Alfurion

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera: 10 mg chlorowodorku alfuzosyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alfurion 30 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu

Alfuzosin hydrochloride

20.48 zł 2019-04-05

Działanie

Selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych w trójkącie: pęcherz moczowy -cewka moczowa -gruczoł krokowy. Alfuzosyna zmniejsza napięcie (mięśni gładkich) cewki moczowej oraz zmniejsza opór podczas wypływu moczu z pęcherza moczowego, co ułatwia jego opróżnianie. Alfuzosyna: znacząco zwiększa maks. przepływ moczu, znacząco zmniejsza napięcie wypieracza i zwiększa objętość wywołującą silną potrzebę oddania moczu oraz znacząco zmniejsza objętość zalegającego moczu. Po podaniu tabl. o przedłużonym uwalnianiu Cmax występuje po 9 h. Pozorny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 9 h. Wiązanie się z białkami osocza wynosi ok. 90%. Alfuzosyna eliminowana jest drogą nerek, a przypuszczalnie także z żółcią. Po intensywnej przemianie w wątrobie większość metabolitów wydalana jest z kałem (75-91%). Głównym izoenzymem wątrobowym, zaangażowanych w metabolizm alfuzosyny jest CYP3A4.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę, przed snem. Szczególne grupy pacjentów: osoby w podeszłym wieku i pacjenci z niewydolnością nerek: pacjentów z niewydolnością nerek (CCr ≥ 30ml/min) można leczyć z zastosowaniem zwykłej dawki. Preparatu nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr Sposób podania: tabl. należy połknąć w całości, nie wolno przyjmować leku w inny sposób: rozgryzać, rozgniatać, żuć, rozcierać ani rozbijać na proszek.

Wskazania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany związane z niedociśnieniem ortostatycznym. Niewydolność wątroby. Leczenie skojarzone z innymi lekami α1-adrenolitycznymi.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr 1-adrenolityczne oraz u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. U niektórych pacjentów w ciągu kilku godzin po podaniu leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, przebiegające z objawami (np. zawroty głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się) lub bezobjawowo. Działanie to ma charakter przemijający, występuje na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Zgłaszano znaczny spadek ciśnienia krwi u pacjentów, u których już wcześniej występowały czynniki ryzyka (takie, jak choroby serca i (lub) jednoczesne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi). Ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego i związanych z tym działań niepożądanych może być większe u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej. Leczenie należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej. Przed podaniem oraz podczas stosowania preparatu należy ocenić stan zdrowia pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, z nabytym wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub przyjmujących leki wydłużające odstęp QTc. Ze względu na ryzyko wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej teczówki (IFIS) w przebiegu operacji zaćmy, chirirg okulista przed przystąpieniem do operacji usunięcia zaćmypowinien ustalić czy pacjent stosuje obecnie lub stosował α1-adrenolityki. Pacjentów należy poinstruować, aby połykali tabletkę w całości.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy lub  bóle głowy, ból brzucha, nudności, niestrawność, astenia. Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, senność, omdlenie (przede wszystkim na początku leczenia lub po wznowieniu leczenia po krótkiej przerwie), niedociśnienie ortostatyczne (przede wszystkim na początku leczenia lub po wznowieniu leczenia po krótkiej przerwie), tachykardia, zapalenie błony śluzowej nosa, wymioty, biegunka, suchość w ustach, wysypka, (pokrzywka, osutka), świąd, ból w klatce piersiowej, obrzęk, uderzenia gorąca. Bardzo rzadko: dławica piersiowa (głównie u pacjentów z chorobami tętnic wieńcowych), obrzęk naczynioruchowy. Częstość nieznana: neutropenia, małopłytkowość, śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS), migotanie przedsionków, uszkodzenie komórek wątroby, cholestaza wątrobowa, priapizm.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy ze względu na wskazania.

Uwagi

Szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić działania niepożądane (takie, jak: zawroty głowy i osłabienie). Należy to wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Zastosowanie środka znieczulenia ogólnego u pacjenta stosującego lek może prowadzić do wystąpienia znaczącego niedociśnienia tętniczego. Skojarzenia wymagające rozważenia: leki przeciwnadciśnieniowe, azotany, silne inhibitory enzymu CYP3A4 (takie, jak: itrakonazol, ketokonazol, inhibitor proteazy, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon, ponieważ powodują one zwiększenie stężenia alfuzosyny we krwi). Podanie dawek wielokrotnych 200 mg ketokonazolu na dobę przez 7 dni, z jedzeniem (dieta wysokotłuszczowa), spowodowało 2,1-krotny wzrost wartości Cmax oraz 2,5-krotny wzrost ekspozycji na alfuzosynę, podawaną doustnie w dawce 10 mg. Inne parametry, w tym tmax oraz t0,5 nie uległy zmianie. Wartości Cmax i AUC alfuzosyny po podaniu dawek wielokrotnych 400 mg ketokonazolu na dobę, ulegały odpowiednio 2,3-krotnemu oraz 3,2-krotnemu zwiększeniu. Nie stwierdzono interakcji pomiędzy alfuzosyną, a następującymi lekami: warfaryną, digoksyną, hydrochlorotiazydem i atenololem.

Cena

Alfurion, cena 100% 20.48 zł

Preparat zawiera substancję: Alfuzosin hydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."