obrzęk naczynioruchowy), dezorientacja, niepokój, niewyraźne widzenie, tachykardia, arytmia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, zatrzymanie moczu.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

W czasie stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryna, kumaryny), leków działających depresyjnie na o.u.n. (leki nasenne, anksjolityki, opioidowe leki przeciwbólowe). Może nasilać działanie i zwiększać toksyczność leków neuroleptycznych (haloperidol i inne pochodne butyrofenonu), przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital), a także innych leków hamujących aktywność cytochromu P4502D6, w tym rifampicyny. Paracetamol podawany jednocześnie z chloramfenikolem może zwiększać jego stężenie we krwi.

Cena

Apap® Noc, cena 100% 23.72 zł

Preparat zawiera substancję: Diphenhydramine hydrochloride, Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."