Antytoksyna jadu żmij

1 ampułka zawiera 500 j.a. antytoksyny jadu żmij.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Antytoksyna jadu żmij 1 amp. 5 ml, roztw. do wstrz.

Viper antitoxin

451.74 zł 2019-04-05

Działanie

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę klasy IgG, otrzymywaną z surowicy koni immunizowanych jadem zygzakowatych żmij europejskich (Vipera berus). Antytoksyna jadu żmij neutralizuje działanie jadu europejskich żmij zygzakowatych poprzez swoistą reakcję przeciwciało (antytoksyna) - antygen (jad żmij). Na skutek obecności nadmiaru antygenu (obcogatunkowego białka), powstające przeciwciała klasy IgG tworzą z nim kompleksy. U pacjentów powstają również przeciwciała klasy IgE odpowiedzialne za pojawiającą się w tym zespole uogólnioną pokrzywkę. Kompleksy te są stopniowo wychwytywane przez układ makrofagów, a częściowo odkładane w śródbłonku naczyń, w błonie podstawowej kłębków nerkowych, stawach, mięśniu sercowym. Preparat, ze względu na to, że jest pochodzenia zwierzęcego, może wywołać silne niepożądane reakcje alergiczne związane z podaniem obcogatunkowego białka. Po wstrzyknięciu domięśniowym preparatu całkowite wchłonięcie preparatu do krwioobiegu następuje w ciągu 1-2 dni. Uwalnianie z miejsca iniekcji domięśniowej odbywa się przez prostą dyfuzję ze środowiska tkanki do osocza. Kompleks antygen (jad żmij) - przeciwciało (antytoksyna) ulega fagocytozie. T0,5 wynosi 2-3 dni. Całkowita eliminacja zachodzi w ciągu 8-12 dni.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli i dzieci: 500 j.a. jak najszybciej po ukąszeniu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć. O zastosowaniu preparatu decyduje lekarz. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego kiedykolwiek antytoksyny końskiej oraz przyjmowania w ciągu 48 h leków antyhistaminowych. Przed podaniem antytoksyny należy wykonać śródskórną próbę uczuleniową na antytoksynę końska (białko końskie). W przypadku dodatniego wyniku próby uczuleniowej, przy jednoczesnych wskazaniach do podania leku, można go podać metodą odczulającą.  Sposób podania. Jeżeli to jest wskazane w okolice ukąszenia wstrzyknąć antytoksynę jadu żmij (zawartość 1 ampułki 500 j.a.). Próba śródskórna. Przed wykonaniem próby śródskómej oraz przed wstrzyknięciem antytoksyny pochodzenia zwierzęcego, należy przygotować pełen zestaw gotowych do użycia środków przeciwwstrząsowych. W związku z koniecznością szybkiej interwencji medycznej w ciągu 1 do 2 h od ukąszenia, próba śródskóma powinna dać szybką odpowiedź, czy pacjent jest lub nie jest uczulony na białko końskie. Wstrzyknąć śródskómie 0,1 ml antytoksyny rozcieńczonej 1:10 jałowym, 0.9% roztworem NaCl. Wystąpienie w ciągu 10-20 min zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia jest dowodem uczulenia na białko końskie. W przypadku braku odczynu w próbie uczuleniowej, można podać całą dawkę 500 j.a. jednorazowo, domięśniowo. Jeżeli po upływie 1-2 h nie zaobserwuje się ustępowania objawów klinicznych zatrucia jadem, to można powtórzyć dawkę 500 j.a. preparatu. W przypadku dodatniej próby uczuleniowej (pojawienie się bąbla i zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia rozcieńczonej antytoksyny) oraz jednoczesnych wskazaniach do zastosowania antytoksyny jadu żmij, zalecane jest wstrzykiwanie preparatu metodą odczulającą. Odczulający sposób podawania antvtoksvnv końskiej. Antytoksynę rozcieńczoną 1:10 (jak w próbie uczuleniowej) jałowym, 0,9 % roztworem NaCl wstrzykiwać podskórnie, co 30 min do 1 h w ilościach 0,1 ml do 0,5 ml. Następnie wstrzykiwać również podskórnie antytoksynę nierozcieńczoną w ilościach 0,2 ml i 0.5 ml. Pozostałą część dawki podawać domięśniowo. Rozważyć też należy, w jakim czasie od ukąszenia konieczne jest podanie pacjentowi antytoksyny. Długotrwałość metody odczulającej może ujemnie wpłynąć na stan pacjenta, aż do zagrożenia życia włącznie, zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zatrucia jadem żmij. Alternatywą jest podanie antytoksyny pod osłoną środków przeciwwstrząsowych. Decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz. W zależności od stanu pacjenta stosuje się również środki cucące, uspakajające, przeciwbólowe, natomiast u chorych będących w ciężkim i bardzo ciężkim stanie z nasilonymi odczynami alergicznymi podaje się również kortykosteroidy, antybiotyki, NLPZ i w razie potrzeby nawodnienie pozajelitowe.

Wskazania

Preparat stosuje się celem zneutralizowania działania jadu europejskich żmij zygzakowatych w przypadkach ukąszeń ludzi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (białko końskie) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W sytuacjach ciężkiego zatrucia i konieczności zastosowania antytoksyny jadu żmij, można podawać ją metodą odczulającą lub pod osłoną (tj. po podaniu) środków przeciwwstrząsowych.

Środki ostrożności

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego kiedykolwiek antytoksyny końskiej oraz przyjmowania w ciągu 48h leków antyhistaminowych. Nigdy nie należy wykonywać próby uczuleniowej ani wstrzykiwać preparatu bez gotowego do użycia zestawu przeciwwstrząsowego. Podawanie antytoksyny powinno być prowadzone przez personel z doświadczeniem przy pracy z wstrząsem anafilaktycznym oraz przy dostępie do zestawu przeciwwstrząsowego. Przyjmowanie leków antyhistaminowych na 48 h przed wykonaniem próby uczuleniowej może hamować wystąpienie reakcji alergicznej. Negatywny wynik próby uczuleniowej nie stanowi całkowitej gwarancji braku wrażliwości pacjenta na antytoksynę, dlatego przy każdym podaniu leku należy zachować szczególną ostrożność i mieć do dyspozycji zestaw przeciwwstrząsowy. Jeśli pacjent jest uczulony na białko końskie lub uprzednio otrzymał antytoksynę lub jest alergikiem, w sytuacjach ciężkiego zatrucia jadem i konieczności zastosowania preparatu należy podawać go zgodnie z odczulającym sposobem podawania lub pod osłoną leków, tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza (zwykle 7-20 dni po podaniu preparatu), której objawami są: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, powiększenie węzłów chłonnych, podwyższenie temperatury ciała, obrzęk stawów, pokrzywka. Rzadko: uszkodzenie nerek w ostrych przypadkach choroby posurowiczej. Bardzo rzadko: zapalenie nerwów splotu barkowego, nerwów czaszkowych i obwodowych (tj. encefalopatia) lub zespół Guillain-Barre'a (ostre idiopatyczne, tj. samoistne zapalenie wielonerwowe). Objawy choroby ustępują po usunięciu antygenu z organizmu.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią - należy zachować ostrożność.

Uwagi

Antytoksyna jadu żmij nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Cena

Antytoksyna jadu żmij, cena 100% 451.74 zł

Preparat zawiera substancję: Viper antitoxin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."