Androstatin

1 tabl. powl. zawiera 1 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Androstatin 28 szt., tabl. powl.

Finasteride

56.0 zł 2019-04-05

Działanie

Kompetycyjny i swoisty inhibitor 5α-reduktazy typu II, enzymu wewnątrzkomórkowego, który przekształca testosteron do dihydrotestosteronu (DHT). Nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego i nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego lub progestagennego. Finasteryd zmniejsza stężenie DHT w osoczu już w ciągu 24 h po podaniu. Mieszki włosowe zawierają 5α-reduktazę typu II. U mężczyzn z łysieniem androgenowym, w łysiejącej skórze głowy, stwierdza się występowanie zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększenie stężenia DHT. Stosowanie finasterydu przyczynia się do zmniejszenia stężenia DHT w skórze głowy i w osoczu u mężczyzn. Łysienie typu męskiego nie występuje u mężczyzn z genetycznym niedoborem 5α-reduktazy typu II. Finasteryd hamuje proces prowadzący do miniaturyzacji mieszków włosowych na głowie. U mężczyzn z łysieniem androgenowym, finasteryd (w dawce 1 mg na dobę) zwiększa porost włosów i zapobiega ich dalszej utracie. Finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet. Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi ok. 80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Cmax w osoczu występuje po ok. 2 h po podaniu. Finasteryd jest wchłaniany całkowicie po 6-8 h. Wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg, ale nie wydaje się by wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo-rdzeniowego. Metabolizowany jest głównie przez CYP3A4. 39% dawki wydala się z moczem w postaci metabolitów, a 57% z kałem. Średni T0,5 w końcowej fazie eliminacji jest zależny od wieku i wynosi 5-6 h u mężczyzn w wieku 18-60 lat i 8 h u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat.

Dawkowanie

Doustnie. 1 tabl. raz na dobę. Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie leku codziennie, co najmniej przez 3 mies. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 -12 mies. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Finasteryd nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków.

Wskazania

Leczenie łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, dzieci i młodzieży.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Mężczyźni, którzy zażywają finasteryd w dawce 5 mg lub inny inhibitor 5α-reduktazy w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub innych chorób. Nie stosować u kobiet.

Środki ostrożności

W trakcie badań klinicznych dotyczących finasterydu w dawce 1 mg, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku 18 - 41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 mies. leczenia. Jeżeli podczas leczenia preparatem konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA, należy rozważyć podwojenie wartości PSA. Ze względu na ryzyko raka piersi u mężczyzn, należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu. U pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce wynoszącej 1 mg zgłaszano zmiany nastroju, nastrój depresyjny, depresję oraz myśli samobójcze. Pacjentów należy monitorować pod kątem objawów psychicznych i w przypadku ich wystąpienia należy przerwać leczenie finasterydem, a pacjentowi zalecić zasięgnięcie porady u lekarza. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: obniżone libido, depresja, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu). Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy - obrzęk warg, języka, gardła i twarzy), utrzymywanie się osłabionego libido po przerwaniu leczenia, niepokój, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, tkliwość gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność, utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn. Działania niepożądane dotyczące funkcji seksualnych były zgłaszane częściej wśród mężczyzn leczonych finasterydem niż w grupie placebo. Częstość występowania działań niepożądanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia wynosiła odpowiednio 3,8% względem 2,1% pacjentów. Częstość występowania tych objawów zmniejszyła się do 0,6% w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w ciągu kolejnych 4 lat. Około 1% mężczyzn w każdej z leczonych grup przerwał leczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy z powodu wystąpienia u nich działań niepożądanych,dotyczących funkcji seksualnych. W okresie późniejszym odsetek ten malał. Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki utrzymujących się zaburzeń seksualnych (obniżenie libido, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji) po przerwaniu leczenia finasterydem oraz przypadki raka piersi u mężczyzn.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym. Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5α-reduktazy, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży, mogą przyczyniać się do powstawania wad rozwojowych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Kobiety w ciąży lub u których istnieje podejrzenie ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek zawierających finasteryd ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu przez skórę i w następstwie wystąpienia wad rozwojowych u płodu płci męskiej. U pacjentów, przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę, wykrywano niewielkie ilości leku w nasieniu. Nie wiadomo, czy na płód płci męskiej może mieć niepożądany wpływ kontakt jego matki z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem. W przypadku, gdy partnerka seksualna pacjenta, leczonego finasterydem, jest ciężarna lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem. Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego. Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane. Nie przeprowadzono długotrwałych badań klinicznych dotyczących wpływu na płodność u ludzi, ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Badania na zwierzętach nie ujawniały znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, jednak po wprowadzeniu finasterydu do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące występowania niepłodności.

Uwagi

Brak danych dotyczących wpływu finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta.

Interakcje

Finasteryd jest metabolizowany głównie z udziałem układu cytochromu P450 3A4, nie wpływa jednak na ten układ. Chociaż szacuje się, że ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych preparatów jest niewielkie, możliwy jest wpływ inhibitorów i induktorów aktywności cytochromu P450 3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak w oparciu o ustalony margines bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu, związane z jednoczesnym stosowaniem tego rodzaju inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

Cena

Androstatin, cena 100% 56.0 zł

Preparat zawiera substancję: Finasteride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."